Η intax.gr αναλαμβάνει να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση ή επανέκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός σας στο αρμόδιο παράρτημα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

  1. Αίτηση Αντικατάστασης Άδειας κυκλοφορίας με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  3.  Σε περίπτωση φθοράς κατατίθεται η άδεια κυκλοφορίας
  4. Εξουσιοδότησημε γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
  5. Καλέστε μας στο 2610-240120

Κόστος Υπηρεσίας ΜΟΝΟ από 20€