Επίδομα 500-1.000€ για οικογένειες με εισόδημα έως 10.000 ευρώ- intax.gr

/
Μετά τα 32 εκατ. ευρώ που θα διανεμηθούν…