ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Λόγω της αύξησης των τελών κυκλοφορίας πολλοί είναι αυτοί που καταφεύγουν στην κατάθεση των πινακίδων των οχημάτων τους προκειμένου να αποφύγουν έστω και προσωρινά την υποχρεωτική πληρωμή τους. Η intax.gr αναλαμβάνει κι αυτή τη διαδικασία αντί για εσάς. Συγκεντρώστε τα παρακάτω δικαιολογητικά και καλέστε μας τώρα.

 1. Τυπώστε και συμπληρώστε σε δυο (2) αντίτυπα την Δήλωση Προσωρινής Ακινησίας Οχήματος
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκίνητου ή μοτοσυκλέτας (πρωτότυπη)
 4. Πινακίδες αυτοκίνητου ή μοτοσυκλέτας
 5. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το ΙΧ θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιωτικό χώρο με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
 6. Αντίγραφο από το Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου

Υποσημείωση: Εάν ο εν λόγω χώρος ενοικιάζεται ή παραχωρείται, χρειάζεται το μισθωτήριο εκτυπωμένο από το taxisnet.

Επίσης, αν ο χώρος παραχωρείται από τρίτο χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου  με γνήσιο υπογραφής του από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

7.  Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη του οχήματος με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα

8.  Καλέστε μας στο 2610-240120

Κόστος Υπηρεσίας ΜΟΝΟ από 20€

Προκειμένου για κατάθεση πινακίδων σε ΦΙΧ :

 1. Τυπώστε και συμπληρώστε σε δυο (2) αντίτυπα την ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΦΙΧ
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Άδεια κυκλοφορίας  (πρωτότυπη)
 4. Πινακίδες 
 5. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το ΙΧ θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιωτικό χώρο με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
 6. Αντίγραφο από το Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 7. Βιβλίο μεταβολών

Επιλέξτε εργασία προς διεκπεραίωση…