ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Στην intax.gr αναλαμβάνουμε και την διαδικασία της αίτησης για να το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, που γίνεται μέσω διαδικτύου. Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση για τη διαδικασία χορήγησης την οποία αναλαμβάνουμε εμείς. Μη διστάσετε να μας καλέσετε για τυχόν διευκρινήσεις. Θα χαρούμε να απαντήσουμε στις απορίες σας και να δούμε αναλυτικά μαζί σας την κάθε περίπτωση μεμονωμένα.

Διαδικασία χορήγησης

Η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους είναι η ακόλουθη:
Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος- υπόχρεου φορολογικής δήλωσης.
 •  Το ονοματεπώνυμό του.
 • Ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων του
 •  Η ένδειξη εάν επιθυμεί προκαταβολή.
 • Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου.
 •  Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας.
 •  Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
 •  Αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος.
 •  Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
 •  Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.
 •  Τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Οι διαχειριστές της πολυκατοικίας ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:

 •  Τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας.
 •   Τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει.
 •   Τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία.
 •   Τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης.
 •   Το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Καλέστε μας στο 2610240120!

 Κόστος υπηρεσίας ΜΟΝΟ από 20€

Επιλέξτε εργασία προς διεκπεραίωση…