ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΕΠ

Αναλαμβάνουμε παντός τύπου αιτήσεις για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Αναθέστε σε εμάς την δημιουργία του μητρώου σας στον ΑΣΕΠ με τα προσόντα σας , την
ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για την προκήρυξη που σας ενδιαφέρει καθώς και την προετοιμασία των απαραίτητων δικαιολογητικών προς αποστολή.