Εάν επιθυμείτε να εκδώσετε την ειδική Κάρτα στάθμευσης ΑμεΑ, η intax.gr είναι δίπλα σας για να σας βοηθήσει.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας στάθμευσης ΑμεΑ:

 1. Αίτηση Ειδικής Κάρτας Στάθμευσης ΑμεΑ με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
 4. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του αιτούντος
 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι «η χρήση του ∆ελτίου Στάθµευσης θα γίνεται στο συγκεκριµένο όχηµα και µόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αµεα και όταν το Αµεα επιβαίνει του οχήµατος» (στην περίπτωση του ο δικαιούχος δεν διαθέτει άδεια οδήγησης
 6. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
 7. Το ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα , το οποίο προβλέπεται από την Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (εφόσον αυτό έχει χορηγηθεί)
 8. Έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραµµατεία των ΚΕΠΑ, µε τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.1798/1988, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 23 του Ν.1882/1990 και έχουν στην πλήρη κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο (στην περίπτωση που το όχημα δεν είναι αναπηρικό).
 9. Οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική απόφαση σχετικά με την υιοθεσία ή την αναδοχή ατόμων με αναπηρίες (σε περίπτωση που το όχημα δεν έχει χαρακτηριστεί ως αναπηρικό)
 10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 11. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
 12. Καλέστε μας στο 2610-240120

Κόστος Υπηρεσίας ΜΟΝΟ από 20€