Η intax.gr σας βοηθάει και στην έκδοση Α.Μ. ΙΚΑ ,συγκεντρώνοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. Φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης, ή εκκαθαριστικό εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ
  3. Μισθωτήριο ή αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητού που να είναι στο όνομά σας και να αναγράφει τη διεύθυνσή σας). Αν αυτά δεν υπάρχουν, τότε συμπληρώνετε και υπογράφετε μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.105 (νυν 1599/86) όπου δηλώνετε ότι φιλοξενείστε από τους γονείς σας αναφέροντας τη διεύθυνση που διαμένετε.
  4. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής σε ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα. 
  5. Καλέστε μας στο 2610-240120