Αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε οποιαδήποτε συναλλαγή σας με την Εφορία ΑΑΔΕ είτε γίνεται ηλεκτρονικά είτε απαιτείται η επίσκεψη σε ΔΟΥ.

Αν έχετε αλλάξει πρόσφατα διεύθυνση κι ανήκετε πλέον σε άλλη Δ.Ο.Υ συγκεντρώστε τα παρακάτω δικαιολογητικά και αναθέστε σε εμάς την διαδικασία της αλλαγής:

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2. Μισθωτήριο συμβόλαιο (θεωρημένο από την εφορία)
3. Δήλωση αλλαγής στοιχείων Μ1 (το έντυπο συμπληρώνεται από εμάς)
4. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
5. Καλέστε μας στο 2610-240120

ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΧ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΑ

Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα και τις μοτοσυκλέτες, η ακινησία δηλώνεται πλέον στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος. Η δήλωση περιλαμβάνει τα ακριβή στοιχεία της πόλης, της οδού και του αριθμού, του σημείου ακινητοποίησης του οχήματος. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος δεν παραδίδονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αμέσως μετά τη δήλωση, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος έχει υποχρέωση να αφαιρέσει από το όχημα τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του και να φυλάσσει το όχημα

Καλέστε μας για λεπτομέρειες και για την υποβολή της δήλωσης.

ΑΡΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ

Αν έχετε λοιπόν προβεί σε δήλωση ακινησίας και θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά το οχημά σας η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. Βεβαίωση ακινησίας οχήματος  (σας δόθηκε από τη Δ.Ο.Υ όταν καταθέσατε τις πινακίδες)
 3. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό τμήμα
 4. Αντίγραφο από ασφαλιστήριο συμβόλαιο
 5. Καλέστε μας στο 2610-240.120

Υποσημείωση: Υπάρχει πλέον η δυνατότητα να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας και ανά μήνα. Αν δεν θέλετε να επιβαρυνθείτε με τα τέλη ολοκλήρου του έτους καλέστε μας και ρωτήστε μας για την πιο συμφέρουσα λύση για εσάς.

Τα τέλη κυκλοφορίας με βάση τα κυβικά του κάθε ΙΧ έχουν ως εξής:

51-300 K.E. 22 ευρώ
301-758 K.E. 55 ευρώ
786-1071 K.E. 120 ευρώ
1072-1357 K.E. 135 ευρώ
1358-1548 K.E. 240 ευρώ
1549-1738 K.E. 265 ευρώ
1739-1928 K.E. 300 ευρώ
1929-2357 K.E. 660 ευρώ
2358-3000 K.E. 880 ευρώ
3001-4000 K.E. 1000 ευρώ
4001 K.E. και πάνω 1320 ευρώ

Ο φόρος πολυτελείας αφορά ιδιοκτήτες Ι.Χ. από 1.929 κ.ε. έως 2.500, που θα καταβάλουν το 5% επί του ετήσιου τεκμηρίου και τους ιδιοκτήτες Ι.Χ. από 2.500 κ.ε. και άνω που θα πληρώσουν το 10% επί του ετήσιου τεκμηρίου.

Από το 2013 και εφ’ εξής οι φορολογικές δηλώσεις δεν παραλαμβάνονται για ΚΑΝΕΝΑΝ από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια και η υποβολή τους γίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέσω internet. Απαραίτητη προϋπόθεση για να σταλεί η δήλωση, λοιπόν, είναι η έκδοση κλειδαρίθμου.

Απαραίτητο εργαλείο για όλες πλέον τις συναλλαγές σας με το δημόσιο είναι οι κωδικοί Taxisnet.

Η intax.gr αναλαμβάνει κι αυτή την υπηρεσία για εσάς και σας απαλλάσσει από τις ατελείωτες ουρές που επικρατούν σε όλες τις Δ.Ο.Υ για το σκοπό αυτό.

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2. Εξουσιοδότηση, με γνήσιο υπογραφής σε ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα .
3. Καλέστε μας στο 2610 – 240120

Όλοι οι πολίτες πλέον από 18 ετών και άνω, υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν έκδοση Α.Φ.Μ. (αριθμός φορολογικού μητρώου) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η intax.gr αναλαμβάνει και αυτή την υπηρεσία για εσάς. Συγκεντρώστε τα δικαιολογητικά και καλέστε μας τώρα.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα εξής :

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 2. Το έντυπο Μ1 συμπληρώνεται από εμάς
 3. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
 4. Καλέστε μας στο 2610-240120

H intax.gr αναλαμβάνει τη σύνταξη καθώς και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους. Καταθέστε επίσης, το Α21 και την αίτηση για το «κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης ( ΚΕΑ)» . Καλέστε μας τώρα στο 2610-240120 και επωφεληθείτε από τις ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ μας για ΑΝΕΡΓΟΥΣ και ΧΑΜΗΛΟΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ.  Γιατί είμαστε πάντα στο πλευρό σας και συμμεριζόμαστε τις ανάγκες σας καθώς και τα οικονομικά δεδομένα της εποχής μας…

Αν έχετε αλλάξει πρόσφατα ταυτότητα, έχετε παντρευτεί ή χωρίσει ή χάσατε κάποιο συγγενικό πρόσωπο και θέλετε να δηλώσετε το θάνατο στην εφορία η intax.gr αναλαμβάνει να δηλώσει αυτές τις μεταβολές στο τμήμα του μητρώου της Δ.Ο.Υ όπου ανήκετε.

1.Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση γάμου, διαζυγίου ή θανάτου)
3.Ληξιαρχική πράξη γάμου ( σε περίπτωση γάμου)
4.Ληξιαρχική πράξη θανάτου ( σε περίπτωση θανάτου)
5.Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ( σε περίπτωση θανάτου)
6.Δήλωση αλλαγής στοιχείων (Μ1). Το έντυπο συμπληρώνεται από εμάς.
7.Δήλωση σχέσεων φορολογούμενων (Μ7). Το έντυπο συμπληρώνεται από εμάς.
8.Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
9.Καλέστε μας στο 2610-240120

Είστε ενοικιαστής ή ιδιοκτήτης και θέλετε να θεωρήσετε το μισθωτήριο συμβόλαιο στην εφορία;

Η intax.gr αναλαμβάνει και αυτή την υπηρεσία για εσάς και σας απαλλάσσει από την ταλαιπωρία της αναμονής στις Δ.Ο.Υ. Συγκεντρώστε τα δικαιολογητικά και καλέστε μας τώρα.

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε είναι τα εξής :

1.Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2.Μισθωτήριο Συμβόλαιο

3.Κωδικούς Taxisnet

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι υπογραφές των δυο συμβαλλομένων πρέπει να είναι πρωτότυπες

Ενεργειακό πιστοποιητικό (είναι απαραίτητο ανεξαρτήτως τετραγωνικών)

Καλέστε μας στο 2610-240120

Λόγω της αύξησης των τελών κυκλοφορίας πολλοί είναι αυτοί που καταφεύγουν στην κατάθεση των πινακίδων των οχημάτων τους προκειμένου να αποφύγουν έστω και προσωρινά την υποχρεωτική πληρωμή τους. Η intax.gr αναλαμβάνει κι αυτή τη διαδικασία αντί για εσάς. Συγκεντρώστε τα παρακάτω δικαιολογητικά και καλέστε μας τώρα.

1.Τυπώστε και συμπληρώστε σε δυο (2) αντίτυπα την Δήλωση Προσωρινής Ακινησίας Οχήματος
2.Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
3.Άδεια κυκλοφορίας αυτοκίνητου ή μοτοσυκλέτας (πρωτότυπη)
4.Πινακίδες αυτοκίνητου ή μοτοσυκλέτας
5.Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το ΙΧ θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιωτικό χώρο με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
6.Αντίγραφο από το Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου

Υποσημείωση: Εάν ο εν λόγω χώρος ενοικιάζεται ή παραχωρείται, χρειάζεται το μισθωτήριο εκτυπωμένο από το taxisnet.

Επίσης, αν ο χώρος παραχωρείται από τρίτο χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου με γνήσιο υπογραφής του από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

7. Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη του οχήματος με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα

8. Καλέστε μας στο 2610-240120

Προκειμένου για κατάθεση πινακίδων σε ΦΙΧ :

1.Τυπώστε και συμπληρώστε σε δυο (2) αντίτυπα την ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΦΙΧ
2.Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
3.Άδεια κυκλοφορίας (πρωτότυπη)
4.Πινακίδες
5.Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το ΙΧ θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιωτικό χώρο με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
6.Αντίγραφο από το Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου
7.Βιβλίο μεταβολών

Είστε επαγγελματίας ή ιδιώτης και χρειάζεστε φορολογική ενημερότητα για τράπεζα, είσπραξη χρημάτων, μεταβίβαση ακινήτου κλπ.; Η intax.gr πραγματοποιεί κι αυτή την ενέργεια για εσάς.

1.Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2.Η αίτηση Α9 (συμπληρώνεται από εμάς αφού μας πείτε το λόγο για τον οποίο θέλετε να εκδώσετε την ενημερότητα )
3.Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
4. Καλέστε μας στο 2610-240120

Υποσημείωση : Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας είναι η ΜΗ ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντα , η υποβολή φορολογικής δήλωσης και , εάν πρόκειται για επιχείρηση, να έχουν υποβληθεί οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ρύθμιση ενδέχεται να γίνει παρακράτηση του ποσού που πρόκειται να εισπραχθεί σε ποσοστό που θα ορίσει ο εκάστοτε έφορος . Σε κάθε περίπτωση η intax.gr θα σας ενημερώσει πριν προβεί σε οπαιδήποτε ενέργεια .

Στην intax.gr αναλαμβάνουμε και την διαδικασία της αίτησης για να το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, που γίνεται μέσω διαδικτύου. Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση για τη διαδικασία χορήγησης την οποία αναλαμβάνουμε εμείς. Μη διστάσετε να μας καλέσετε για τυχόν διευκρινήσεις. Θα χαρούμε να απαντήσουμε στις απορίες σας και να δούμε αναλυτικά μαζί σας την κάθε περίπτωση μεμονωμένα.

Διαδικασία χορήγησης

Η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους είναι η ακόλουθη:
Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος- υπόχρεου φορολογικής δήλωσης.
 •  Το ονοματεπώνυμό του.
 • Ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων του
 •  Η ένδειξη εάν επιθυμεί προκαταβολή.
 • Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου.
 •  Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας.
 •  Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
 •  Αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος.
 •  Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
 •  Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.
 •  Τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Οι διαχειριστές της πολυκατοικίας ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:

 •  Τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας.
 •   Τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει.
 •   Τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία.
 •   Τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης.
 •   Το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Καλέστε μας στο 2610240120!