Η intax.gr αναλαμβάνει να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την οριστική διαγραφή του οχήματός σας (άνω 3,5 τόνων ) από το Υπουργείο Συγκοινωνιών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστική διαγραφή είναι:

 1. Αίτηση οριστικής διαγραφής με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβτηρίου
 3. Άδεια κυκλοφορίας
 4. Πινακίδες
 5. Εξοφλητική πράξη ,εάν παρακρατείτε η κυριότητα
 6. Βιβλιάριο μεταβολών εάν το προς οριστική διαγραφή όχημα έχει εφοδιαστεί με τέτοιο έντυπο.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι το όχημα δεν είναι εγκαταλελειμμένο σε δρόμους, πλατείες ή άλλους δημόσιους χώρους .Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται εάν το προς οριστική διαγραφή όχημα έχει παραδοθεί στον ΟΔΔΥ ή στο Δήμο, οπότε στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται το αποδεικτικό παράδοσης.
 8. Στην περίπτωση που το όχημα δεν έχει παραδοθεί στην ανακύκλωση υποβάλλεται το αποδεικτικό παράδοσης.
 9. Σε περίπτωση απώλειας της ή των πινακίδων απαιτείται βεβαίωση του Αστυνομικού Τμήματος για την δήλωση της απώλειας.
 10. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
 11. Καλέστε μας στο 2610-240120

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παραπάνω πράξη μπορεί να ανακαλείται μέσα σε 1 έτος από την ημερομηνία οριστικής διαγραφής και το όχημα επανακυκλοφορεί, εφόσον κριθεί κατάλληλο από το ΚΤΕΟ

Κόστος Υπηρεσίας ΜΟΝΟ από 20€