Μπορείτε να απευθυνθείτε στην intax.gr αν θέλετε να μεταβιβάσετε εταιρικά μερίδια (δήλωση φόρου υπεραξίας) σε περίπτωση πώλησης της επιχείρησης ή συνταξιοδότησης. Εμείς αναλαμβάνουμε τον υπολογισμό του φόρου της υπεραξίας ( αν προκύπτει) άλλα και ολόκληρη τη διαδικασία της κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ μέχρι την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. Φορολογικές δηλώσεις Ε3 και Ε5 της εταιρίας για την τελευταία 5ετία
 3. Το έντυπο με το συνολικό ποσό της υπεραξίας των μεριδίων προς μεταβίβαση (υπολογίζεται από εμάς)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( σε περίπτωση μεταβίβασης μεριδίου σε συγγενικό πρόσωπο) ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης συνταξιοδότησης( σε περίπτωση μεταβίβασης μεριδίου λόγω συνταξιοδότησης)
 5. Συμφωνητικό πώλησης ή παραχώρησης (σε περίπτωση πώλησης)
 6. Καταστατικό εταιρίας και την τελευταία τροποποίηση του (όπου υπάρχει)
 7. Τροποποίηση καταστατικού εταιρίας από συμβολαιογράφο (σε τουλάχιστον 5 αντίγραφα για εφορία, πρωτοδικείο και αρμόδιο επιμελητήριο)
 8. Τα έντυπα Μ2 και Μ7 για τη μεταβολή στο τμήμα του μητρώου της αρμόδια Δ.Ο.Υ (τα έντυπα συμπληρώνονται από εμάς)
 9. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα. 
 10. Καλέστε μας στο 2610-240120

Παράβολα-Κόστη που προκύπτουν από τη διαδικασία μεταβίβασης :

 1. Κόστος Υπεραξίας Επιχείρησης – Υπολογίζεται βάσει του ειδικού εντύπου υπεραξίας και διαφέρει κατά περίπτωση
 2. Κόστος Παραβόλου Ταμείου Νομικών – 0,5 % της αξίας των μεταβιβαζόμενων μεριδίων
 3. Κόστος Παραβόλου Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων – 1% της αξίας των μεταβιβαζόμενων μεριδίων
 4. Κόστος Μεγαροσήμων Πρωτοδικείου 8€ (για την αίτηση και τα αντίγραφα)