3.000 αιτήσεις για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα τις πρώτες 3 ημέρες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ…