Η intax.gr αναλαμβάνει την καταμέτρηση ενσήμων συνταξιοδότησης όλων των ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ κλπ )

Η intax.gr αναλαμβάνει την καταμέτρηση ενσήμων συνταξιοδότησης όλων των ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ κλπ ) και τον υπολογισμό της σύνταξης ΜΟΝΟ από 20 €.  Στη συνέχεια μπορείτε να αναθέσετε σε εμάς την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοσή της.

  1. Καταμέτρηση ενσήμων εργαζομένου(ανάλυση αποδοχών, αναγνώριση ημερών εργασίας κλπ)
  2. Κατάθεση δικαιολογητικών κύριας και επικουρικής σύνταξης
  3. Παρακολούθηση διαδικασίας έως και την τελική έκδοση της σύνταξης.

Επιλέξτε εργασία προς διεκπεραίωση…