Η παρακράτηση κυριότητας συμβαίνει συνήθως, όταν αγοράζουμε ένα όχημα με δόσεις. Το όχημα μέχρι να αποπληρωθεί ανήκει ουσιαστικά στο δανειστή. Μόλις γίνει αποπληρωμή θα πρέπει ο δανειζόμενος να προβεί σε άρση της παρακράτησης ώστε το όχημα να περάσει στην κυριότητά του.

Η intax.gr είναι δίπλας σας για τη κατάθεση των δικαιολογητικών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άρση παρακράτησης κυριότητας του οχήματός σας είναι:

 1. Αίτηση παρακράτησης κυριότητας με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 4. ΑΝ η παρακράτηση είναι
  • Από ΤΡΑΠΕΖΑ τότε απαιτείται το εξοφλητικό τραπέζης
  • Από ΙΔΙΩΤΗ τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
  • Από ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση της αντιπροσωπείας που αγοράστηκε το όχημα ότι έχει εξοφληθεί θεωρημένη με το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα και το ΦΕΚ ίδρυσης της αντιπροσωπείας
 1. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
 2. Καλέστε μας στο 2610-240120

Κόστος Υπηρεσίας ΜΟΝΟ από 20€