Διεκπεραιώσεις μετά τον θάνατο συγγενικού προσώπου

Ο θάνατος ενός συγγενικού μας προσώπου προκαλεί στεναχώρια και σύγχυση. Δυστυχώς, ταυτόχρονα καλούμαστε να διεκπεραιώσουμε απαιτητικές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αφήστε την intax.gr να κάνει για εσάς όλες τις παρακάτω απαραίτητες ενέργειες.

 • Βιβλιάριο ασθενείας θανόντος
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης θανόντος
 • Φωτοτυπία ταυτότητας συνδικαιούχου
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ συνδικαιούχου (εκκαθαριστικό εφορίας)
 • Υ.Δ συνδικαιούχου (επισυνάπτεται)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Θανόντος
 • Πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από γραφείο τελετών
 • ΙΒΑΝ και Ταυτότητα δικαιούχου των εξόδων (αυτος που αναφέρεται στο τιμολόγιο)
 • Εξουσιοδότηση
 • Αποφάσεις διαγραφής από ασφαλιστικό φορέα
 • Ταυτότητα δικαιούχου
 • Δήλωση θανάτου στο μητρώο της ΔΟΥ του θανόντα
 • Φωτοαντίγραφα των Αστυνομικών Ταυτοτήτων των κληρονόμων
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων (πλησιεστέρων) συγγενών από τον Δήμο του θανόντα
 • Αντίγραφο διαθήκης ή πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης απο το αντίστοιχο Ειρηνοδικείο
 • Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντα
 • ΙΒΑΝ αιτούντα
 • Εκκαθαριστικό εφορίας
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη λύσεως γάμου
 • Ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων αιτούντα και θανόντα
 • Εξουσιοδότηση