Στην intax.gr αναλαμβάνουμε και όλες τις εξωτερικές δουλειές αλλά και τις πληρωμές σας σε Δημόσιο, Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ. Επίσης αν έχετε πάγιες πληρωμές (δόσεις κάθε μήνα) απαλλαγείτε από την υποχρέωση να τις θυμάστε κάθε μήνα και αναθέστε σε εμάς αυτή τη διαδικασία. Καλέστε τώρα στο 2610-240120

Κόστος Υπηρεσίας ΜΟΝΟ από 20€