Είστε αγρότης;

Στην intax.gr αναλαμβάνουμε την τήρηση λογιστικών βιβλίων αγροτών σε πολύ ΧΑΜΗΛΕΣ τιμές, καθώς έγινε γνωστό ότι από το 2014 θα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο το φορολογητέο εισόδημα για περισσότερους από 1.000.000 αγρότες, που πλέον υποχρεώνονται να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων κατά τα πρότυπα των επιτηδευματιών. Ο φόρος θα καταλογίζεται επί των καθαρών εσόδων από το πρώτο ευρώ. Βάση θα αποτελούν τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης καθώς και οι κοινοτικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις. Εξαιρούνται οι αγρότες ειδικού καθεστώτος.