Κάντε τώρα εύκολα και γρήγορα την έναρξη του υποκαταστήματος της επιχείρησής σας μέσω της intax.gr.

  1. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή βεβαίωση ιδιοκτησίας του υποκ/τος (μέσω taxis)
  2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ταμείου σε περίπτωση προσθήκης νέου ΚΑΔ ( ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ)
  3. Συμπλήρωση του εντύπου έναρξης υποκαταστήματος (Μ10) και του εντύπου μεταβολών ατομικής επιχείρησης(Μ2) ή εταιρίας (Μ3). Τα έντυπα συμπληρώνονται από εμάς.
  4. Κατασκευή σφραγίδας υποκαταστήματος
  5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  6. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
  7. Καλέστε μας στο 2610-240120