ΕΚΔΟΣΗ Α.Φ.Μ.

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. Το έντυπο Μ1 συμπληρώνεται από εμάς
  3. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
  4. Καλέστε μας στο 2610-240120

Κόστος Υπηρεσίας ΜΟΝΟ από 20€

Επιλέξτε εργασία προς διεκπεραίωση…