Η intax.gr αναλαμβάνει την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη ΔΕΗ ώστε να επωφεληθείτε από τις χαμηλές χρεώσεις του νυχτερινού τιμολογίου της ΔΕΗ.

Δικαιολογητικά:

  1.  Να τοποθετηθεί, εάν δεν υπάρχει ήδη, από ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης (χρώματος μπλε, διατομής 1,5 τετρ. χιλ.) μεταξύ του μετρητή της ΔΕΗ και του γενικού πίνακα της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης (απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη).
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας, ώστε να: · Υποβάλετε σχετική αίτηση και νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ), στην οποία θα αναφέρεται ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης · Καταβάλετε 34€* πλέον ΦΠΑ, που αποτελεί τη συμμετοχή σας στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται το Δίκτυο της ΔΕΗ 
  3. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
  4. Καλέστε μας στο 2610-240120

Κόστος υπηρεσίας από 40€ + ΦΠΑ