COVID 19 intax news voucher αποζημιωση Επιδόματα ΝΕΑ

Κάρτα 150 ευρώ: Πώς εκδίδεται από τους νέους που θα εμβολιαστούν – Οι ΚΑΔ που εμπίπτουν στο πρόγραμμα

Με την απόφαση 3891/2021 καθορίζεται ο χρόνος έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 για την ψηφιακή κάρτα των 150 ευρώ για νέους 18-25 ετών που έχουν εμβολιαστεί όπως και η διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και πίστωσης της οικονομικής διευκόλυνσης και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα εκκαθάρισης και άλλες λεπτομέρειας.

Η δαπάνη που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 ανέρχεται στα 50.000.000 ευρώ.

Λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 και διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας (άρθρο 1)

1. Μέσω της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021, κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1.1.1996 έως και 31.12.2003 και έχει ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή, σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, τη μόνη δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, από την έναρξη του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, δύναται να αιτείται την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στην οποία πιστώνεται, από την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., οικονομική διευκόλυνση ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η ανωτέρω κάρτα εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018, αντίστοιχα.

2. Η είσοδος του φυσικού προσώπου δικαιούχου στην ειδική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

3. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, το φυσικό πρόσωπo καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας του, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

4. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων της παρ. 1, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 και το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αντλεί τα αναγκαία στοιχεία.

5. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., υπό τον ρόλο της ως εκτελούσας την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό της Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019.

Διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας από τα Κ.Ε.Π. (άρθρο 2)

1. Η περιγραφόμενη στο άρθρο 1 διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., από πιστοποιημένο υπάλληλο, κατόπιν σχετικής αίτησης του φυσικού προσώπου δικαιούχου. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος καταχωρίζει στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα τα εξής στοιχεία του φυσικού προσώπου: α) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και β) τα στοιχεία επικοινωνίας του, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και αιτείται έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού για λογαριασμό του φυσικού προσώπου.

2. H ανωτέρω διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δύναται να πραγματοποιείται και με εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του φυσικού προσώπου.

3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και υπηρεσία εξυπηρέτησης των χρηστών (help desk) για την αναφορά και επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών.

Πίστωση της οικονομικής διευκόλυνσης και ενεργοποίηση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας (άρθρο 3)

1. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης του φυσικού προσώπου σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 και εφόσον επαληθευθεί η ιδιότητά του ως δικαιούχου, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. διαβιβάζει στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου, για τον σκοπό της έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και της πίστωσης του ποσού της οικονομικής διευκόλυνσης, και εμβάζει, ταυτόχρονα, στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο.

2. Στη συνέχεια, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας: α) γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Αφότου εισέλθει στον ανωτέρω σύνδεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

3. Το πιστωθέν χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών και φέρουν, ιδίως, τους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes-MCC) και τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, αντίστοιχα.

Διαδικασία εκκαθάρισης της οικονομικής διευκόλυνσης (άρθρο 4)

1. Αμέσως μετά την ημερομηνία απενεργοποίησης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. σχετικά με το συνολικό ποσό το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει πιστωθεί στους δικαιούχους ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί από αυτούς και επιστρέφει το ανωτέρω ποσό στην Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.

2. Η περαιτέρω αναζήτησή των ανωτέρω ποσών από τον δικαιούχο αποκλείεται.

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας (άρθρο 5)

Η παραγωγική λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 εκκινεί την 20ή.7.2021.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κωδικοί Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes MCC)

Κατηγορία εμπόρου-Περιγραφή δραστηριότητας
3000 έως 3350 αεροπορικές εταιρίες, αερομεταφορές
3351 έως 3500 ενοικίαση αυτοκινήτων
3501 έως 3999 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα
4011 σιδηροδρομικές μεταφορές
4111 μεταφορές
4112 σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
4121 υπηρεσίες ταξί
4131 υπηρεσίες λεωφορείων
4411 θαλάσσιες μεταφορές/ ακτοπλοϊκά
4457 ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών
4468 μαρίνες/ παροχή υπηρεσιών σε μαρίνες
4511 λοιπές αερομεταφορές
4582 αεροδρόμια/ αεροσταθμοί
4722 ταξιδιωτικά πρακτορεία
4789 λοιπές μεταφορές
5551 ενοικίαση σκαφών
5561 ενοικίαση τροχόσπιτων κλπ
7011 λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα
7032 κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού
7033 campings
7512 λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων
7832 Σινεμά
7911 αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο
7922 Θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων
7929 ορχήστρες και μπάντες
7991 εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία
7999 λοιπές υπηρεσίες αναψυχής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) επιχειρήσεων

ΚΑΔ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
49.32 Εκμετάλλευση ταξί
49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

ΚΑΔ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις νια οχήματα αναψυχής και
55.30 Ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90 Άλλα καταλύματα

ΚΑΔ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

ΚΑΔ-ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
90.1 Τέχνες του θεάματος
90.2 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.3 Καλλιτεχνική δημιουργία
90.4 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
91.2 Δραστηριότητες μουσείων
91.3 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιώv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

COVID 19 intax news αποζημιωση Επιδόματα ΕΡΓΑΝΗ ΝΕΑ Πληρωμες

Νέα μέτρα στήριξης σε εποχιακά εργαζομένους, ξεναγούς, και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ νέες αποφάσεις οι οποίες προβλέπουν :
α) Παράταση της χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για τον μήνα Μάιο 2021

Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, για τον μήνα Μάιο 2021, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 121 του ν. 4764/2020, οι δικαιούχοι της παρούσας υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 της απόφασης 1638/45/14-1-2021.

Δείτε τη σχετική απόφαση : 45409/1-7-2021

β) Χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021.
Οι εποχικά εργαζόμενοι, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α’ 46) και με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (Α’ 79), σε συνδυασμό με ευνοϊκότερες διατάξεις που ισχύουν με βάση νόμους, διατάγματα, συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις, σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα ή σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι δεν επαναπροσλαμβάνονται και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη εντάσσονται στον ειδικό μηχανισμό στήριξης .Οι εν λόγω εργαζόμενοι προκειμένου να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 2 δεν δύνανται ταυτόχρονα να λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021.
Στους δικαιούχους – εργαζόμενους καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού, η οποία ανέρχεται σε πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534) ευρώ, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, για κάθε έναν από τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021, που αυτοί δεν απασχολούνται. Για μικρότερη περίοδο απασχόλησης, καταβάλλονται αναλογία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Δείτε τη σχετική απόφαση : 45866/2-7-2021

γ) Για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021, δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι και οι :

– Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e – ΕΦΚΑ καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν από διετούς φοίτησης Σχολές Ξεναγών εντός του 2019 και του 2020 και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα.
– Οι τουριστικοί συνοδοί, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών μέχρι 31/3/2021, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλος.
Ύψος, διάρκεια και Προϋποθέσεις Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού

Τα πρόσωπα αυτά είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) ανά μήνα, εφόσον κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού:
α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη,
β) δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και
γ) δεν λαμβάνουν την αποζημίωση εδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία.

Δείτε τη σχετική απόφαση : 45410/1.7.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

intax news ενοικια Επιδόματα ΝΕΑ παρατασεις-προθεσμιες

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Μέχρι 30 Ιουλίου οι αιτήσεις

Κοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ.140832/Ζ1/25.8.2017 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης», η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 72647/Ζ1/10-05-2019 Κ.Υ.Α..

Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών θα ελέγχεται μέσω αυτόματης διασύνδεσης ηλεκτρονικής εφαρμογής με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2020 θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) προκειμένου να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο (προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός).

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα υποβάλλονται από την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα https://stegastiko.minedu.gov.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ.. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

COVID 19 intax news Επιδόματα

Voucher 150 ευρώ για εμβολιασμένους νέους 18-25 ετών

Μία προπληρωμένη ψηφιακή κάρτα αξίας 150 ευρώ μέσω ειδικής εφαρμογής στο κινητό αλλά και διαθέσιμη σε φυσική μορφή, στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου για πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως και για μεταφορές, για νέους 18-25 ετών οι οποίοι έχουν κάνει έστω και την πρώτη δόση του εμβολίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνει η εξειδίκευση του μέτρου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

COVID 19 intax news απασχοληση αποζημιωση Επιδόματα ΕΡΓΑΝΗ ΝΕΑ παρατασεις-προθεσμιες

Από 15.06 έως τις 25.06 η υποβολή μονομερών δηλώσεων των εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης στον τουρισμό

Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον Μάιο – Έως 25 Ιουνίου η υποβολή μονομερών δηλώσεων των εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης στον τουρισμό

Από αύριο έως τις 25 Ιουνίου η υποβολή μονομερών δηλώσεων των εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης στον τουρισμό

Για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον Μάιο

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Από αύριο Τρίτη 15/6/2021 και έως την Παρασκευή 25/6/2021 το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για υποβολή μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων από εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης -σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ- σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί, για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάιο.

Ειδικότερα, δικαίωμα να υποβάλουν μονομερή δήλωση έχουν οι εξής:

– Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες που δεν επαναλειτούργησαν κατά τον Μάιο 2021: Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται μονομερής υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο, για όλο το μήνα.

– Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες που επαναλειτούργησαν αλλά που δεν επαναπροσλήφθηκαν κατά τον μήνα Μάιο 2021: Και σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται μονομερής υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο, για όλον το μήνα Μάιο.

– Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις- εργοδότες που επαναπροσλήφθηκαν εντός του Μαΐου, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για το χρονικό διάστημα από 01/05/2021 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους.

Η αποζημίωση αφορά είτε για όλο τον μήνα Μάιο είτε για το χρονικό διάστημα από 1/5/2021 έως την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους εντός Μαΐου 2021.

Αν η δήλωση αφορά όλο τον μήνα Μάιο, το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανέρχεται στο ποσό των 534 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποζημίωση υπολογίζεται αναλόγως των δηλωθέντων ημερών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

COVID 19 intax news voucher Επιδόματα ΝΕΑ

Voucher 200 ευρώ για δωρεάν τάμπλετ και λάπτοπ: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του β’ κύκλου

Ανοίγει η πλατφόρμα για το δεύτερο κύκλο για το voucher 200 ευρώ του προγράμματος «Ψηφιακής Μέριμνας» αφορά όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, ακόμα και αν δεν είναι εγκεκριμένοι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ.

Συνεχίζεται με τον β’ κύκλο η δράση «Ψηφιακή Μέριμνα» με voucher 200 ευρώ για μαθητές και σπουδαστές, ώστε να αγοράσουν τάμπλετ ή λάπτοπ, καθώς μέσα στη μέρα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις.

Ο δεύτερος κύκλος για το Voucher 200 ευρώ για αγορά laptop και tablet, ήταν να ξεκινήσει 31 Μαϊου ωστόσο σύμφωνα με ανακοίνωση που είχε εκδώσει το υπουργείο Παιδείας το πρόγραμμα τελικά δεν ήταν έτοιμο γεγονός που οδήγησε σε αλλαγή της ημερομηνίας και οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν οριστικά σήμερα 10 Ιουνίου.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την ημερομηνία γενικής λήξης του Προγράμματος, δηλαδή έως την 30ή Ιουλίου 2021 και ο δεύτερος κύκλος αφορά όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, ακόμα και αν δεν είναι εγκεκριμένοι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ.

Voucher 200 ευρώ: Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Μπείτε στο δικτυακό τόπο digital-access.gov.gr για να ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα, πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης και μάθετε εάν καλύπτετε τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Εισέλθετε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς που έχετε στο Taxisnet και ολοκληρώστε την καταχώρηση των στοιχείων σας δηλώνοντας επιπλέον το προσωπικό σας ΑΜΚΑ
Δηλώστε τον αριθμό του προσωπικού σας κινητού τηλεφώνου ώστε να λαμβάνετε έγκαιρη και εμπιστευτική πληροφορία από το Πρόγραμμα μέσω SMS (όπως για παράδειγμα τους κωδικούς των επιταγών σας).
Συμπληρώστε βασικές πληροφορίες για την υπόλοιπη οικογένεια, εφόσον σας ζητηθούν (απαιτούνται μόνο για τους δικαιούχους του Β κύκλου).
Δηλώστε για πόσα/ποια από τα εξαρτώμενα τέκνα σας αιτείστε επιταγής και συμπληρώστε τα αναλυτικά στοιχεία φοίτησής τους.
Επιβεβαιώστε τον αριθμό του προσωπικού σας κινητού τηλεφώνου με κωδικό μίας χρήσης.
Δείτε αμέσως το αποτέλεσμα της αίτησής σας και τον αριθμό των επιταγών που δικαιούστε.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η ηλεκτρονική διασταύρωση δεν είναι εφικτή και θα απαιτηθεί έλεγχος δικαιολογητικών, θα ενημερωθείτε μέσω SMS για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Εκδώστε τις επιταγές και χρησιμοποιήστε τις για αγορά επιλέξιμου εξοπλισμού σε κάποιον από τους εγκεκριμένους προμηθευτές του Προγράμματος.

Με τα voucher 200 ευρώ μπορεί να επιδοτηθεί η αγορά των παρακάτω κατηγοριών προϊόντων:

1. Κατηγορία 1: φορητές ταμπλέτες (tablets)

2. Κατηγορία 2: φορητοί υπολογιστές

• Υποκατηγορία 2.1: notebooks,
• Υποκατηγορία 2.2: chromebooks,
• Υποκατηγορία 2.3: 2 in 1 (notebooks/tablets)

3. Κατηγορία 3:

σταθεροί υπολογιστές (desktops, all-in-one)

4. Κατηγορία 4: Περιφερειακά Σταθερών Υπολογιστών (περιφερειακά της κατηγορίας 3)

• Υποκατηγορία 4.1: οθόνη υπολογιστή,
• Υποκατηγορία 4.2: ποντίκι,
• Υποκατηγορία 4.3: κάμερα για υπολογιστή,
• Υποκατηγορία 4.4: ακουστικά για υπολογιστή (headset),
• Υποκατηγορία 4.5: Ηχεία για υπολογιστή,
• Υποκατηγορία 4.6: Πληκτρολόγιο για υπολογιστή

Με SMS η επιταγή

Οπως και στον πρωτο κύκλο, μόλις η αίτησή εγκριθεί, οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιταγή ή τις επιταγές τους μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, καθώς και με SMS στο κινητό τηλέφωνο, το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους.

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές είτε για την κάλυψη του συνολικού κόστους του εξοπλισμού της επιλογής τους είτε για την κάλυψη μέρους του συνολικού κόστους, εφόσον αυτό ξεπερνά την αξία των διαθέσιμων επιταγών.

Οι οικογένειες με περισσότερα από ένα ωφελούμενα τέκνα μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως και τρεις επιταγές για την αγορά μίας μοναδικής συσκευής, εφόσον το επιθυμούν.

Voucher 200 ευρώ: Κριτήρια Επιλεξιμότητας Οικογενειών

Οι Δικαιούχοι του voucher θα πρέπει να καλύπτουν σωρευτικά τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

Κριτήριο 1: Οικογένειες με εξαρτώμενα παιδία ή παιδιά υπό επιτροπεία
Κριτήριο 2: Ισοδύναμο Οικογενειακό Εισόδημα έως 6.000€
Κριτήριο 3: Κάποιο/κάποια από τα εξαρτώμενα παιδιά (ή παιδιά υπό επιτροπεία) ηλικίας από 4ων έως 24ων ετών να φοιτούν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης.
Για τους σκοπούς του παρόντος Προγράμματος, ως εξαρτώμενα θα θεωρούνται:

όλα τα παιδιά οικογενειών από 0 έως 18 ετών ανεξαρτήτως φοίτησης,
τα παιδιά 19-24 ετών που φοιτούν στην κατάλληλη εκπαιδευτική βαθμίδα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,
καθώς και τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Υποχρεώσεις και Έλεγχοι Δικαιούχων

Οι Δικαιούχοι καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της διετούς εγγύησης, υποχρεούνται να διατηρούν τον εξοπλισμό έτοιμο προς επίδειξη σε τυχόν ελέγχους που θα διενεργηθούν. Επίσης, υποχρεούνται να διατηρήσουν προς επίδειξη το παραστατικό αγοράς.
Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος που καθιστά τον εξοπλισμό μη επισκευάσιμο / μη λειτουργικό, οι Δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την αρχική αγορά του.
Απαγορεύεται επίσης ρητά η μεταπώληση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της διετούς εγγύησης.
Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εστιάζουν κυρίως στην κατοχή και διατήρηση του εξοπλισμού που αγοράστηκε με επιδότηση από το Πρόγραμμα. Επίσης, δύναται να ελέγχεται η επιλεξιμότητα των δικαιούχων και ειδικότερα, η ορθότητα και ακρίβεια των δηλώσεών τους στην Αίτηση Επιχορήγησης.

Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε προγραμματισμένο έλεγχο ή άρνησης παροχής στοιχείων προς τα όργανα ελέγχου ή διαπίστωσης μετά από σχετικό έλεγχο ότι δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης του εξοπλισμού με ευθύνη του Δικαιούχου, επιβάλλεται η επιστροφή του συνολικού ποσού της επιδότησης εντόκως από την ημερομηνία εξαργύρωσης, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικά στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διατήρησης του εξοπλισμού επιβάλλεται η επιστροφή του ποσού που αντιστοιχεί στον μη διατηρηθέντα εξοπλισμό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Dikaiologitika

COVID 19 intax news voucher Επιδόματα οαεδ

Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων περιόδου 2021 – 2022, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το πρόγραμμα  επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2021 – 2022, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

Σκοπός του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού είναι η πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων – ωφε-λουμένων για την πραγματοποίηση διακοπών με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022 ορίζονται:

α) ασφαλισμένοι που πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του eΕΦ-ΚΑ με εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρο 3 του ν. 678/1977, ως ισχύει,

β) ασφαλισμένες που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, όπως ισχύει,

γ) ασφαλισμένοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα),

δ) άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ο υπό τα στοιχεία α’ έως γ’ αναφερόμενος αριθμός ημερών δύναται να προκύψει αθροιστικά από τις ημέρες και των τριών στοιχείων.

2. Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ορίζονται:

α) τα τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε και έως δεκαοχτώ ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2021,

β) τέκνα των δικαιούχων ηλικίας 18 έως 24 ετών έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης ενεργού ασφαλιστικής ικανότητας είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,

γ) τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισο-βίως, έμμεσα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας, χωρίς ημέρες εργασίας,

δ) οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης ενεργού ασφαλιστικής ικανότητας είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,

ε) οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α’ έως δ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας και αυτή προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής της Δημόσιας Πρόσκλησης.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νομιμοποιηθέν ή νομίμως αναγνωρισθέν ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου οι δικαιούχοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

4. Σε περιπτώσεις συζύγων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι της παροχής κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση του άρθρο 7 της παρούσας, όπως ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

5. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι – ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022:

α) οι επιλεγέντες δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι. Αντιθέτως, εξαιρούνται και μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα δύο συνεχόμενων περιόδων με όλα τα δηλωθέντα στην αίτησή τους ωφελούμενα μέλη όσοι δικαιούχοι ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω ή δηλώνουν στην αίτησή τους ωφελούμενο μέλος με αναπηρία στο ίδιο ποσοστό.

β) οι δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, ως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. α. Το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως 3 επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, εφόσον ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν έχει εξαντληθεί. β. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 01.08.2021 έως την 31.07.2022. Οι ημερομηνίες υλοποίησης του προγράμματος είναι δυνατόν να τροποποιηθούν με απόφαση του Διοικητή.

2. Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων – ωφελουμένων ορίζεται από μία (1) έως έξι (6) διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος της προηγούμενης παρ. για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πλην των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω και του Νομού Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις.

3. Ο αριθμός των δικαιούχων και των ωφελούμενων του προγράμματος ανέρχεται στις 300.000.

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

1. Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού ενσωματώνει: α) μια συγκεκριμένη οικονομική αξία για τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα και β) μια συγκεκριμένη οικονομική αξία για τη συσχετιζόμενη με τη διαμονή στα συγκεκριμένα καταλύματα της περίπτωσης α’ ακτοπλοϊκή μετάβαση – επιστροφή. Σκοπός της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού είναι στην πρώτη περίπτωση η ανταλλαγή της με υπηρεσίες διαμονής και στη δεύτερη περίπτωση με υπηρεσίες ακτοπλοϊκής μετακίνησης προς τους δικαιούχους – ωφελουμένους από τους παρόχους του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

2. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων του για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα, είναι ανάλογο με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος και ορίζεται ως εξής:

«Οι τιμές επιδότησης των ως άνω πινάκων προσαυξάνονται κατά 20% για τις διανυκτερεύσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός του Αυγούστου 2021».

3. α. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής δικαιούχων – ωφελουμένων για την ακτοπλοϊκή μετάβαση στην περιοχή του τουριστικού καταλύματος ανέρχεται:

i) για τους ενήλικες και παιδιά ηλικίας εντασσομένης κατά την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου στην κατηγορία των ενηλίκων, στο 1/3 της προβλεπόμενης τιμής οικονομικής θέσης κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο,

ii) για τους πολυτέκνους και παιδιά ηλικίας για την οποία παρέχεται κατά την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου έκπτωση 50%, στο 1/2 της προβλεπόμενης μετά την έκπτωση τιμής οικονομικής θέσης κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο και

iii) για τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω στο 1/2 της προβλεπόμενης για την κατηγορία ΑμεΑ τιμής οικονομικής θέσης κατά την τρέχουσα δρομολο-γιακή περίοδο.

β) Το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής των δικαιούχων -ωφελουμένων ισούται κατά τις ως άνω περιπτώσεις (i) και (ii) με το ύψος της επιδότησης. Στην περίπτωση (iii) η συμμετοχή του δικαιούχου είναι υποχρεωτικά μηδενική.

4. Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» με βάση το είδος της οικονομικής αξίας που ενσωματώνει κατά την παρ. 1 του παρόντος διακρίνεται σε δύο άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους επιμέρους Επιταγές, στην Επιταγή Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα και στην Επιταγή Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης (μετάβασης – επιστροφής), έχει δε τη μορφή ενός διαφορετικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία των δικαιούχων και των ωφελουμένων στο Μητρώο των παρ. 7 και 12 του άρθρου 8 της παρούσας, ισχύει δε αποκλειστικά για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος από την έναρξη και μέχρι τη λήξη αυτού.

5. Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους Τουριστικών Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων από τα αντίστοιχα Μητρώα του Οργανισμού, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ως πάροχοι νοούνται: α) τα τουριστικά καταλύματα και β) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες ακτοπλοϊκής μετακίνησης επιβατών, όπως προσδιορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

2. Οι πάροχοι της παρ. 1 πρέπει να έχουν σε ισχύ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στη νόμιμη λειτουργία τους, όπως αυτά περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Με Δημόσια Πρόσκληση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας, προσκαλούνται οι δικαιούχοι και οι πάροχοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

2. Με τη Δημόσια Πρόσκληση ορίζονται, τηρουμένων των διατάξεων των παρ. 9 και 10 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013: η προθεσμία και οι λεπτομέρειες της διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των απαιτουμένων δικαιολογητικών, της διαδικασίας κατάρτισης των Μητρώων Δικαιούχων-Ωφελουμένων και Παρόχων, τα ανώτατα όρια ιδιωτικής συμμετοχής, όπου αυτά προβλέπονται, κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

3. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στους διαδικτυ-ακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

4. Η Δημόσια Πρόσκληση της παρ. 1 του παρόντος δύναται να συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί με συμπληρωματικές Δημόσιες Προσκλήσεις, που εκδίδονται εντός των χρονικών ορίων υλοποίησης του προγράμματος.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στην Πρόσκληση, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

3. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

4. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφε-λουμένων μελών του αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας.

5. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων.

6. Δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν δύναται να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως είτε επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους είτε προσκομίζονται στα αρμόδια ΚΠΑ2, ως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.

7. Υποψήφιοι των οποίων ημέρες εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας δεν δύναται να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως λόγω μη ένταξής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του eΕΦΚΑ για οποιονδήποτε λόγο, υποχρεούνται είτε να επισυνάψουν στην αίτησή τους τα σχετικά παραστατικά είτε να τα προσκομίσουν στα αρμόδια ΚΠΑ2, ως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.

8. Μη επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των δικαιολογητικών που ορίζονται από τη Δημόσια Πρόσκληση ή μη προσκόμιση αυτών ως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει καθώς και προκύπτουσα μη πλήρωση των όρων της Δημόσιας Πρόσκλησης και αναντιστοιχία των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων με τα υποβληθέντα ή αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα δικαιολογητικά, είναι δυνατόν να επιφέρει είτε αποκλεισμό του δικαιούχου ή ωφελούμενου αυτού από το Πρόγραμμα είτε μη μοριοδότησή του για τα κριτήρια εκείνα στα οποία αφορούν τα δικαιολογητικά.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τις αιτήσεις και προβαίνει στη μοριοδότηση των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Κριτήρια μοριοδότησης αποτελούν το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό κατά περίπτωση – είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται αυτοτελώς-φορολογικού έτους 2019 και ο αριθμός ανηλίκων τέκνων.

Τα μόρια ανά κριτήριο ορίζονται ως εξής:

Για το α’ κριτήριο:

1. Για δηλωθέν εισόδημα ύψους έως 10.000,99: 30 μόρια,

2. για δηλωθέν εισόδημα ύψους από 10.001,00 έως 20.000,99: 20 μόρια,

3. για δηλωθέν εισόδημα ύψους έως 20.001,00 έως 30.000,99 €: 10 μόρια,

4. για δηλωθέν εισόδημα ύψους 30.001,00 και άνω: 0 μόρια.

Για το β’ κριτήριο: από 15 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

3. Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαιούχων αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι πληροφορίες σχετικά με τα ανήλικα τέκνα αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από αρμόδιο δημόσιο φορέα ή, όπως ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

4. Η βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη διαδικασία μοριοδότησης οι δικαιούχοι της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω προσαυξάνεται κατά 50%.

5. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής του β’ κριτηρίου της παρ. 2 του παρόντος είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση.

6. Επιλεγόμενοι από τη διαδικασία μοριοδότησης είναι εκείνοι οι δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τη μέγιστη βαθμολογία, μέχρι της πληρώσεως αθροιστικά με τους ωφελουμένους τους του αριθμού που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας.

7. Μετά τη μοριοδότηση οι δικαιούχοι κατατάσσονται σε προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων, στο οποίο αναγράφονται:

α. Ο Κωδικός Αριθμός Αίτησης της αίτησης συμμετοχής τους, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),

β. τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των ωφελούμενων μελών ανά δικαιούχο,

γ. τα μόρια που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια μοριοδότησης της παρ. 2 του παρόντος, τυχόν προσαύξηση της παρ. 4 του παρόντος, ο συνολικός αριθμός μορίων και η σειρά κατάταξης των δικαιούχων με βάση τη συνολική μοριοδότηση των κριτηρίων. Ο αριθμός κατάταξης των ωφελουμένων είναι ίδιος με τον αριθμό κατάταξης των δικαιούχων,

δ. ένδειξη για την έκδοση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού για τους επιλεγόμενους δικαιούχους και τους ωφελούμενους αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας.

8. Για τους υποψήφιους που δεν πληρούν ή που δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2, όπως αυτές εξειδικεύονται από τη Δημόσια Πρόσκληση, ή που εντάσσονται στις περιπτώσεις των μη δικαιούχων της παρ. 5 του άρθρου 2 συντάσσεται προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά του λόγου αποκλεισμού τους.

9. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας, δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων – Ωφελουμένων, αλλά θα συμπεριληφθούν σε ξεχωριστό Μητρώο αποκλειομένων μελών.

10. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων των παρ. 8 και 9 αναρτώνται στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

11. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής προς το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων – Ωφελουμένων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, όπως ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

12. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του Οργανισμού, καταρτίζεται: α) το Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων, στο οποίο αναγράφονται πλέον των λοιπών στοιχείων του προσωρινού μητρώου της παρ. 7 του παρόντος και οι μοναδικοί ηλεκτρονικοί κωδικοί αριθμοί των Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού και β) οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων. Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων και οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

13. Το προσωρινό και οριστικό Μητρώο Δικαιούχων -Ωφελουμένων και οι προσωρινοί και οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων καταρτίζονται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων παρόχων υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Λεπτομέρειες για τη διαπίστευση των χρηστών, τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με τη Δημόσια Πρόσκληση. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην Πρόσκληση, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 6 της παρούσας.

3. Η αίτηση επέχει θέση δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος καθώς και δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

4. Οι δυνητικοί πάροχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

5. Οι πάροχοι οφείλουν να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους τα οριζόμενα δικαιολογητικά, άλλως αποκλείονται από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

6. Πάροχοι που έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο Πα-ρόχων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση ανανέωσης της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, στην οποία επισυνάπτουν μόνο τα δικαιολογητικά που έχουν τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

 

COVID 19 intax news Επιδόματα παρατασεις-προθεσμιες Πληρωμες συνταξεις

Παράταση καταβολής συντάξεων αναπηρίας και προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία

Με την απόφαση Δ12α/ΓΠοικ.34385/31.05.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2021 η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο δέκατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 6 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 120 του ν. 4714/2020.

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

COVID 19 intax news απασχοληση αποζημιωση Επιδόματα ΕΡΓΑΝΗ ΝΕΑ παρατασεις-προθεσμιες

Αναστολές Ιουνίου: Πώς θα υποβάλλονται οι δηλώσεις από σήμερα, Δευτέρα 07.06 έως την Παρασκευή 11.06

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2021

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Από σήμερα, Δευτέρα 7/6/2021 και έως την Παρασκευή 11/6/2021, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Ιούνιο 2021. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1/6/2021 έως και 11/6/2021.

Από 12/6/2021 οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για χρονικό διάστημα από 1/6/2021 έως και 11/6/2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις – εργοδότες δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 31/3/2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τις από 31/5/2021 και 1/6/2021 σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις δηλώσεις αναστολών για τον μήνα Ιούνιο 2021, σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν δηλώσεις σύμφωνα:

i. με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για όσες έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητά τους με εντολή δημόσιας αρχής.

ii. με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β για όσες ανήκουν στον κλάδο της εστίασης.

iii.με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ / ΚΑΔ που πλήττονται, το οποίο επικαιροποιείται και αναδιαμορφώνεται, ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (από 1/6/2021 έως 30/6/2021)

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ
01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών
15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών
46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων
46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών
46.42.11.29 Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)
46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών
46.90.10.06 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διαφόρων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
52.21.21 Υπηρεσίες σταθμών λεωφορείων
52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
52.21.29.03 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά
52.21.29.04 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά
52.21.29.05 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους
52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Aλλα μεταφορικά μέσα
55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών
59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
61.90.10.07 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)
74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες
74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση  τις υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και τις υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09)
77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, εκτός από Υπηρεσίες ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού (πατερίτσων κλπ) ή παραϊατρικού εξοπλισμού (77.29.19.02)
77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους
79.90.39 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)
86.90.19.03 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών
88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους
90.01 Τέχνες του θεάματος
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού
90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου
90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
91.02 Δραστηριότητες μουσείων
91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα με εξαίρεση τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (με κερματοδέκτη) (92.00.12.02), τις υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίνγκο (92.00.13), τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), τις άλλες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), τις υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) και τις υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ, “Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ” και ιπποδρομιακού στοιχήματος (92.00.29.01)
93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με εξαίρεση υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών (μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες, ΚΑΔ 93.29.11.00), υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών (ΚΑΔ 93.29.11.02), υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) (ΚΑΔ 93.29.11.04), υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή και καθισμάτων παραλιών (πλαζ) (ΚΑΔ 93.29.11.05)
94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις
96.02.20 Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση (ΚΑΔ 96.04.10.02) και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (ΚΑΔ 96.04.10.06)
96.09.11.03 Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς
96.09.11.04 Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς
96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου (επαναλειτουργεί και πλήττεται από τις 7/6/2021)
96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)
96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Επιπροσθέτως των επιχειρήσεων – εργοδοτών που δύνανται να κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για τον μήνα Ιούνιο 2021 σύμφωνα με την από 31/5/2021 ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, ισχύουν επίσης τα εξής:

1. Όσες επιχειρήσεις του Παραρτήματος Γ έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους για τον μήνα Ιούνιο, των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29-4-2021, εφόσον πληρούν τα εξής κριτήρια:

α. έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020,

β.  παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, εξαιτίας του ότι έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών κατά το έτος 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4-3-2021 και

γ. πραγματοποίησαν προσλήψεις προσωπικού μέσα στο έτος 2020.

2. Όσες επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων καθώς και όσες επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων (ΚΑΔ 49.39, 52.21.29.02, 55.10, 55.20, 55.30, 55.90.19, 79.11 και 79.12) πληρούν το κριτήριο που αφορά τον κύκλο εργασιών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας και εποχικά εργαζομένων τους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α΄ 46) ή με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ) οι οποίοι επαναπροσλαμβάνονται μετά την 31η Μαρτίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021 για όσους έχουν προσληφθεί έως αυτή την ημερομηνία ή κατά την ημερομηνία πρόσληψης για όσους έχουν μεταγενέστερη πρόσληψη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

COVID 19 intax news αποζημιωση Επιδόματα ΝΕΑ Πληρωμες

Σήμερα η καταβολή της αποζημίωσης για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας τον Μάιο

Οι πληρωμές από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την περίοδο 7-11 Ιουνίου

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας ανεστάλησαν τον Μάιο περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο προγραμματισμός των καταβολών από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 7-11 Ιουνίου. Συνολικά θα καταβληθούν περί τα 143 εκατ. ευρώ σε 280.000 περίπου δικαιούχους.

Ειδικότερα:

1. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  αύριο Δευτέρα 7 Ιουνίου θα καταβληθούν:

– 80,9 εκατ. ευρώ σε 202.741 δικαιούχους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή τον Μάιο, για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού
– 166.950 ευρώ για 310 δικαιούχους που αφορούν σε καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού μηνών Σεπτεμβρίου 2020 έως και Φεβρουαρίου 2021 και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 7-11 Ιουνίου οι εξής καταβολές:

-16,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
-9.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 18 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

-25 εκατ. ευρώ σε 66.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
-20 εκατ. ευρώ σε 8.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
-500.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

Πλοήγηση άρθρων