intax news Επιδόματα ΙΚΑ ΝΕΑ ΟΑΕΕ συνταξεις

Ηλεκτρονική πλέον η αίτηση στον ΕΦΚΑ για τη διακοπή μειώσεων στην κύρια και επικουρική σύνταξη. Οδηγίες συμπλήρωσης.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, ανταποκρινόμενη άμεσα στην ανάγκη διευκόλυνσης των καθημερινών συναλλαγών των συνταξιούχων με τον Φορέα, θέτει από σήμερα σε λειτουργία, on line εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως που αφορά στη διακοπή μειώσεων που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6του ν.4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ ΙΑ υποπαρ.ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ6 του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη.

Η εν λόγω αίτηση θα απευθύνεται προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή τους τομείς επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, από όπου λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια/επικουρική σύνταξη, και αποσκοπεί πρωτίστως στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και στην αποφυγή σώρευσης αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων.

Η on line εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους.

Αξίζει να επισημανθεί, ότι κυρίαρχος προσανατολισμός του Φορέα παραμένει η συνεχής και διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών και των παροχών του προς τους πολίτες και η απλούστευση των διαδικασιών.

 
Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης
Για την είσοδό σας, θα μεταφερθείτε αυτόματα στο περιβάλλον της ΑΑΔΕ, για να πληκτρολογήσετε τους κωδικούς πρόσβασης που έχετε για το TAXISNET.
Στην συνέχεια, θα μεταφερθείτε και πάλι στην εφαρμογή, όπου θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας. Εφόσον αυτοί ανταποκρίνονται σε ασφαλισμένο του ΕΦΚΑ, η είσοδος επιτρέπεται.

Τα βασικά στοιχεία σας έχουν ήδη συμπληρωθεί αυτόματα και αντλούνται από το Μητρώο Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση που ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου) σας ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και email) έχουν μεταβληθεί, μπορείτε να τα αλλάξετε και να υποβάλετε την αίτηση με τα στοιχεία που επιθυμείτε. (Σημείωση: η ενέργεια αυτή δεν θα μεταβάλλει τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ. Η ενέργεια αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Ατομικά στοιχεία)

Η αίτηση απευθύνεται προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ.
Για την υποβολή αίτησης προς τον ΕΦΚΑ, θα πρέπει να συμπληρώσετε την Περιφερειακή Υπηρεσία του ΕΦΚΑ, στην οποία απευθύνετε την αίτησή σας, καθώς και τον Αριθμό Μητρώου σας σε αυτήν.
Η εφαρμογή έχει ήδη αναγνωρίσει τους αριθμούς μητρώου σας στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ και βρίσκονται σε λίστα επιλογής που συνοδεύει την λίστα επιλογής με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

•    Εάν θέλετε να απευθύνετε την αίτησή σας σε περισσότερες υπηρεσίες, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα κατάλληλα ζεύγη Περιφερειακής Υπηρεσίας και Αριθμού Μητρώου από τις λίστες επιλογής.

•    Εάν για κάποιο λόγο, δεν βρείτε τον αριθμό μητρώου σας στη λίστα, μπορείτε να τον πληκτρολογήσετε στο πεδίο που βρίσκεται δεξιά της.

Για την υποβολή αίτησης προς το ΕΤΕΑΕΠ, θα πρέπει να επιλέξετε τους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης, στους οποίους απευθύνετε την αίτησή σας, από λίστα επιλογής τιμών.

Η αίτηση διαθέτει επίσης πεδίο ελεύθερου κειμένου, για ό,τι άλλο επιθυμείτε να συμπληρώσετε στην αίτησή σας.

Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Αποστολή αίτησης. Εφόσον όλα τα απαιτούμενα πεδία έχουν συμπληρωθεί ορθά, η αίτησή σας υποβάλλεται οριστικά και διατίθεται προς εκτύπωση.

Πηγή: Taxheaven

intax news ΝΕΑ ΟΑΕΕ συνταξεις

Σημαντική απόφαση του ΟΑΕΕ για τη συνταξιοδότηση οφειλετών

Δικαίωμα στη χορήγηση σύνταξης επιδιώκει ο ΟΑΕΕ να προσφέρει, ακόμα και σε ασφαλισμένους που έχουν δημιουργήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ταμείο άνω των 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με απόφαση του τελευταίου ΔΣ, συμφωνήθηκε να προταθεί στο υπουργείο Εργασίας, να μπορούν στο εξής οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας να λάβουν σύνταξη, με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Η σύνταξη που θα λαμβάνουν θα είναι ανάλογη με τις εισφορές που καταβλήθηκαν.

Παράλληλα όμως, θα είναι υποχρεωτική η παρακράτηση από τη σύνταξη του ποσού που οφείλεται σε μηνιαίες δόσεις, μέχρι την πλήρη εξόφλησή του. Βέβαια, στην απόφαση επισημαίνεται ότι η παρακράτηση που θα γίνεται, θα είναι τέτοια, ώστε το ποσό της σύνταξης που θα απομένει μετά από αυτήν, να μην υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης, που σήμερα είναι 384 ευρώ.

Πρόκειται για μια πρόταση που έρχεται σε ταύτιση σε μεγάλο βαθμό, με ανάλογη που έχει γίνει από την ΕΣΕΕ και η οποία εστιάζεται στο «πάγωμα» της κεφλαιοποιημένης οφειλής. Εκτιμάται ότι έτσι, η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ, που σήμερα υπερβαίνει τα 12 δισ. ευρώ, θα περιοριστεί.

Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη εφαρμογή της, συνιστά η άμεση επανέναρξη καταβολής των τρεχουσών εισφορών από τους συναδέλφους που κάνουν χρήση της κεφαλαιοποίησης. Η βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας του ΟΑΕΕ, που θα συνδράμει καθοριστικά στη βιωσιμότητα του Ταμείου, μπορεί να επιτελεστεί μέσω ανεύρεσης λύσεων που διασφαλίζουν την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και διευκολύνουν ουσιαστικά τους υπόχρεους στη διευθέτηση των υποχρεώσεών τους.

Επισημαίνεται ότι σήμερα, σε όσους έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης και οφείλουν, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης από τον Οργανισμό από τον επόμενο μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης , μόνον αν ισχύουν τα εξής:

– Το οφειλόμενο ποσό από οποιαδήποτε αιτία να μην ξεπερνά το ύψος των τριάντα μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων, το οποίο προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη και με ανώτατο όριο των το ποσό των 20.000 ευρώ να συμψηφίζεται ή να παρακρατείται από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 40, το πολύ.

– Ποσό που υπερβαίνει τα παραπάνω όρια πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ εντός 2 μηνών από την έγγραφη γνωστοποίηση της οφειλής. Εάν παρέλθει το δίμηνο, θεωρείται ληξιπρόθεσμο το σύνολο της οφειλής. Στην περίπτωση αυτή έναρξη της σύνταξης ορίζεται η πρώτη του επόμενου μήνα της ολοσχερούς εξόφλησης της αναπροσαρμοζόμενης κατά τα ισχύοντα οφειλής, με αποτέλεσμα την απώλεια των αναδρομικών συντάξεων. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα.

 

[av_blog blog_type=’posts’ link=’category’ blog_style=’blog-grid’ columns=’3′ contents=’title’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’3′ offset=’0′ paginate=’no’ conditional=” av_uid=’av-llg3jk’]

 

 

 

 

ΠΗΓΗ : dikaiologitika.gr

 

intax news ΝΕΑ ΟΑΕΕ συνταξεις

Λίγες ημέρες ακόμη για να βγάλουν σύνταξη όσοι χρωστάνε στον ΟΑΕΕ

Έως τέλος Σεπτεμβρίου έχουν δικαίωμα οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν οφειλές και πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης σύνταξης. Η καταβολή της σύνταξης όμως, θα γίνει με συμψηφισμό αναδρομικά δικαιούμενων συντάξεων, σύμφωνα με σχετική διάταξη που ψηφίστηκε στον πρόσφατο νόμο, που ρυθμίζει κυρίως θέματα αναπηρία (ν.4331/2015, άρθρο 38).

Στη συγκεκριμένη διάταξη τονίζεται ρητά ότι για να γίνει ο συμψηφισμός θα πρέπει ο ασφαλισμένος να μην οφείλει εισφορές πάνω από 55 μηνιαίες συντάξεις, όπως αυτές προκύπτουν από τα κατώτατα όρια ανά κατηγορία σύνταξης. Μαζί με τα πρόσθετα τέλη και τις τυχόν επιβαρύνσεις, η οφειλή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ, για να γίνει ο συμψηφισμός με τις αναδρομικές συντάξεις. Εάν μετά το συμψηφισμό υπάρχει και άλλη οφειλή, τότε θα γίνει εκ νέου παρακράτηση, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που σύμφωνα με την ίδια διάταξη, δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα, δηλαδή η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από πέντε έτη.

 

Η πρώτη δόση παρακρατείται αναδρομικά από τη σύνταξη του πρώτου μήνα, μετά το συμψηφισμό. Συνολικά, το ποσό της οφειλής που συμψηφίζεται με αναδρομικές συντάξεις καθώς και εκείνο που παρακρατείται σε δόσεις από την καταβαλλόμενη σύνταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση, η συνταξιοδοτική απόφαση δεν εκδίδεται πριν από την πάροδο τουλάχιστον 18 μηνών από την υποβολή της αίτησης. Οι δικαιούχοι σύνταξης, που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία, μέχρι να λάβουν το σύνολο της σύνταξής τους, δικαιούνται μηνιαίο ποσό 360 ευρώ, χωρίς όμως δικαίωμα λήψης προσωρινής σύνταξης. Το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με τις αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις. Με δήλωσή τους, οι συνταξιούχοι, μπορούν να παραιτηθούν του δικαιώματος λήψης του ανωτέρω ποσού κατά την περίοδο αναμονής έκδοσης της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης

 

 

 

 

 

 

[av_blog blog_type=’posts’ link=’category’ blog_style=’blog-grid’ columns=’3′ contents=’title’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’3′ offset=’0′ paginate=’no’ av_uid=’av-rk9agw’]

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ : dikaiologitika.gr

intax news ΙΚΑ ΝΕΑ ΟΑΕΕ συνταξεις

Τα «παράθυρα» για να γλιτώσουν την αύξηση στα όρια ηλικίας 150.000 ασφαλισμένοι

Τέσσερα παράθυρα που μπορούν να αποτρέψουν για 150.000 ασφαλισμένους τη μεγάλη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ως και 17 έτη μένουν ανοιχτά μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου νόμου στο ασφαλιστικό.

Ο νόμος μπορεί να ψηφίστηκε και να δημοσιεύτηκε στις 14 Αυγούστου, πλην όμως η ισχύς των νέων διατάξεων, σύμφωνα με τον Ελέυθερο Τύπο, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Το σημαντικότερο δε είναι πως ορισμένες από αυτές θα επανεξεταστούν ή θα διορθωθούν παρασύροντας και την ημερομηνία για την πλήρη εφαρμογή του νέου νόμου, που συνδέεται με την έκδοση υπουργικής απόφασης αμέσως μετά τις εκλογές.

Στο διάστημα αυτό υπάρχουν ευκαιρίες και τέσσερα, τουλάχιστον, παράθυρα, που για 150.000 ασφαλισμένους αποτελούν σανίδα σωτηρίας στο τσουνάμι των ανατροπών που έρχεται μετά τις εκλογές σε όρια ηλικίας, και υπολογισμό συντάξεων.

Οι ευκαιρίες και τα παράθυρα που ανοίγει το «κενό» από την ψήφιση έως την πλήρη εφαρμογή του νόμου αφορούν όλους όσοι πρωτοασφαλίστηκαν μέχρι το 1992 και συμπλήρωσαν, ή συμπληρώνουν, με τη χρήση πλασματικών ετών, ακόμη και σήμερα, το χρόνο που έπρεπε να έχουν μέχρι το 2012, ώστε να αποχωρήσουν πριν από τα 62 και τα 67.

Τα παράθυρα που είναι ανοιχτά μέχρι να αποσαφηνιστεί πότε ακριβώς θα ισχύσει ο νόμος για τα νέα όρια ηλικίας και πώς θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του, αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».

1. Αίτηση τώρα για όσους έχουν την ηλικία εξόδου ως τις 19/8. Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για άμεση έξοδο για όσους ασφαλισμένους συμπληρώνουν την ηλικία που θα έβγαιναν στη σύνταξη μετά τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μετά τις 14 Αυγούστου του 2015. Η ισχύς του νόμου, σύμφωνα με τις εισηγήσεις που ήδη συντάσσουν τα συναρμόδια υπουργεία, αρχίζει από τις 19 Αυγούστου, που υπογράφτηκε η νέα δανειακή σύμβαση με το νέο μνημόνιο, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο τελευταίο άρθρο του ν. 4336/15, αντί της 14ης Αυγούστου που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Κερδισμένοι είναι όσοι συμπληρώνουν την ηλικία που θα έβγαιναν στη σύνταξη από τις 14 ως τις 19 Αυγούστου, αρκεί να έχουν συμπληρωμένο και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να αποχωρήσουν με τις παλιές διατάξεις. Κερδισμένοι είναι, όμως, και όσοι συμπληρώνουν την 35ετία για έξοδο, χωρίς όριο ηλικίας μέχρι τις 19 Αυγούστου. Αν ο νόμος έμπαινε άμεσα σε ισχύ από τη δημοσίευσή του, δηλαδή από τις 14 Αυγούστου, τότε μια ασφαλισμένη που θα συμπλήρωνε τα 50 στις 16 Αυγούστου θα είχε αύξηση του ορίου ηλικίας κατά 5 χρόνια, ενώ ένας ασφαλισμένος που θα συμπλήρωνε την 35ετία στις 15 Αυγούστου θα έχανε την έξοδο, γιατί με τις νέες ρυθμίσεις μπαίνει όριο ηλικίας το 58ο έτος, το οποίο, μάλιστα, αυξάνεται και για τους παλαιούς πριν το 1983 ασφαλισμένους, οι οποίοι θα συμπληρώσουν την 35ετία μετά την ισχύ του νόμου.

2. Αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με ευνοϊκές προϋποθέσεις για τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη πιάσει το όριο ηλικίας που θα έβγαιναν στη σύνταξη. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» από αξιόπιστη πηγή, υπάρχουν σκέψεις να δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης περισσότερων πλασματικών ετών για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε όσους είναι 62 ή 67 ετών αλλά δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να πάρουν μειωμένη ή πλήρη σύνταξη αντίστοιχα. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που συμπληρώνει το 62ο έτος αλλά δεν έχει τουλάχιστον τα 15 χρόνια για να πάρει μειωμένη σύνταξη μπορεί να αναγνωρίσει μόνον τη στρατιωτική του θητεία. Ενώ για τις γυναίκες, η έξοδος με μειωμένη στα 62 προϋποθέτει τα 15 χρόνια τουλάχιστον χωρίς καμία αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Αν γίνουν δεκτές οι υπηρεσιακές εισηγήσεις, τότε είναι πιθανό να δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου και σε ασφαλισμένους που είχαν περιορισμένο, ή καθόλου δικαίωμα να εξαγοράσουν συντάξιμο χρόνο.

3. Εξοδος με 35ετία για μικρότερη αύξηση του ορίου ηλικίας Η έξοδος στη σύνταξη με νέα όρια ηλικίας είναι δυο ταχυτήτων, καθώς υπάρχουν δυο διαφορετικοί πίνακες. Ο νόμος προβλέπει μικρότερη αύξηση του ορίου ηλικίας για όσους αποχωρούν με διατάξεις 35ετίας (Δημόσιο, ΙΚΑ, και ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών) ή με 10.000 ημέρες ασφάλισης (αν πρόκειται για το ΙΚΑ). Η εξέλιξη των ορίων ηλικίας για αυτές τις κατηγορίες εξετάζεται να ισχύσει για τον πίνακα που αυξάνει τα νέα όρια στο 62ο έτος από το 2022, με 35 ως 40 έτη ασφάλισης. Για όσους , όμως, έχουν λιγότερα από 35-40 έτη ή δεν συνταξιοδοτούνται με προϋποθέσεις των 10.000 ημερών ασφάλισης στο ΙΚΑ, τότε η αύξηση των ορίων ηλικίας είναι σημαντικά μεγαλύτερη και εδώ έχει εφαρμογή ο πίνακας που αναφέρεται στη συνταξιοδότηση με καταληκτικό όριο ηλικίας το 67ο έτος για πλήρη σύνταξη και το 62ο για μειωμένη. Σε αυτή την περίπτωση, οι ασφαλισμένοι επιβαρύνονται με περισσότερα έτη στην ηλικία εξόδου.

 

 

[av_blog blog_type=’posts’ link=’category’ blog_style=’blog-grid’ columns=’3′ contents=’title’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’3′ offset=’0′ paginate=’no’ av_uid=’av-mj7de9′]

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ : dikaiologitika.gr

intax news ΙΚΑ ΝΕΑ ΟΑΕΕ συνταξεις

Τέλος στις πρόωρες συντάξεις με σκληρά πέναλτι και κατάργηση ΕΚΑΣ

Σκληρά μέτρα, που αλλάζουν άρδην το ασφαλιστικό της χώρας και σε μεγάλο βαθμό τις συντάξεις, περιλαμβάνει το τελικό «πακέτο» των ελληνικών προτάσεων προς τους θεσμούς για να επέλθει συμφωνία που θα διατηρήσει τη χώρα εντός της ζώνης του ευρώ.

Οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται, προβλέπουν κατάργηση του ΕΚΑΣ (έως τα τέλη του 2019), τεράστια αύξηση των πέναλτι για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις (16% για κάθε έτος πριν από τα γενικά όρια) και συντόμευση (έως το 2022) του χρόνου αύξησης ορίων ηλικίας για τις ίδιες περιπτώσεις.. Επίσης, περιλαμβάνει αύξηση εισφορών υγείας για συνταξιούχους σε κύριες (από 4% σε 6%) και σε επικουρικές συντάξεις (6%), τεράστια αύξηση εισφορών για αγρότες και δραματική περικοπή σύνταξης για όσους από 30 Ιουνίου και μετά επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν αλλά είναι κάτω των 67 ετών. Ας δούμε τα μέτρα που προτείνονται πιο αναλυτικά:

*Η ελληνική πλευρά δεσμεύεται ότι θα εφαρμόσει στο ακέραιο το νόμο του 2010 (ν.3863/2010), διαπιστώνοντας ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα είναι μη βιώσιμο και χρειάζεται εκ βαθέων μεταρρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μεταφράζεται σε πλήρη εφαρμογή του μοντέλου της βασικής και της αναλογικής σύνταξης, με συνέπεια για φέτος, μικρές μειώσεις (0,5 – 0,8%) για τις υψηλές συντάξεις και μικρές αυξήσεις (έως 1%) για τις χαμηλές συντάξεις.

*Τον Οκτώβριο του 2015 θα υπάρξει αντικατάσταση στους δείκτες βιωσιμότητας (ρήτρες μηδενικού ελλείμματος) για επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ.

*Από την 1η Ιουλίου οι αρχές θα ενσωματώνουν σταδιακά μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα επιφέρουν μόνιμες εξοικονομήσεις 0,25 – 0,5% του ΑΕΠ το 2015 και 1% του ΑΕΠ για το 2016 και μετά, υιοθετώντας σχέδια νόμου:

–    Πρόωρες συντάξεις: Δημιουργία αντικινήτρων για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσαρμογών στις ποινές για τις πρόωρες συντάξεις. Στόχος είναι η προοδευτική εξαφάνιση των περιπτώσεων πρόωρης συνταξιοδότησης, προσαρμόζοντας το όριο  της θεσμοθετημένης σύνταξης στην ηλικία των 67 ετών ή των 62 ετών με 40 χρόνια προϋπηρεσίας μέχρι το 2022. Μοναδικές εξαιρέσεις είναι τα ΒΑΕ και οι μητέρες με παιδιά με αναπηρίες. Άρα μέσα σε μία πενταετία θα υπάρξει αύξηση στα όρια ηλικίας και θα κλείσει κάθε «παράθυρο» πρόωρης συνταξιοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι, όσο και εκείνοι που έχουν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα κινδυνεύουν να υποστούν αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και να παραμείνουν στην εργασία τους έως και 7 χρόνια περισσότερα.

–    Πρόωρες συντάξεις – πέναλτι: Η κυβέρνηση με νόμο θα επιφέρει ετήσιο πέναλτι, για όσους επιθυμούν και μπορούν να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα από το γενικό ηλικιακό όριο, αντίστοιχο με 10% επιπλέον του τωρινού πέναλτι του 6%.

–    Επικουρική σύνταξη: Ενσωματώνονται στο ΕΤΕΑ όλα τα υπόλοιπα επικουρικά ταμεία και από 1.1.15 θα χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των ασφαλισμένων. –    ΟΓΑ: Καλύτερη στόχευση για τη χορήγηση της σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

–    ΕΚΑΣ: Σταδιακή εξάλειψη του ΕΚΑΣ για όλους τους συνταξιούχους μέχρι το τέλος του 2019. Αυτό θα νομοθετηθεί αμέσως και θα ξεκινήσει για το 20% των προνομιούχων τον Μάρτιο του 2016. –    Παγώνουν οι κατώτατες συντάξεις έως το 2021.

–    Όσοι συνταξιοδοτηθούν από τις 30 Ιουνίου και μετά και είναι κάτω των 67 ετών, θα λαμβάνουν μόνο τη βασική και εγγυημένη σύνταξη (σήμερα 280 ευρώ). Η αναλογική σύνταξη θα χορηγείται μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας.

–    Αύξηση εισφορών υγείας για τους συνταξιούχους από το 4% στο 6% για τις κύριες συντάξεις και επιβολή 6% εισφοράς και στην επικουρική σύνταξη.

–    Καταργούνται όλες οι κρατικές χρηματοδοτήσεις και εναρμονίζονται όλοι οι κανόνες εισφορών για χορήγηση συντάξεων με τους κανόνες εισφορών που ισχύουν στο ΙΚΑ, από την 1η Ιουλίου 2015. Η επιβάρυνση θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους αγρότες, καθώς για να επιβιώσει ο ΟΓΑ, θα πρέπει να προχωρήσει σε τριπλασιασμό της καταβαλλόμενης εισφοράς, μιας και στο εξής δεν θα έχει κρατική στήριξη.

Οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό όμως δεν τελειώνουν εδώ. Αντίθετα, η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι για να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του συστήματος συνταξιοδότησης έως τις 31 Οκτωβρίου του 2015 θα νομοθετήσει επιπλέον μεταρρυθμίσεις που θα λάβουν χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2016. Αυτές θα περιλαμβάνουν:

*Συγκεκριμένο σχεδιασμό και παραμετρικές βελτιώσεις για να εγκαθιδρύσουν μια πιο στενή σύνδεση, ανάμεσα σε εισφορές και παροχές. Το μέτρο αυτό υποκρύπτει νέα περικοπή στις συντάξεις.

*Διεύρυνση και εκσυγχρονισμό των εισφορών και τη βάση σύνταξης των αυτοαπασχολούμενων, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής υπολογισμού των εισφορών με βάση το πραγματικό εισόδημα. Έτσι, υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψει στο μέλλον περικοπή ή ακόμα και κατάργηση της βασικής προνοιακής σύνταξης που χορηγεί ο ΟΑΕΕ στους πρώην ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ, ύψους 220 ευρώ.

*Επανεξέταση και εκλογίκευση όλων των διαφορετικών συστημάτων βασικής, εγγυημένης σύνταξης, λαμβάνοντας υπόψη κίνητρα σε δουλειά και εισφορές. *Καταργούνται όλοι οι κοινωνικοί πόροι που κατέληγαν στη χρηματοδότηση των συντάξεων. Ως αντιστάθμισμα θα πρέπει να μειωθούν οι παροχές (συντάξεις) ή να αυξηθούν οι εισφορές σε συγκεκριμένα ταμεία, που θα εφαρμοστούν από τις 31 Οκτωβρίου 2015.

*Εναρμόνιση συνταξιοδοτικών κανόνων παροχών του ΟΓΑ, με το υπόλοιπο συνταξιοδοτικό σύστημα κατ’ αναλογία, εκτός αν ο ΟΓΑ συγχωνευτεί με άλλα Ταμεία. Η ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων, θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2017. Το 2015 η διαδικασία θα ενεργοποιηθεί μέσω νομοθετικού πλαισίου ενοποίησης των Ταμείων, κάτω από έναν Οργανισμό και η διαχειριστική ενοποίηση θα έχει ολοκληρωθεί έως 31.12.2016. Αν χρειαστεί θα υπάρξουν και περαιτέρω μειώσεις στα λειτουργικά κόστη, και πιο αποτελεσματική διαχείριση των πηγών των Ταμείων, συμπεριλαμβανομένης της εξισορρόπησης αναγκών ανάμεσα στους προνομιούχους και στους πιο φτωχούς των Ταμείων.

*Οι αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία αντιστάθμισης των επιπτώσεων της εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων για τις περικοπές συντάξεων του 2012. Άρα θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να καλυφθεί η δαπάνη (περίπου 2 δισεκ ευρώ) που προέκυψε από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να κρίνει ως αντισυνταγματικές όλες τις περικοπές στις συντάξεις που έγιναν το 2013.

*Παροχή μέτρων Κοινωνικής Πρόνοιας, με στόχο τη δικαιοσύνη στις διάφορες μεταρρυθμίσεις.

Aγορά εργασίας Θα ξεκινήσει μια συμβουλευτική διαδικασία για να εξεταστεί όλο το φάσμα των υπαρχόντων κανόνων της αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις καλύτερες πρακτικές, που έχουν εφαρμοστεί αλλού στην Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες της συμβουλευτικής διαδικασίας θα παρασχεθούν από διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Ο οργανισμός και το χρονοδιάγραμμα θα σχεδιαστεί σε συνεργασία με τους θεσμούς. Με αυτό το περιεχόμενο η νομοθεσία για ένα νέο σύστημα συλλογικής διαπραγμάτευσης θα πρέπει να είναι έτοιμη το 4ο τρίμηνο του 2015. Η ελληνική πλευρά θα αναλάβει δράσεις για να περιορίσει την ανασφάλιστη εργασία για να ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα από νόμιμες επιχειρήσεις για να προστατεύσει τους εργάτες καθώς και τους φόρους και τα έσοδα της Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

 

 

 

[av_blog blog_type=’posts’ link=’category’ blog_style=’blog-grid’ columns=’3′ contents=’title’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’3′ offset=’0′ paginate=’no’ av_uid=’av-m1isou’]

 

 

 

 

ΠΗΓΗ : dikaiologitika.gr

intax news ΙΚΑ ΝΕΑ ΟΑΕΕ συνταξεις

Τράπεζες: Με αλφαβητική σειρά η εξυπηρέτηση των οι συνταξιούχων

Ουρές έξω από τα 1.000 υποκαταστήματα τραπεζών έχουν ήδη να σχηματίζουν από πολύ νωρίς το πρωί οι συνταξιούχοι προκειμένου να πάρουν τα 120 ευρώ από τις συντάξεις τους.

Με απόφαση που ελήφθη αργά τη νύχτα οι τρεις εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών -Εθνική, Alpha και Eurobank- θα εξυπηρετούν με αλφαβητική σειρά και πιο συγκεκριμένα, σήμερα θα εξυπηρετηθούν οι συνταξιούχοι που το επώνυμό τους ξεκινά από Α έως Ι, αύριο όσων το επώνυμο ξεκινά από Κ έως Μ και την Παρασκευή από Ν έως Ω. Μόνο η Τράπεζα Πειραιώς εξυπηρετεί με σειρά προτεραιότητας.

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στις τράπεζες με την αστυνομική τους ταυτότητα ή με άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, ενώ μπορούν να εξυπηρετηθούν κανονικά οι συνδικαιούχοι των λογαριασμών και όσοι έχουν εξουσιοδοτηθεί. Όλη η σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στο site της Εθνικής Τράπεζας (www.nbg.gr). Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατείας 181818 είναι στη διάθεση του κοινού.

 

 

 

[av_blog blog_type=’posts’ link=’category’ blog_style=’blog-grid’ columns=’3′ contents=’title’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’3′ offset=’0′ paginate=’no’ av_uid=’av-q299uc’]

 

 

ΠΗΓΗ : dikaiologitika.gr

intax news ΙΚΑ ΝΕΑ ΟΑΕΕ συνταξεις τραπεζες

Σε «τεντωμένο σχοινί» οι συντάξεις σε ΟΓΑ και ΟΑΕΕ

Με μεγάλα προβλήματα συνεχίζεται η πίστωση των συντάξεων στους λογαριασμούς των συνταξιούχων, καθώς παρουσιάζονται κενά ρευστότητας, με συνέπεια βρίσκεται «υπ’ ατμόν» και η καταβολή των συντάξεων του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ.

 

Όπως αποκαλύπτει η «Καθημερινή» υπάρχει επιστολή από το υπουργείο Εργασίας προς τις διοικήσεις όλων των ασφαλιστικών οργανισμών, στην οποία ζητείται να μεταφέρουν, το αργότερο έως σήμερα, 30 Ιουνίου, όλα τα πλεονάζοντα κεφάλαια που έχουν, το Κοινό Κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Το ΙΚΑ, μπορεί την περασμένη Παρασκευή να έδωσε «μάχη» για να βρεθούν τα κονδύλια που απαιτούνται για την καταβολή των συντάξεων σε 1.200.000 συνταξιούχους, ωστόσο ανακοίνωσε επίσημα χθες την καθυστέρηση στις συντάξεις του πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας επρόκειτο να καταβληθούν αργά χθες το βράδυ στους 57.091 δικαιούχους με το συνολικό ποσό της σύνταξης να ανέρχεται στα 69.923.952 ευρώ. Αντίστοιχο πρόβλημα όμως δημιουργήθηκε και με τις συντάξεις του ΤΑΠ – ΔΕΗ, αλλά και με την πρώτη δόση του ΕΚΑΣ, το οποίο λύθηκε με μικρή καθυστέρηση. Η συγκεκριμένη επιστολή αφορά κυρίως τις προσπάθειες που καταβάλλονται  έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα και με τις συντάξεις που πρόκειται να πιστωθούν σήμερα στους περίπου 1.100.000 συνταξιούχους του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ. Χθες επίσης, καταβλήθηκαν οι συντάξεις και στους 111.476 συνταξιούχους του ΝΑΤ.

Πιο συγκεκριμένα, τα κονδύλια που απαιτούνται για την καταβολή των συντάξεων του ΤΑΠ – ΔΕΗ (51.152.475 ευρώ σε 37.240 δικαιούχους), βρέθηκαν χθες και πρόκειται σήμερα να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Χθες επίσης κατέστη δυνατό να καταβληθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην α’ δόση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ), που χορηγήθηκε επίσης με καθυστέρηση. Σε ό,τι αφορά τον ΟΑΕΕ και τον ΟΓΑ, υπολογίζεται ότι απαιτούνται πάνω από 600.000.000 ευρώ για να γίνει ομαλά η πίστωση των συντάξεων. Υπενθυμίζεται ότι στον ΟΓΑ υπάρχουν 686.612 συνταξιούχοι και στον ΟΑΕΕ άλλοι 367.603 συνταξιούχοι

 

 

[av_blog blog_type=’posts’ link=’category’ blog_style=’blog-grid’ columns=’3′ contents=’title’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’3′ offset=’0′ paginate=’no’ av_uid=’av-v03g8h’]

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ : dikaiologitika.gr

intax news ΝΕΑ συνταξεις

Σύνταξη 260 ευρώ από τον ΟΓΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες

Σταδιακά και με 260 ευρώ αντί 360 ευρώ το μήνα σχεδιάζει να επαναφέρει το υπουργείο Εργασίας τη σύνταξη στους ανασφάλιστους υπερήλικες άνω των 67 ετών.

Η παροχή αυτή είχε καταργηθεί την 1/1/2013 για περίπου 30.000 δικαιούχους, επειδή με το νόμο 4093/12 θεσπίστηκαν αυστηρά κριτήρια που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η σύνταξη των 360 ευρώ που έπαιρναν για χρόνια, Έλληνες και ομογενείς άνω των 67 ετών.

Το υπουργείο Εργασίας ετοίμασε νέα διάταξη με την οποία βελτιώνονται τα κριτήρια, αλλά το ποσό που θα δοθεί περιορίζεται στα 260 ευρώ και θα αρχίσει να καταβάλλεται από τον Οκτώβριο του 2015. Θα επανέλθει όμως στα 360 ευρώ το μήνα ύστερα από ένα χρόνο, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2016.

Η διάταξη για την επαναχορήγηση της σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες από τους οποίους και διεκόπη λόγω αυστηρών κριτηρίων αναμένεται να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας που ετοίμασε ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Δ. Στρατούλης, και εκτός απροόπτου θα δοθεί σήμερα για διαβούλευση.

 

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» τα κριτήρια για τη σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων από τον ΟΓΑ είναι:

1. Να έχουν κλείσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και να μην ασφαλίζονται ούτε να παίρνουν σύνταξη από άλλο φορέα.

2. Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 4.320 ευρώ και σε περίπτωση συζύγων, εκ των οποίων ο ένας ή και οι δύο υποβάλλει αίτηση για σύνταξη ανασφάλιστου, τότε το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 8.640 ευρώ.

3. Στο ετήσιο ατομικό ή στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα συνυπολογίζονται τυχόν άλλα προνοιακά βοηθήματα.

4. Από το φορολογητέο εισόδημα δεν θα λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό εισόδημα διαβίωσης από ιδιοκατοίκηση για κατοικία μέχρι 100 τετραγωνικών μέτρων.

5. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα ορίζεται σε 10 έτη. Η διάρκεια παραμονής είχε οριστεί με το νόμο 4093/12 στα 20 έτη και ήταν το κριτήριο που ουσιαστικά έκοψε δεκάδες χιλιάδες ανασφάλιστους ομογενείς οι οποίοι δεν είχαν κλείσει 20ετία στη χώρα μας. Η 20ετία είχε μπει γιατί η σύνταξη των 360 ευρώ είχε γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από επιτήδειους, μεταξύ αυτών και από ομογενείς οι οποίοι έπαιρναν την παροχή εμφανίζοντας εικονικά ότι διέμεναν στη χώρα μας.

 

 

[av_blog blog_type=’posts’ link=’category’ blog_style=’blog-grid’ columns=’3′ contents=’title’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’3′ offset=’0′ paginate=’no’ av_uid=’av-vdb9uc’]

 

 

 

 

ΠΗΓΗ : dikaiologitika.gr

intax news ΝΕΑ συνταξεις

Τι θα περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό

Έτοιμο είναι το νομοσχέδιο, όπου θα δοθεί σε διαβούλευση, το οποίο θα απλοποιεί τις διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας και ταυτόχρονα θα αντιμετωπίζει τις μεγάλες ασφαλιστικές αδικίες.

Στο νομοσχέδιο μεταξύ άλλων το υπουργείο Εργασίας προωθεί μια «δίκαιη ρύθμιση» για τους εγκλωβισμένους αυτοαπασχολούμενους, που ενώ πληρούν -όπως είπε- τις προϋποθέσεις, δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη λόγω οφειλών τους μέχρι 20.000 ευρώ

Όπως είπε ο κ. Στρατούλης, η ρύθμιση αυτή, που θα συμπεριληφθεί στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, θα λύνει με δίκαιο τρόπο το πρόβλημα τους, δίνοντας τους τη δυνατότητα να μπορούν να πάρουν σύνταξη με συμψηφισμό των χρεών τους. Ακόμη, θα παραταθεί στους έξι μήνες, αντί δύο που ισχύει σήμερα, ο χρόνος κατάθεσης του αιτήματος των ασφαλισμένων, και τη σύνταξη τους θα την παίρνουν από τη μέρα που κατέθεσαν το αίτημα και όχι από την ημέρα που εξόφλησαν τις υποχρεώσεις τους.

Παράλληλα το νομοσχέδιο θα ενταχθεί διάταξη που θα προβλέπει την επαναχορήγηση της ελάχιστης σύνταξης των 360 ευρώ σε όλους τους ανασφάλιστους, Έλληνες και ομογενείς

Επίσης θα προβλέπει Την έκδοση με απλή διοικητική πράξη των πιστοποιήσεων που αφορούν τις 43 χρόνιες παθήσεις, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούνται εκ νέου στα ΚΕΠΑ οι δικαιούχοι καθώς και την κατάργηση του παράβολου των 46,14 ευρώ για την πιστοποίηση της αναπηρίας στα ΚΕΠΑ, όχι μόνο για τους ανασφάλιστους, αλλά για το σύνολο των ασφαλισμένων και την κάλυψή του από άλλες πηγές έχει προαναγγείλει ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Στρατούλης

Παράλληλα θα καταργηθεί η Υπουργική Απόφαση για το εξωιδρυματικό επίδομα. Επίσης, οι αλλαγές που αφορούν το ΕΚΑΣ και την ίση μεταχείριση ΑμεΑ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα ξεκινήσουν από 1.1.2016.Ειδικά για την ισότητα των συνταξιούχων ΑμεΑ, τονίστηκε ότι με νομοθετική ρύθμιση και στους ίδιους χρόνους θα επαναχορηγηθούν τα δώρα εορτών και αδείας σε όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας /γήρατος/θανάτου του ιδιωτικού τομέα που έχουν συνταξιοδοτηθεί για λόγους αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω ενώ αναμένεται να ρυθμίζεται ενοποίηση των προϋποθέσεων για την παροχή σύνταξης από τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσα διαφορετικά κριτήρια για τη συνταξιοδότηση ατόμων με αναπηρία, ακόμα και ατόμων που ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες αναπηρίας. Παραδείγματος χάρη οι ασφαλισμένοι με ποσοστό αναπηρίας 50% δικαιούνται συντάξεως μερικής αναπηρίας μόνο από τον ασφαλιστικό οργανισμό του ΙΚΑ.

Παράλληλα θα προβλέπεται η κατάργηση της παρ. 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6 του ν. 4093/2012, σύμφωνα με την οποία η χορήγηση της σύνταξης υπερηλίκων του ΟΓΑ διακόπτεται, όταν το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους, υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάμων, των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ. Στο ανωτέρω εισοδηματικό κριτήριο προσμετρούνταν και τα αναπηρικά επιδόματα που χορηγούνται από την πρόνοια, παρόλο που τα αναπηρικά επιδόματα είναι απαλλασσόμενα από το φόρο και δεν λογίζονται ως εισόδημα που διατίθεται για βιοποριστικούς λόγους. Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει από 1ης Ιουλίου 2015.

Μεταξύ των διατάξεων θα περιλαμβάνονται επίσης:
Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του νόμου 3863/2010 με τη συμμετοχή περισσότερων καθηγητών – ιατρών και εμπειρογνωμόνων προκειμένου με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργο Ρωμανιά θα επανεξετάσει τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Αναπηρίας λαμβάνοντας υπόψη και τα αιτήματα του αναπηρικού κινήματος, ενώ θα προχωρήσει σε διορθώσεις και εμπλουτισμό της λίστας με τις 43 μη αναστρέψιμες παθήσεις.
Διορθώνονται και διευκολύνονται οι προσλήψεις γιατρών στο ειδικό σώμα Υγειονομικών Επιτροπών των ΚΕΠΑ.

 

 

 

[av_blog blog_type=’posts’ link=’category’ blog_style=’blog-grid’ columns=’3′ contents=’title’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’3′ offset=’0′ paginate=’no’ av_uid=’av-35whlq’]

 

 

 

ΠΗΓΗ : dikaiologitika.gr

intax news ΝΕΑ συνταξεις

Στα 700 ευρώ η μέση σύνταξη και όχι 970 ευρω που ”ήθελε” το σύστημα ΗΛΙΟΣ

Πολύ κάτω από τα επίπεδα των 940 – 970 ευρώ που δείχνει το σύστημα «Ήλιος» βρίσκεται η μέση σύνταξη στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης, προκύπτει ότι η μέση σύνταξη στη χώρα κυμαίνεται από 700 – 720 ευρώ.

Αιτία είναι το γεγονός ότι στο σύστημα «Ήλιος» δεν έχουν συμπεριληφθεί οι κρατήσεις που γίνονται στις συντάξεις λόγω των μνημονιακών προβλέψεων και οι οποίες στερούν από το συνολικό εισόδημα από συντάξεις, ένα κονδύλι ύψους έως 3,5 δισ. ευρώ ετησίως. Πρόκειται για παρεμβάσεις που θεσμοθετήθηκαν από το 2011 και μετά και περιλαμβάνουν περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, ειδικές εισφορές για ποσά συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ και οι οποίες όμως δεν καταγράφονται στα στατιστικά στοιχεία του συστήματος «Ήλιος». Στις προθέσεις της ΓΓΚΑ είναι να υπάρξει τροποποίηση των στοιχείων αυτών έτσι ώστε κατά τους επόμενους μήνες να αποτυπώνουν καλύτερα την πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το επιχείρημα που επικαλούνται στελέχη της ΕΕ ότι δηλαδή η μέση σύνταξη στην Ελλάδα, είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση σύνταξη στην Γερμανία, είναι ανακριβές, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, το υπουργείο Εργασίας. Επίσης, ενδεικτικό του πόσο έχουν μειωθεί οι συντάξεις στη χώρα είναι και το γεγονός ότι το 66% των συνταξιούχων παίρνει σύνταξη (κύρια και επικουρική) κάτω από 500 ευρώ το μήνα.

 

 

[av_blog blog_type=’posts’ link=’category’ blog_style=’blog-grid’ columns=’3′ contents=’title’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’3′ offset=’0′ paginate=’no’ av_uid=’av-2xmk8f’]

 

 

 

 

ΠΗΓΗ : dikaiologitika.gr

Πλοήγηση άρθρων