Θέλετε να προχωρήσετε σε οριστική λύση της εταιρικής σας επιχείρησης ή σε μετατροπή της σε ατομική? Η intax.gr βρίσκεται στο πλευρό σας και σε αυτή την ενέργεια.

  1. Σύσταση καταστατικού λύσεως εταιρίας σε τουλάχιστον 4 αντίγραφα(από συμβολαιογράφο)
  2. Κατάθεση καταστατικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της έδρας της επιχείρησης, η οποία παραλαμβάνει αντίγραφο και σφραγίζει άλλο με την ένδειξη: «Παραλήφθηκε όμοιο».
  3. Στη συνέχεια το ως άνω αντίγραφο του καταστατικού λύσης, καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία ΓΕΜΗ και λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΓΕΜΗ (αφού πληρωθεί το τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ)

  1. Συμπλήρωση του έντυπου διακοπής (Μ4). Η διαδικασία αυτή γίνεται από εμάς
  2. Θεωρημένα μπλοκάκια αποδείξεων ή τιμολογίων προκειμένου να γίνει ακύρωση τους στο αντίστοιχο τμήμα του Κ.Β.Σ της αρμόδιας Δ.Ο.Υ
  3. Φωτοαντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων όλων των μελών της εταιρίας
  4. Εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα. 
  5. Καλέστε μας στο 2610-240120