Η intax.gr σας εξυπηρετεί και στην θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας σας –σε όποιον ασφαλιστικό τομέα ανήκετε.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ

3. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ΑΜΚΑ

4. Μια (1) φωτογραφία ταυτότητας έγχρωμη

5. Πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας με την υπεύθυνη δήλωση και την εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος

6. Καλέστε μας στο 2610-240120