Η intax.gr αναλαμβάνει και τις μεταβιβάσεις οχημάτων

 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1. Άδεια κυκλοφορίας Ι.Χ. οχήματος (πρωτότυπη και φωτοτυπία)

  2. Ισχύον ΚΤΕΟ (δελτίο τεχνικού ελέγχου), εφόσον υποχρεούται να διαθέτει το όχημα. (πρωτότυπο και φωτοτυπία)

  3. Αίτηση Μεταβίβασης Οχήματος

  4. Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) εάν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο (δηλ. το είχε αγοράσει με δόσεις).

  5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητα ή Διαβατηρίου, πωλητή και αγοραστή

  6. Α.Φ.Μ. αγοραστή

  7. Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους αδείας του οχήματος.

  8. Βεβαίωση τελών από τη Δ.Ο.Υ.

  9. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα

  10. Καλέστε μας στο 2610-240120

Ειδικά για εταιρίες χρειάζεται και το καταστατικό με τις τροποποιήσεις του, όπου αναφέρονται Δ.Σ., Διαχειριστές, Διάρκεια, Έδρα, Σκοπός (εταιρίες ΟΕ και ΕΕ) ή ΦΕΚ ίδρυσης και ΦΕΚ εκπροσώπων με τις τροποποιήσεις τους (εταιρίες ΕΠΕ και ΑΕ)

Απαιτούμενα παράβολα

1. Ρωτήστε μας γιατί διαφέρουν ανάλογα με τον κυβισμό του οχήματος


Σημείωση:
Το τέλος μεταβίβασης οχημάτων από εταιρείες ορίζεται σε 75€ ανεξαρτήτως κυβισμού του οχήματος.

Τα παράβολα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την Εθνική Τράπεζα

Κόστος Υπηρεσίας ΜΟΝΟ από 20€