Στην intax.gr αναλαμβάνουμε και λογιστικές διαδικασίες. Όσοι, λοιπόν , έχετε ανενεργά μπλοκάκια τιμολογίων ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και θέλετε να προχωρήσετε σε διακοπή εργασιών για να απαλλαγείτε από το τέλος επιτηδεύματος που αναμένεται να ανέρχεται σε 650€ για τη χρήση του 2013, δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε σε εμάς.

  1. Θεωρημένα μπλοκάκια αποδείξεων ή τιμολογίων.
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  3. Συμπλήρωση του έντυπου διακοπής (Μ4). Η διαδικασία αυτή γίνεται από εμάς
  4. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 ότι “δεν υπάρχουν πάγια ή εμπορεύσιμα αποθέματα της επιχείρησης κι ότι η επιχείρηση δεν πωλείται ούτε μεταβιβάζεται”.
  5. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
  6. Καλέστε μας στο 2610-240120

Στη συνεχεία εμείς αναλαμβάνουμε να συγκεντρώσουμε τις υπογραφές από όλα τα τμήματα της εφορίας και να κάνουμε την οριστική διακοπή της επιχείρησής σας ΜΟΝΟ από 80€ + ΦΠΑ