ΕΝΑΡΞΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν θέλετε να προχωρήσετε στην έναρξη του ατομικού σας επαγγέλματος και αγχώνεστε με την γραφειοκρατία που πρέπει να αντιμετωπίσετε, η intax.gr είναι εδώ για να σας απαλλάξει κι από αυτό το άγχος.

 1. Σύνταξη συμφωνητικού μίσθωσης εκτυπωμένο από το taxis ή υπεύθυνη δήλωση για ιδιόχρηση ή δωρεάν παραχώρηση
 2. Προεγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα (Ο.Α.Ε.Ε., ΤΣΜΕΔΕ κλπ)
 3. Προεγγραφή επιμελητηρίου (Επαγγελματικό / Βιοτεχνικό / Οικονομικό κλπ)
 4. Πτυχίο /Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται)
 5. Άδεια εκμετάλλευσης χώρου (από αστυνομία, δήμο κλπ) εφόσον απαιτείται
 6. Βιβλιάριο Υγείας (Εργοδότη και Εργαζομένων) για συγκεκριμένα επαγγέλματα (κυλικείο, φούρνος, εστιατόριο, κομμωτήριο κλπ)
 7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 8. Συμπλήρωση έντυπου έναρξης εργασιών (Μ2) . Συμπληρώνεται από εμάς.
 9. Αυτοψία χώρου (έδρας), από τους ελεγκτές της Δ.Ο.Υ(οπού απαιτείται)
 10. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
 1. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Επιμελητήριο απαιτείται πληρωμή ετήσιας συνδρομής
 2. Επιπλέον, προσκομίζουμε αντίγραφο της έναρξης στον ασφαλιστικό φορέα

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στην intax.gr αναλαμβάνουμε και λογιστικές διαδικασίες. Όσοι, λοιπόν , έχετε ανενεργά μπλοκάκια τιμολογίων ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και θέλετε να προχωρήσετε σε διακοπή εργασιών για να απαλλαγείτε από το τέλος επιτηδεύματος που αναμένεται να ανέρχεται σε 650€ για τη χρήση του 2013 και έπειτα, δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε σε εμάς.

 1. Κλείσιμο της ταμειακής μηχανής (από τεχνικό) ή του φορολογικού μηχανισμού, όπως επίσης και ηλεκτρονική υποβολή ΠΑΥΣΗΣ μέσω taxisnet μέσα σε δύο (2) εργάσιμες από την έκδοση του τελευταίου Ζ
 2. Θεωρημένα μπλοκάκια αποδείξεων ή τιμολογίων.
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 4. Συμπλήρωση του έντυπου διακοπής (Μ4). Η διαδικασία αυτή γίνεται από εμάς
 5. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 ότι “δεν υπάρχουν πάγια ή εμπορεύσιμα αποθέματα της επιχείρησης κι ότι η επιχείρηση δεν πωλείται ούτε μεταβιβάζεται”.
 6. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
 7. Καλέστε μας στο 2610-240120

ΕΝΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Θέλετε να κάνετε έναρξη της εταιρικής επιχείρησής σας? Η intax.gr είναι δίπλα σας κι σε αυτή την προσπάθεια.

 1. Σύνταξη καταστατικού σύστασης εταιρίας σε τουλάχιστον 4 αντίγραφα (από συμβολαιογράφο)
 2. Κατάθεση του καταστατικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της έδρας της εταιρίας
 3. Φωτοαντίγραφα αστυνομικών ταυτοτήτων όλων των μελών της εταιρίας
 4. Μισθωτήριο συμβόλαιο για την έδρα της εταιρίας(μέσω taxis)
 5. Ασφαλιστική ενημερότητα μελών εταιρίας
 6. Κατάθεση του καταστατικού στο αρμόδιο επιμελητήριο και πληρωμή του τέλους καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η (10 ΕΥΡΩ).
 7. Δήλωση έναρξης εργασιών (έντυπο Μ3), σχέσεων φορολογούμενων (έντυπο Μ7) και μελών μη φυσικού προσώπου (έντυπο Μ8). Τα έντυπα συμπληρώνονται από εμάς.
 8. Εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
 9. Καλέστε στο 2610-240120

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Θέλετε να προχωρήσετε σε οριστική λύση της εταιρικής σας επιχείρησης ή σε μετατροπή της σε ατομική? Η intax.gr βρίσκεται στο πλευρό σας και σε αυτή την ενέργεια.

  1. Σύσταση καταστατικού λύσεως εταιρίας σε τουλάχιστον 4 αντίγραφα(από συμβολαιογράφο)
  2. Κατάθεση καταστατικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της έδρας της επιχείρησης, η οποία παραλαμβάνει αντίγραφο και σφραγίζει άλλο με την ένδειξη: «Παραλήφθηκε όμοιο».
  3. Στη συνέχεια το ως άνω αντίγραφο του καταστατικού λύσης, καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία ΓΕΜΗ και λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΓΕΜΗ (αφού πληρωθεί το τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ)
  1. Συμπλήρωση του έντυπου διακοπής (Μ4). Η διαδικασία αυτή γίνεται από εμάς
  2. Θεωρημένα μπλοκάκια αποδείξεων ή τιμολογίων προκειμένου να γίνει ακύρωση τους στο αντίστοιχο τμήμα του Κ.Β.Σ της αρμόδιας Δ.Ο.Υ
  3. Φωτοαντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων όλων των μελών της εταιρίας
  4. Εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
  5. Καλέστε μας στο 2610-240120

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κάντε τώρα εύκολα και γρήγορα την έναρξη του υποκαταστήματος της επιχείρησής σας μέσω της intax.gr.

 1. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή βεβαίωση ιδιοκτησίας του υποκ/τος (μέσω taxis)
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ταμείου σε περίπτωση προσθήκης νέου ΚΑΔ ( ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ)
 3. Συμπλήρωση του εντύπου έναρξης υποκαταστήματος (Μ10) και του εντύπου μεταβολών ατομικής επιχείρησης(Μ2) ή εταιρίας (Μ3). Τα έντυπα συμπληρώνονται από εμάς.
 4. Κατασκευή σφραγίδας υποκαταστήματος
 5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 6. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
 7. Καλέστε μας στο 2610-240120

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Η intax.gr αναλαμβάνει και τη διακοπή των ανενεργών υποκαταστημάτων της επιχείρησής σας, προκειμένου να απαλλαγείτε από «χαράτσια», ήτοι τέλος επιτηδεύματος, που για το 2014 αναμένεται να είναι της τάξεως των 600€ ετησίως για κάθε υποκατάστημα.

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. Θεωρημένα μπλοκάκια τιμολογίων ή αποδείξεων του υποκαταστήματος προκειμένου να γίνει η ακύρωση του ς στο αρμόδιο τμήμα ΚΒΣ της Δ.Ο.Υ που ανήκει η έδρα της επιχείρησης
 3. Δήλωση μεταβολών (έντυπα Μ10, Μ2 ή Μ3 αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο). Τα έντυπα συμπληρώνονται από εμας.
 4. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
 5. Καλέστε μας στο 2610-240120

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ

Θέλετε να μεταφέρετε την επιχείρησή σας σε άλλη διεύθυνση και αναρωτιέστε ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακλουθήσετε στη Δ.Ο.Υ; Καλέστε τώρα στο 2610-240120 και η intax.gr θα το κάνει για εσάς!

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Μισθωτήριο συμβόλαιο νέας έδρας ή Υ.Δ. Ν. 1599/86 δωρεάν παραχώρησης του χώρου ως επαγγελματική στέγη θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ του εκμισθωτή ή τίτλος ιδιοκτησίας

3. Κατάθεση του πιο πάνω συμφωνητικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για διενέργεια ελέγχου, ορισμό αυτοψίας και υπολογισμό υπεραξίας (αν προκύπτει)

4. Σε περίπτωση που από τη μεταφορά έδρας προκύπτει και αλλαγή στη Δ.Ο.Υ το έντυπο του ελέγχου κατατίθεται πρώτα στην παλιά Δ.Ο.Υ για υπογραφή και στη συνέχεια στο τμήμα του μητρώου της νέας Δ.Ο.Υ από όπου εκδίδεται και η βεβαίωση της μεταβολής

5. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης

6. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων στην ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από τον αρμόδιο τεχνικό

7. Κατάθεση αντιγράφου από την βεβαίωση μεταβολής της μεταφοράς της έδρας της επιχείρησης από την Δ.Ο.Υ στο αρμόδιο επιμελητήριο, στο ΙΚΑ( σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό) και στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα πχ ΟΑΕΕ.

8. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

9. Καλέστε στο 2610-240120

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Τροποποίηση καταστατικού εταιρείας σε (5) αντίγραφα, όπου θα δηλώνεται η αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης

3. Θεώρηση της τροποποίησης του καταστατικού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ

4. Θεώρηση τροποποιημένου καταστατικού από το αρμόδιο επιμελητήριο(ΓΕΜΗ)

5. Κατάθεση του τροποποιημένου καταστατικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, για διενέργεια ελέγχου, ορισμό αυτοψίας και υπολογισμό υπεραξίας (αν προκύπτει)

6. Σε περίπτωση που από τη μεταφορά έδρας προκύπτει και αλλαγή στη Δ.Ο.Υ το έντυπο του ελέγχου κατατίθεται πρώτα στην παλιά Δ.Ο.Υ για υπογραφή και στη συνέχεια στο τμήμα του μητρώου της νέας Δ.Ο.Υ από όπου εκδίδεται και η βεβαίωση της μεταβολής

7. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης

8. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων στην ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από τον αρμόδιο τεχνικό

9. Κατάθεση αντιγράφου από την βεβαίωση μεταβολής της μεταφοράς της έδρας της επιχείρησης από την Δ.Ο.Υ στο αρμόδιο επιμελητήριο, στο ΙΚΑ( σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό) και στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα πχ ΟΑΕΕ.

10. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

11. Καλέστε στο 2610-240120

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Τροποποίηση καταστατικού εταιρείας σε (5) αντίγραφα, όπου θα δηλώνεται η αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης

3. Θεώρηση της τροποποίησης του καταστατικού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ

4. Θεώρηση τροποποιημένου καταστατικού από το αρμόδιο επιμελητήριο

5. Κατάθεση και θεώρηση του τροποποιημένου καταστατικού στο πρωτοδικείο (τουλάχιστον 3 αντίγραφα)

6. Δημοσίευση του τροποποιημένου καταστατικού στο ΦΕΚ και λήψη ΤΑΠΕΤ από το εθνικό τυπογραφείο

7. Κατάθεση του τροποποιημένου καταστατικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, για διενέργεια ελέγχου, ορισμό αυτοψίας και υπολογισμό υπεραξίας (αν προκύπτει)

8. Σε περίπτωση που από τη μεταφορά έδρας προκύπτει και αλλαγή στη Δ.Ο.Υ το έντυπο του ελέγχου κατατίθεται πρώτα στην παλιά Δ.Ο.Υ για υπογραφή και στη συνέχεια στο τμήμα του μητρώου της νέας Δ.Ο.Υ από όπου εκδίδεται και η βεβαίωση της μεταβολής

9. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης

10. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων στην ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από τον αρμόδιο τεχνικό

11. Κατάθεση αντιγράφου από την βεβαίωση μεταβολής της μεταφοράς της έδρας της επιχείρησης από την Δ.Ο.Υ στο αρμόδιο επιμελητήριο, στο ΙΚΑ( σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό) και στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα πχ ΟΑΕΕ.

12. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

13. Καλέστε στο 2610-240120

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Απόφαση Δ.Σ. για τη σύγκλιση της έκτακτης ή τακτικής ΓΣ με θέμα ημερήσιας διάταξης τη μεταφορά της έδρας της επιχείρησης και την τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού που αφορά την έδρα αυτής

3. Πρακτικά της συγκληθείσας ΓΣ

4. Τροποποίηση καταστατικού εταιρείας σε (5) αντίγραφα, όπου θα δηλώνεται η αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης

5. Κωδικοποίηση του τροποποιημένου καταστατικού

6. Υποβολή του τροποποιημένου καταστατικού στη Νομαρχία μαζί με την αίτηση για ανακοίνωση της τροποποίησης, την απόφαση του ΔΣ για τη σύγκλιση της έκτακτης ή τακτικής ΓΣ, το πρακτικό της ΓΣ και το παράβολο για τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού αξίας 289,72€

7. Κατάθεση της ανακοίνωσης για την αλλαγή της έδρας, του τροποποιημένου καταστατικού και του μισθωτηρίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, για διενέργεια ελέγχου, ορισμό αυτοψίας και υπολογισμό υπεραξίας (αν προκύπτει)

8. Σε περίπτωση που από τη μεταφορά έδρας προκύπτει και αλλαγή στη Δ.Ο.Υ το έντυπο του ελέγχου κατατίθεται πρώτα στην παλιά Δ.Ο.Υ για υπογραφή και στη συνέχεια στο τμήμα του μητρώου της νέας Δ.Ο.Υ από όπου εκδίδεται και η βεβαίωση της μεταβολής

9. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης

10. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων στην ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από τον αρμόδιο τεχνικό

11. Κατάθεση αντιγράφου από την βεβαίωση μεταβολής της μεταφοράς της έδρας της επιχείρησης από την Δ.Ο.Υ στο αρμόδιο επιμελητήριο, στο ΙΚΑ( σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό) και στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα πχ ΟΑΕΕ.

12. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

13. Καλέστε στο 2610-240120

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Τροποποίηση καταστατικού εταιρείας σε (5) αντίγραφα, όπου θα δηλώνεται η αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης

3. Σε περίπτωση που από τη μεταφορά έδρας προκύπτει και αλλαγή στη Δ.Ο.Υ το έντυπο του ελέγχου κατατίθεται πρώτα στην παλιά Δ.Ο.Υ για υπογραφή και στη συνέχεια στο τμήμα του μητρώου της νέας Δ.Ο.Υ από όπου εκδίδεται και η βεβαίωση της μεταβολής

4. Απόδειξη καταβολής τέλους στο ΓΕΜΗ ποσού – 10€

5. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης

6. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων στην ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από τον αρμόδιο τεχνικό

7. Κατάθεση αντιγράφου από την βεβαίωση μεταβολής της μεταφοράς της έδρας της επιχείρησης από την Δ.Ο.Υ στο αρμόδιο επιμελητήριο, στο ΙΚΑ( σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό) και στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα πχ ΟΑΕΕ.

8. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

9. Καλέστε στο 2610-240120

ΕΝΑΡΞΗ ΙΚΕ (ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)

Η intax.gr ακλουθώντας τις εξελίξεις σας δίνει τη δυνατότητα να ιδρύσετε τη δική σας ΙΚΕ. Και για όσους βλέπουν τον όρο «ΙΚΕ» για πρώτη φορά ακολουθεί μια σύντομη ερμηνεία. Τι είναι, λοιπόν, η ΙΚΕ και ποια τα πλεονεκτήματά της έναντι των άλλων μορφών εταιρικής επιχείρησης (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, κλπ) ;

Η Ι.Κ.Ε. είναι κεφαλαιουχική με νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις με εξαίρεση την ευθύνη που αναλαμβάνει πρωτογενώς ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές (άρθρο 43 παρ. 2 & άρθρο 79). Βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι απαιτείται η συμμετοχή ενός τουλάχιστον εταίρου με τη λήψη τουλάχιστον ενός μεριδίου που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακή εισφορά (άρθρο 77) αξίας τουλάχιστον 1 ευρώ. Ωστόσο, είναι δυνατή η συμμετοχή εταίρων και η λήψη μεριδίων και με άλλα είδη εισφορών: τις εξωκεφαλαιακές (άρθρο 78) και τις εγγυητικές (άρθρο 79) των οποίων η αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης που αναλαμβάνει ο εταίρος έναντι των δανειστών της εταιρείας.

Άλλα βασικά χαρακτηριστικά:

 • Η ορισμένη διάρκειά της (12 έτη, αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρείας).
 • Με την επιφύλαξη του άρθρου 79 του ν. 4072/2012, για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της.
 • Η δημοσιότητα της εταιρίας πραγματοποιείται είτε στην ιστοσελίδα είτε στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ.
 • Συστήνεται και τροποποιείται με απλό ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο ελέγχεται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (δεν απαιτείται δηλαδή συμβολαιογραφικό).

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! Το ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμος για την σύσταση μιας Ι.Κ.Ε. είναι ένα (1) ευρώ. Το κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβλημένο κατά την σύστασή της. Η ευθύνη των εταίρων είναι μέχρι του ύψους του κεφαλαίου. Η ευθύνη είναι της εταιρείας με την περιουσία της, όχι των εταίρων. Μόνη εξαίρεση είναι ο εταίρος που συμμετέχει με εγγυητική εισφορά, ο οποίος και αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι των τρίτων να εξοφλήσει εφόσον απαιτηθεί από αυτούς χρέη της εταιρίας μέχρι του ύψους της εισφοράς του.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με την ίδρυση μιας ΙΚΕ καλέστε μας στο 2610-240120

Λοιπά Δικαιολογητικά

 1. Εξουσιοδότηση των ιδρυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Κ1-802/2012 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους.
 2. Εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόμενων ποσών για την σύσταση της εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ, τα αποδεικτικά κατάθεσης της τράπεζας.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 για την έδρα της υπό σύσταση εταιρείας.

Η έναρξη γίνεται από την υπηρεσία μιας στάσης στο οικείο επιμελητήριο όπου και κατατίθενται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε., που θα συμμετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη σε Ο.Ε. και Ε.Ε. ή θα οριστούν ως διαχειριστές σε Ι.Κ.Ε.., καθώς και ως νόμιμοι εκπρόσωποι σε Α.Ε.
 3. Έντυπα «Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ/μεταβολής ατομικών στοιχείων» (Μ1) και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» (Μ7), όπου απαιτείται, για τη χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές, εφόσον αυτοί δεν διαθέτουν. Τα έντυπα συμπληρώνονται από εμάς.
 1. Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
 2. Για τις προσωπικές εταιρείες και τις Ε.Π.Ε., εφόσον ο εκπρόσωπός τους για την σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο και η εταιρεία πρόκειται να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο. Εάν η σύσταση της εταιρείας γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από τον  νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, αν παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.
 3. Για τις Ε.Π.Ε. απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία.
 4. Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.
 1. Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961  (apostilΙe) επίσημα μεταφρασμένο ή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή.
 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.
 4. Συμπληρωμένα, από τον υπόχρεο, τα έντυπα «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3,  και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» Μ7, προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΠΑ

 

Αν είστε επαγγελματίας και έχετε ληξιπρόθεσμα ποσά ΦΠΑ, η intax.gr αναλαμβάνει για εσάς τη διαδικασία της ρύθμισης του ληξιπρόθεσμου ποσού, αλλά και την πληρωμή των μηνιαίων δόσεων για να απαλλαγείτε και από αυτή την έννοια. Καλέστε τώρα στο 2610-240120

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΔ ( Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Θέλετε να αλλάξετε ή να προσθέσετε έναν ΚΑΔ επαγγέλματος στη Δ.Ο.Υ προκειμένου να τροποποιήσετε ή να επεκτείνετε το αντικείμενο της επιχείρησής σας; Η intax.gr είναι δίπλα σας και σε αυτό το βήμα. Καλέστε τώρα στο 2610-240120

Απαραίτητες ενέργειες – Δικαιολογητικά για την μεταβολή ΚΑΔ

 

BHMA 1o Για την ενημέρωση του ΓΕΜΗ

 1. Τροποποίηση του Κωδικοποιημένου Ιδιωτικού Συμφωνητικού (ΟΕ-ΕΕ-ΙΚΕ) , ή του Συμβολαιογραφικού Συμφωνητικού (ΕΠΕ) .Θα χρειαστούν επίσης τέσσερα (4) αντίγραφα και ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή .doc  

Προσοχή! Το τροποποιημένο καταστατικό θα πρέπει πριν κατατεθεί στο ΓΕΜΗ, να θεωρηθεί (εκτός ΙΚΕ ) από την αρμόδια ΔΟΥ ( τμήμα ΦΠΑ )

 1. Αντίγραφο (και σε ηλεκτρονική μορφή .doc) της περίληψης του τροποποιημένου καταστατικού και με τα τροποποιούμενα άρθρα (μόνο για ΕΠΕ και ΑΕ)
 2. Δύο (2) αντίγραφα του Πρακτικού της ΓΣ για την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού και του πρακτικού του ΔΣ για τη σύγκληση της ΓΣ , εκτός και αν η ΓΣ είναι αυτόκλητη (μόνο για ΑΕ) .
 3. Δύο (2) αντίγραφα της Κωδικοποίησης του νέου (τροποποιημένου) καταστατικού (μόνο για ΑΕ).
 4. Απόδειξη καταβολής τέλους για την καταχώρηση της τροποποίησης στο ΓΕΜΗ ποσού δέκα ευρώ (10€).
 5. Ηλεκτρονική καταχώρηση του τροποποιημένου καταστατικού (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων) , μέσω του businessportal.gr .

 

ΒΗΜΑ 2ο Για την ενημέρωση της ΔΟΥ

 1. Ανακοίνωση Καταχώρησης Μεταβολής ΚΑΔ από το ΓΕΜΗ (τυπώνεται από το site του ΓΕΜΗ μετά την ολοκλήρωσή του 1ου Βήματος ) .
 2. Πρωτότυπη Βεβαίωση Εγγραφής ή Απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ για την επέκταση ή την μεταβολή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης .
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για το ποσοστό των μελών στο Μετοχικό Κεφάλαιο , το μετοχολόγιο της ΑΕ και όσα μέλη μετέχουν πάνω από 3% προσκομίζεται Βεβαίωση Παράλληλης Άσκησης Δραστηριότητας από τον ΟΑΕΕ (μόνο για ΑΕ) .
 4. Άδεια Προέγκρισης Ίδρυσης από την αρμόδια σύμφωνα με τον νόμο αδειοδοτούσα αρχή (όπου χρειάζεται) .
 5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του νόμιμου εκπροσώπου αθεώρητο* .

ΒΗΜΑ 3ο Τέλος

 1. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συντάξουμε τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις
 2. Καλέστε μας στο 2610-240120 .

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

 

Μπορείτε να απευθυνθείτε στην intax.gr αν θέλετε να μεταβιβάσετε εταιρικά μερίδια (δήλωση φόρου υπεραξίας) σε περίπτωση πώλησης της επιχείρησης ή συνταξιοδότησης. Εμείς αναλαμβάνουμε τον υπολογισμό του φόρου της υπεραξίας ( αν προκύπτει) άλλα και ολόκληρη τη διαδικασία της κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ μέχρι την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. Φορολογικές δηλώσεις Ε3 και Ε5 της εταιρίας για την τελευταία 5ετία
 3. Το έντυπο με το συνολικό ποσό της υπεραξίας των μεριδίων προς μεταβίβαση (υπολογίζεται από εμάς)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( σε περίπτωση μεταβίβασης μεριδίου σε συγγενικό πρόσωπο) ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης συνταξιοδότησης( σε περίπτωση μεταβίβασης μεριδίου λόγω συνταξιοδότησης)
 5. Συμφωνητικό πώλησης ή παραχώρησης (σε περίπτωση πώλησης)
 6. Καταστατικό εταιρίας και την τελευταία τροποποίηση του (όπου υπάρχει)
 7. Τροποποίηση καταστατικού εταιρίας από συμβολαιογράφο (σε τουλάχιστον 5 αντίγραφα για εφορία, πρωτοδικείο και αρμόδιο επιμελητήριο)
 8. Τα έντυπα Μ2 και Μ7 για τη μεταβολή στο τμήμα του μητρώου της αρμόδια Δ.Ο.Υ (τα έντυπα συμπληρώνονται από εμάς)
 9. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
 10. Καλέστε μας στο 2610-240120

Παράβολα-Κόστη που προκύπτουν από τη διαδικασία μεταβίβασης :

 1. Κόστος Υπεραξίας Επιχείρησης – Υπολογίζεται βάσει του ειδικού εντύπου υπεραξίας και διαφέρει κατά περίπτωση
 2. Κόστος Παραβόλου Ταμείου Νομικών – 0,5 % της αξίας των μεταβιβαζόμενων μεριδίων
 3. Κόστος Παραβόλου Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων – 1% της αξίας των μεταβιβαζόμενων μεριδίων
 4. Κόστος Μεγαροσήμων Πρωτοδικείου 8€ (για την αίτηση και τα αντίγραφα)

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΛΠ

Στην intax.gr αναλαμβάνουμε και όλες τις εξωτερικές δουλειές αλλά και τις πληρωμές σας σε Δημόσιο, Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ. Επίσης αν έχετε πάγιες πληρωμές (δόσεις κάθε μήνα) απαλλαγείτε από την υποχρέωση να τις θυμάστε κάθε μήνα και αναθέστε σε εμάς αυτή τη διαδικασία. Καλέστε τώρα στο 2610-240120