ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Είστε επαγγελματίας ή ιδιώτης και χρειάζεστε φορολογική ενημερότητα για τράπεζα, είσπραξη χρημάτων, μεταβίβαση ακινήτου κλπ.; Η intax.gr πραγματοποιεί κι αυτή την ενέργεια για εσάς.

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. Η αίτηση Α9 (συμπληρώνεται από εμάς αφού μας πείτε το λόγο για τον οποίο θέλετε να εκδώσετε την ενημερότητα)
  3. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
  4. Καλέστε μας στο 2610-240120

Υποσημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας είναι η ΜΗ ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντα, η υποβολή φορολογικής δήλωσης και, εάν πρόκειται για επιχείρηση, να έχουν υποβληθεί οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ρύθμιση ενδέχεται να γίνει παρακράτηση του ποσού που πρόκειται να εισπραχτεί σε ποσοστό που θα ορίσει ο εκάστοτε έφορος. Σε κάθε περίπτωση η intax.gr θα σας ενημερώσει πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Κόστος Υπηρεσίας ΜΟΝΟ από 20 €

Επιλέξτε εργασία προς διεκπεραίωση…