Η intax.gr αναλαμβάνει τη διαδικασία επανασύνδεσης του ρεύματος της οικίας σας ή του καταστήματός σας σε περίπτωση που σας έχει διακοπεί για διάφορους λόγους (αλλαγή ενοικιαστή, μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας κλπ) με τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Έναν πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  3. Νέα Υπεύθυνη δήλωση Εγκατάστασης (ΥΔΕ) ,αν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ)
  4. Αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου από την Εφορία ή αντίγραφο του Ε9 (Δήλωση ακινήτων).
  5. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
  6. Ποσό εγγύησης προς τη ΔΕΗ για την υπογραφή του συμβολαίου στο όνομα του καταναλωτή
  7. Καλέστε μας στο 2610-240120

Υποσημείωση: Σε περίπτωση επανασύνδεσης λόγω αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας το μισθωτήριο πρέπει να έχει υποβληθεί στο taxis από τον εκμισθωτή και να έχει γίνει αποδοχή από τον μισθωτή.

Κόστος Υπηρεσίας από 40€ + ΦΠΑ