Θέλετε να αλλάξετε ή να προσθέσετε έναν ΚΑΔ επαγγέλματος στη Δ.Ο.Υ προκειμένου να τροποποιήσετε ή να επεκτείνετε το αντικείμενο της επιχείρησής σας; Η intax.gr είναι δίπλα σας και σε αυτό το βήμα. Καλέστε τώρα στο 2610-240120

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. Σε κάποιες περιπτώσεις για την προσθήκη ή την αλλαγή ΚΑΔ είναι απαραίτητη και η σχετική βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα (πχ. ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ)
  3. Δήλωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου ( έντυπο Μ2) ή σε περίπτωση εταιρείας, δήλωση μεταβολής μη φυσικού προσώπου (έντυπο Μ3). Τα έντυπα συμπληρώνονται από εμάς.
  4. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
  5. Καλέστε στο 2610-240120

Κόστος Υπηρεσίας ΜΟΝΟ από 20€