ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αν έχετε αλλάξει πρόσφατα ταυτότητα, έχετε παντρευτεί ή χωρίσει ή χάσατε κάποιο συγγενικό πρόσωπο και θέλετε να δηλώσετε το θάνατο στην εφορία η intax.gr αναλαμβάνει να δηλώσει αυτές τις μεταβολές στο τμήμα του μητρώου της Δ.Ο.Υ όπου ανήκετε.

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση γάμου, διαζυγίου ή θανάτου)
  3. Ληξιαρχική πράξη γάμου ( σε περίπτωση γάμου)
  4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου ( σε περίπτωση θανάτου)
  5. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ( σε περίπτωση θανάτου)
  6. Δήλωση αλλαγής στοιχείων (Μ1). Το έντυπο συμπληρώνεται από εμάς.
  7. Δήλωση σχέσεων φορολογούμενων (Μ7). Το έντυπο συμπληρώνεται από εμάς.
  8. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
  9. Καλέστε μας στο 2610-240120

Κόστος Υπηρεσίας ΜΟΝΟ από 20€

Επιλέξτε εργασία προς διεκπεραίωση…