Είστε πλησίον σύνταξης;

Η intax.gr αναλαμβάνει την καταμέτρηση ενσήμων συνταξιοδότησης ΕΦΚΑ όλων των ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, κα)

Χωρίς να σας ταλαιπωρήσουμε καθόλου και εξ αποστάσεως παραθέτοντάς μας τα απαραίτητα στοιχεία σας μπορούμε να σας ενημερώσουμε πλήρως για τον χρόνο ασφάλισης και την ηλικία κατά την οποία μπορείτε να καταθέσετε φάκελο συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις τωρινές διατάξεις αλλά και τις αλλαγές που ενδέχεται να σας επηρεάσουν.

Έπειτα θα προχωρήσουμε στην συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης σας και στην κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.