intax news αδειες απασχοληση αποζημιωση ασφαλιση ΔΥΠΑ Επιδόματα ΙΚΑ ΝΕΑ Χωρίς κατηγορία

Άδεια μητρότητας: Αυξάνεται στους 9 μήνες – Επέκταση της παροχής στην υιοθεσία

Με το σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45 αυτού αυξάνεται η χρονική διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από έξι (6) σε εννέα (9) μήνες, για τις μητέρες ασφαλισμένες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), οι οποίες εργάζονται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και παρέχεται στη μητέρα το δικαίωμα μεταβίβασης έως επτά (7) μήνες, από την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, προς τον πατέρα υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 44 Με την προτεινόμενη διάταξη αυξάνεται η περίοδος της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από έξι (6) σε εννέα (9) μήνες για τις μητέρες ασφαλισμένες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), οι οποίες εργάζονται ως μισθωτές σε σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η ρύθμιση αυτή έχει σκοπό τη χρονική επέκταση της προστασίας της μητρότητας και για τις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα, σε αναλογία με την ειδική άδεια ανατροφής που δικαιούνται οι μητέρες εργαζόμενες στο Δημόσιο. Περαιτέρω, τίθενται ορισμοί ως προς τις έννοιες «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» και «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια» προς άρση κάθε αμφιβολίας ως προς το περιεχόμενο αυτών των εννοιών. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί εφικτή η υλοποίηση της χορήγησης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας στην εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο, ακόμη και πριν την τελεσιδικία της απόφασης υιοθεσίας, με τη φυσική ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

Άρθρο 45 Με την προτεινόμενη διάταξη τίθενται ορισμοί ως προς τις έννοιες «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» και «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια» προς άρση κάθε αμφιβολίας ως προς το περιεχόμενο αυτών των εννοιών. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί εφικτή η υλοποίηση της χορήγησης του επιδόματος λοχείας στην εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο, ακόμη και πριν την τελεσιδικία της απόφασης υιοθεσίας, με τη φυσική ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44
Επέκταση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας – Τροποποίηση άρθρου 142 του ν. 3655/2008

Στο άρθρο 142 του ν. 3655/2008 (Α’ 58), περί της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς τη χρονική διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας β) προστίθεται δέκατο εδάφιο, γ) η μόνη παράγραφος αριθμείται σε παρ. 1, δ) προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο 142 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 142
Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
1. Η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004 – 2005, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας εννέα (9) μηνών.
Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την ως άνω ΕΓΣΣΕ ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, στη συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό. Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο από τον ΟΑΕΔ ποσό ισούται με το μισό του καθοριζόμενου ανωτέρω. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως Χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στους αρμόδιους φορείς μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον ΟΑΕΔ. Ο Χρόνος ασφάλισης, που έχει διανυθεί από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου θεωρείται Χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Ασθένειας σε είδος και σε χρήμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α’) και η 30874/23.4.2004 (ΦΕΚ 1023 Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, σύμφωνα με το παρόν, δικαιούνται και η τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και η εργαζόμενη, που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου:
α) ως «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» νοείται η εργαζόμενη γυναίκα, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων και μετά από απόφαση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας παραλαμβάνει, για φροντίδα και ανατροφή με σκοπό την υιοθεσία, παιδί από κοινωνική υπηρεσία της κατά περίπτωση Μονάδας Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή άλλου φορέα που έχει υπό την προστασία του το παιδί ή από τον φυσικό γονέα ή τους φυσικούς γονείς του παιδιού ακόμη και πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, και β) ως «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια» νοείται:
βα) η ημερομηνία φυσικής παράδοσης, για φροντίδα και ανατροφή με σκοπό την υιοθεσία, του παιδιού στην «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» από την κατά περίπτωση Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή από όποιον άλλον φορέα έχει υπό την προστασία του το παιδί, όπως αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, ή από τον φυσικό γονέα ή τους φυσικούς γονείς του παιδιού ακόμη και πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, όπως αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που συνάπτει η «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» με τον φυσικό γονέα ή τους φυσικούς γονείς του παιδιού, ή
ββ) η ημερομηνία, κατά την οποία καθίσταται τελεσίδικη η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει αλλοδαπή απόφαση υιοθεσίας από την εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο.
2. Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά (7) μήνες από την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας της παρ. 1 προς τον πατέρα, αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με πλήρη ή μερική απασχόληση. Για όσο χρόνο ο πατέρας λαμβάνει την άδεια που του έχει μεταβιβάσει η μητέρα, δικαιούται τις παροχές και τις συνέπειες ως προς την ασφαλιστική κάλυψη της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 45
Επέκταση της άδειας μητρότητας στην υιοθεσία – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 44 ν. 4488/2017

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), περί παρένθετης μητρότητας, προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Η τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και η εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών, δικαιούνται το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας, που ορίζεται στο άρθρο 7 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 1993 και το άρθρο 7 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2000, που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 2874/2000 (Α’ 286), καθώς και τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που συνδέονται με αυτήν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του φορέα ασφάλισής τους. Για την εφαρμογή της παρούσας:
α) ως «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» νοείται η εργαζόμενη γυναίκα, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων και μετά από απόφαση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας παραλαμβάνει, για φροντίδα και ανατροφή με σκοπό την υιοθεσία, παιδί από κοινωνική υπηρεσία της κατά περίπτωση Μονάδας Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή άλλου φορέα που έχει υπό την προστασία του το παιδί ή από τον φυσικό γονέα ή τους φυσικούς γονείς του παιδιού ακόμη και πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, και β) ως «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια» νοείται:
βα) η ημερομηνία φυσικής παράδοσης, για φροντίδα και ανατροφή με σκοπό την υιοθεσία, του παιδιού στην «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» από την κατά περίπτωση Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή από όποιον άλλον φορέα έχει υπό την προστασία του το παιδί, όπως αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, ή από τον φυσικό γονέα ή τους φυσικούς γονείς του παιδιού ακόμη και πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, όπως αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που συνάπτει η «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» με τον φυσικό γονέα ή τους φυσικούς γονείς του παιδιού, ή
ββ) η ημερομηνία, κατά την οποία καθίσταται τελεσίδικη η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει αλλοδαπή απόφαση υιοθεσίας από την εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο.
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήματος για χορήγηση του μεταγενέθλιου τμήματος του επιδόματος μητρότητας (επιδόματος λοχείας) αρχίζει από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

Χωρίς κατηγορία

Υπ. Εργασίας: Από 1η Ιανουαρίου 2022 οι νέες εντάξεις στο πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

22  Δεκεμβρίου 2021

Από 1η  Ιανουαρίου 2022 οι νέες εντάξεις στο πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας
Επεκτείνεται για άλλες 50.000 θέσεις – Δυνατότητα συνδυασμού με το «Πρώτο ένσημο» που ξεκινά στις αρχές του επόμενου έτους

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ενημερώνουμε ότι ο προβλεπόμενος αριθμός των 100.000 νέων θέσεων εργασίας του «Ανοιχτού προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» που υλοποιείται επιτυχώς από 1η Οκτωβρίου 2020 έχει πλήρως καλυφθεί και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή νέα ένταξη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021.

Οι  επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν εργαζόμενο μέσω του προγράμματος αυτού θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1η Ιανουαρίου 2022, καθώς το εν λόγω πρόγραμμα επεκτείνεται από την ως άνω ημερομηνία για άλλες 50.000 νέες θέσεις εργασίας.

Επιπροσθέτως, από 1η Ιανουαρίου 2022 θα είναι διαθέσιμο και το «Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – «Πρώτο Ένσημο». Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν νέο, ηλικίας 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης (ειδικό έντυπο) στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Οι επιχειρήσεις –εφόσον το επιθυμούν-  θα μπορούν να ενταχθούν παράλληλα για τον ίδιο ωφελούμενο στο  πρόγραμμα «Πρώτο ένσημο» και στο πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτά. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης (ειδικό έντυπο παράλληλης ένταξης) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

Χωρίς κατηγορία

Μέχρι την Κυριακή η υποβολή αιτήσεων για τις 180.0000 επιταγές αγοράς βιβλίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ

Μέχρι την Κυριακή η υποβολή αιτήσεων για τις 180.0000 επιταγές αγοράς βιβλίων

Μέχρι την Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:59, θα μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους και οι πάροχοι να δηλώνουν τη συμμετοχή τους για το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2021 του ΟΑΕΔ. Έως σήμερα έχουν ήδη υποβληθεί 120.000 αιτήσεις για 233.000 επιταγές.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στο χώρο του βιβλίου. Συνολικά θα εκδοθούν 180.000 επιταγές αξίας 20€ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.600.000€, σημειώνοντας αύξηση κατά 20% του αριθμού επιταγών και του προϋπολογισμού, συγκριτικά με τα προγράμματα προηγουμένων ετών αντίστοιχα.

Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες το έτος 2020:

– είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ ή
– έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
– έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών ή
– συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή
– συμπληρώνουν τουλάχιστον 4 συνεχείς μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, καθώς και τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των ιδίων ή του άλλου γονέα.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους και η δήλωση συμμετοχής από τους παρόχους γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet ή με τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Δικαιούχοι

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epitages-agoras-biblion

Πάροχοι

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-epitagon-agoras-biblion

Σημειώνεται ότι οι πάροχοι που θέλουν να κάνουν αίτηση για πολλά υποκαταστήματα πρέπει να έχουν κωδικούς ΟΑΕΔ. Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών και σε ελάχιστες περιπτώσεις που απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των δικαιούχων με βάση το εισόδημά τους και τη σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.oaed.gr/deltia-bivlion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

COVID 19 intax news ΝΕΑ Χωρίς κατηγορία

Διαθέσιμες μέσω του gov.gr οι βεβαιώσεις θετικού και αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού

Αθήνα, 17 Μαΐου 2021

 

ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμες μέσω του gov.gr δύο επιπλέον βεβαιώσεις σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19. Πρόκειται για τη βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 και τη βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19. Με τον τρόπο αυτό, κάθε πολίτης έχει πρόσβαση σε ένα επίσημο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί το αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου που διενεργήθηκε, είτε αυτό είναι θετικό, είτε αρνητικό και μπορεί να αξιοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Οι δύο βεβαιώσεις υλοποιήθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ ΑΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Διατίθενται από το gov.gr, στην ενότητα «Υγεία και Πρόνοια» και την υποενότητα «Κορωνοϊός COVID-19» και φέρουν μοναδικό κωδικό επαλήθευσης (QR code) και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα. Οι ενδιαφερόμενοι ταυτοποιούνται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet, ενώ μετά την είσοδό τους θα κληθούν να καταχωρήσουν και τον ΑΜΚΑ τους.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των βεβαιώσεων είναι η καταχώρηση του αποτελέσματος στο Μητρώο ασθενών COVID-19 της ΗΔΙΚΑ ΑΕ από το εργαστήριο το οποίο διενήργησε τον έλεγχο.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι έχουν πραγματοποιήσει περισσότερους από έναν διαγνωστικούς ελέγχους, η βεβαίωση εκδίδεται με το αποτέλεσμα του πιο πρόσφατου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

COVID 19 intax news ΝΕΑ οχηματα Χωρίς κατηγορία

Ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας οχημάτων: Ανοίγει η πλατφόρμα. Πρόστιμο 10.000 σε όχημα που φέρει τις πινακίδες ενώ είναι δηλωμένο σε ακινησία.

Οι κάτοχοι οχημάτων που θέλουν να αποφύγουν την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα αίτηση ακινησίας του ΙΧ τους, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με το όνομα, myCAR που θα τεθεί σε λειτουργία πριν το τέλος του έτους.

Μετά και την παράταση που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, οι  κάτοχοι οχημάτων έχουν δύο μήνες περιθώριο, έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021, για να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στην ηλεκτρονική κατάθεση  πινακίδων ή αν θα πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2021.

O φορολογούμενος θα δηλώνει τα στοιχεία της διεύθυνσής του (οδός, αριθμός, πόλη) αλλά και το σημείο ακινητοποίησης του οχήματος, ενώ θα κρατάει στο σπίτι του τόσο την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος όσο και τις πινακίδες.

Από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης έχει προχωρήσει σε δήλωση ακινησίας του οχήματος, απαγορεύεται να το μετακινήσει, και σε διαφορετική περίπτωση θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται, ενώ θα αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης για τρία χρόνια.

Επίσης όχημα το οποίο θα εντοπίζεται σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική ακινησία θα θεωρείται ότι κυκλοφόρησε.

Μέσω της πλατφόρμας myCAR οι ιδιοκτήτες οχημάτων, που θέλουν να καταθέσουν τις πινακίδες τους, μπορούν να το κάνουν ψηφιακά.

Για το σκοπό αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καλεί όσους θέλουν να καταθέσουν πινακίδες, να μην επισκεφτούν τις εφορίες, αλλά να περιμένουν την έναρξη λειτουργίας της νέας πλατφόρμας. Το μόνο, που θα χρειάζεται πλέον, είναι να τις αφαιρέσουν και να τις κρατήσουν σπίτι τους.

Η πλατφόρμα κατάθεσης πινακίδων

Αλλάζει ο τρόπος κατάθεσης των πινακίδων για τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα και τις μοτοσυκλέτες. Η ακινησία δηλώνεται στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος.

Η δήλωση που θα κάνει ο κάτοχος του οχήματος θα περιλαμβάνει :

 • τα ακριβή στοιχεία της πόλης,
 • της οδού και του αριθμού και
 • του σημείου ακινητοποίησης του οχήματος.

Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος δεν παραδίδονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αμέσως μετά τη δήλωση, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος έχει υποχρέωση να αφαιρέσει από το όχημα τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του και να φυλάξει το όχημα.

Το όχημα για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας απαγορεύεται να κυκλοφορήσει για οποιαδήποτε αιτία. Όχημα που εντοπίζεται σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική ακινησία ή διερχόμενο, θεωρείται ότι κυκλοφόρησε.

Στην περίπτωση που το όχημα το οποίο έχει τεθεί σε ακινησία, εντοπισθεί είτε να κυκλοφορεί, είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, όχι μόνο αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία αλλά η ΑΑΔΕ επιβάλλει : 

 • τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας
 • πρόστιμο ίσιο τα τέλη κυκλοφορίας
 • διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ
 • πρόστιμο σε περίπτωση υποτροπής επιπλέον 30.000 ευρώ και αφαίρεση για 3 έτη του διπλώματος οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή ΕΡΤ

Χωρίς κατηγορία

Παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 28 Αυγούστου

Παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 28 Αυγούστου ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος. Ο υφυπουργός πρόσθεσε πως οι δόσεις αποπληρωμής παραμένουν 8.

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

Χωρίς κατηγορία

ΟΑΕΔ: Ξεκινούν 3 ενισχυμένα προγράμματα επιδότησης της εργασίας 18.000 νέες θέσεις για ανέργους με επιχορήγηση από 75% έως 90%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαμάκι, e-mail: press@oaed.gr

Αθήνα, 14.07.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκινούν 3 ενισχυμένα προγράμματα επιδότησης της εργασίας 18.000 νέες θέσεις για ανέργους με επιχορήγηση από 75% έως 90%

Από αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 ξεκινούν οι αιτήσεις εργοδοτών για τρία προγράμματα απασχόλησης με συνολικά 18.000 νέες θέσεις εργασίας και αυξημένη επιδότηση από 75% έως 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης των δράσεων του Οργανισμού, τα προγράμματα έχουν επανασχεδιαστεί μέσω μιας σειράς αλλαγών και ενισχυμένων κινήτρων που τα καθιστούν πιο ελκυστικά, αποσκοπώντας στην προώθηση των ανέργων στην απασχόληση και στη μέγιστη απορροφητικότητα:

• Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών διαθέτει 8.500 θέσεις σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Αυξάνεται η επιδότηση από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 600 € στα 750 € μηνιαία.

• Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 30 ετών και άνω διαθέτει 8.300 θέσεις με 75% επιδότηση (έως 800 € μηνιαία) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 9 μήνες ή 12 μήνες για τους μακροχρόνια ανέργους. Αυξάνεται η επιδότηση από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 500 € στα 750 € μηνιαία.

• Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες διαθέτει 1.200 θέσεις σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Αυξάνεται η επιδότηση από το 70% στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 700 € στα 800 € μηνιαία. Το πρόγραμμα στοχεύει στην απασχόληση Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

Επίσης, αφαιρούνται οι δεσμεύσεις απασχόλησης μετά το τέλος των προγραμμάτων, απλουστεύονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και επιταχύνονται οι διαδικασίες ένταξης και πρόσληψης. Ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων ανέρχεται στα 291.000.000 € και καλύπτεται από πόρους του ΟΑΕΔ.

Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή taxheaven

Χωρίς κατηγορία

Αναδρομικά έως 7.800 ευρώ «κλείδωσε» η απόφαση του ΣτΕ -Πώς υπολογίζονται ανά Ταμείο, πότε καταβάλλονται

Εξελίξεις και… «φουσκωμένα» αναδρομικά για χιλιάδες συνταξιούχους φέρνει η απόφαση του ΣτΕ.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ως άκυρες τις μειώσεις στις συντάξεις που έγιναν από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016, οπότε και ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου. Με την ιστορική απόφαση του ΣτΕ δικαιώνονται περί τους 250.000 συνταξιούχους που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας αναδρομικά. Δυνητικοί δικαιούχοι των αναδρομικών, ωστόσο, είναι περί τα 2,5 εκατ. παλαιοί συνταξιούχοι.

Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει μια οριζόντια λύση ώστε να λάβουν αναδρομικά και οι συνταξιούχοι που δεν είχαν προσφύγει στο ΣτΕ το επίμαχο 11μηνο. Εκτός «κάδρου» μένουν οι αξιώσεις μετά το 2016, με το ΣτΕ να ορίζει ότι δεν μπορεί κανείς να διεκδικήσει αναδρομικά.

Πώς υπολογίζονται τα αναδρομικά -Πότε καταβάλλονται
Τα αναδρομικά που «κλείδωσαν» με την απόφαση του ΣτΕ ξεκινούν από τα 360 ευρώ και φτάνουν έως και τα 7.800 ευρώ, ανάλογα με το ταμείο ασφάλισης. Για να υπολογιστεί με ακρίβεια το ποσό, οι συνταξιούχοι πρέπει να εντοπίσουν τις μειώσεις που επέφεραν οι νόμοι 4051 και 4093, εξετάζοντας τα μηνιαία εκκαθαριστικά πληρωμών κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Σε ό,τι αφορά τους παλαιούς συνταξιούχους που έχουν υποβάλει αγωγές, τα αναδρομικά που θα λάβουν κυμαίνονται ανά Ταμείο και σύνταξη. Να σημειωθεί ότι η αποπληρωμή των αναδρομικών θα γίνει σε δόσεις και ενδέχεται να εξοφληθούν σε βάθος πενταετίας.

Τα αναδρομικά που εξασφάλισαν χιλιάδες συνταξιούχοι καθορίζονται πλέον ως εξής:

Συνταξιούχοι πρ. ΙΚΑ: από 1.340 έως και 4.560 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 1.403 έως 1.688 ευρώ στις επικουρικές.
Συνταξιούχοι Δημοσίου και απόστρατοι: από 1.340 έως και 4.660 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 1.338 έως 2.698 ευρώ στις επικουρικές.
Συνταξιούχοι πρ. ΟΑΕΕ (που έχουν μόνο κύρια σύνταξη): από 1.490 έως και 3.450 ευρώ.
Συνταξιούχοι ΝΑΤ: από 1.870 έως και 3.800 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 906 έως 1.753 ευρώ στις επικουρικές.
Συνταξιούχοι ΔΕΚΟ – τραπεζών: από 1.370 έως και 7.800 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 1.510 έως 2.648 ευρώ στις επικουρικές.
Συνταξιούχοι ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ) που έχουν και σύνταξη από το Δημόσιο: από 2.190 έως 6.040 ευρώ στις κύριες συντάξεις και έως 2.600 ευρώ στις επικουρικές (πλην ΤΣΑΥ που δεν έχουν επικουρική).
Χαμηλοσυνταξιούχοι (ΟΓΑ και άλλων Ταμείων) με μία σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων κάτω από 1.000 ευρώ δικαιούνται επιστροφή δώρων κύριας σύνταξης από 360 έως 800 ευρώ και δύο επιπλέον επικουρικές συντάξεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: iefimerida.gr

Χωρίς κατηγορία

Σε λειτουργία η Επιστρεπτέα Προκαταβολή (2): Αίτηση χορήγησης

Άνοιξε στο ΜyBusinessSupport η πλατφόρμα, στην οποία πάνω από 100.000 δικαιούχοι του δεύτερου γύρου της επιστρεπτέας προκαταβολής 2 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν τα χρήματα. Έχουν περιθώριο να το πράξουν έως τις 15 Ιουλίου.

 • Το ελάχιστο ποσό που μπορούν να εισπράξουν είναι 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις οι οποίες δεν απασχολούν προσωπικό
 • έως 4.000 ευρώ όσοι απασχολούν από 1 έως 5 εργαζόμενους
 • έως 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6-20 εργαζόμενους
 • έως 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 21-50 εργαζόμενους
 • έως 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζόμενους.

Σημειώνεται ότι όσοι δικαιούχοι είχαν λάβει χρήματα από τον πρώτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής και περιλαμβάνονται στους δικαιούχους της επιστρεπτέας προκαταβολής 2 τότε θα αφαιρεθεί το ποσό που ήδη έλαβαν από τον πρώτο κύκλο. Όπως σημειώνεται η ελάχιστη ενίσχυση δεν μπορεί να είναι κάτω από 2.000 ευρώ.

Βασικός στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι οι εκταμιεύσεις να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα και να έχουν ολοκληρωθεί το πρώτο 10ημερο του Ιουλίου. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε και ο πρωθυπουργός, τον Αύγουστο θα υπάρξει και νέος τρίτος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους ακόμα 1 δισ. ευρώ με βάση τον τζίρο για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο.

 

 

 

 

 

 

Πηγή naftemporiki.gr

Χωρίς κατηγορία

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα e-ΕΦΚΑ 2020 – Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για την πρώτη περίοδο

Αθήνα, 22 Ιουνίου  2020

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα e-ΕΦΚΑ 2020

Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο (1/7/2020-15/7/2020) για τα έμμεσα μέλη ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ καθώς και των παιδιών των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα πρόκειται για τα παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων 15 τέως Ταμείων που έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, τ. ΤΑΞΥ, τ. ΤΥΔΚΥ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, τ. ΕΤΑΑΤΠΔΑ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, τ. ΤΠΔΕ και τ. ΤΑΠΙΤ), όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες καταστατικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν έχουν δικαίωμα της παροχής από οποιονδήποτε άλλο Φορέα για το έτος 2020.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέχρι την Παρασκευή 26/6/2020, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης με τους κωδικούς του TAXIS και οι γονείς μπορούν να επιλέξουν μέχρι 5 κατασκηνώσεις με σειρά προτεραιότητας.

Λόγω της φετινής μείωσης των προσφερόμενων από τις κατασκηνώσεις θέσεων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν με βάση το ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΑΑΔΕ.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμα την Τρίτη 30/6/2020 οπότε και όσοι έχουν υποβάλει αίτηση θα λάβουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει με τις οδηγίες για την εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή.

Ακολούθως την Πέμπτη 2 Ιουλίου θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για τις 3 επόμενες  περιόδους καθώς και για την 5η περίοδο (1-15 Σεπτεμβρίου) που αφορά σε παιδιά με Αναπηρία.

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

Πλοήγηση άρθρων