intax news myAADE εφορια ΝΕΑ φορολογικες δηλωσεις

Χωριστές δηλώσεις εισοδήματος: Σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αιτήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΑΔΕ

Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Είσοδος στην εφαρμογή για την υποβολή αιτήματος

Προθεσμίες:
ΑΠΟ 12.01.2023 ΕΩΣ 28.02.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

COVID 19 GOV.GR intax news myAADE ανεμβολιαστοι ΕΦΚΑ ΝΕΑ Πληρωμες

Νέο νομοσχέδιο – Ανάκληση προστίμων ανεμβολίαστων

Κατατέθηκε νέο σχέδιο νόμου στη Βουλή με τίτλο :  «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

Ορισμένες από τις βασικότερες διατάξεις αφορούν τα ακόλουθα :

1. α.  Ανακαλούνται αναδρομικώς και αυτοδικαίως από την αρμόδια αρχή τα διοικητικά πρόστιμα, που επιβλήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961, για τα οποία θεσπίστηκε υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, που επιβλήθηκαν, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. β. Τυγχάνει ακατάσχετο το επιστρεπτέο διοικητικό πρόστιμο μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και δεν υπόκειται σε κανένα συμψηφισμό κατά την επιστροφή του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (άρθρο 58)

2.Παρέχεται στους ενήλικες η δυνατότητα εμβολιασμού κατά της γρίπης με ή χωρίς συνταγογράφηση στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της γρίπης, κατά την περίοδο γρίπης 2022- 2023.   (άρθρο 59)

3. Ρυθμίζονται οι οφειλές ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback) των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή των φαρμακευτικών εταιρειών, προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις και για τα έτη 2021 και 2022, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις (εξόφλησης του rebate, καθώς και των παλαιότερων υποχρεώσεών τους από ρυθμίσεις, προς τον σκοπό της αποφυγής συσσώρευσης οφειλών)  (το εν λόγω μέτρο ίσχυε για οφειλές των ετών 2019 και 2020).  (άρθρο 63)

4. Παρατείνεται εκ νέου και για τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα κατά περίπτωση, η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011.
Με το προτεινόμενο άρθρο χορηγείται νέα παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων, εννέα (9) μηνών για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 (Α’ 261) και ενός (1) έτους για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011 (Α’ 8), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 4399/2016 (Α’ 167). Η παράταση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων, λαμβανομένης υπόψη της συμβολής τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. (άρθρο 79)

5.Μεταφέρεται, έως την οριζόμενη ημερομηνία, κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας, η έναρξη της υποχρέωσης υποβολής ενεργειακού ελέγχου για τις τουριστικές επιχειρήσεις που δεν είναι Μικρές και Μεσαίες. Προβλέπεται η ανάκληση των σχετικών πράξεων στις περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων σε βάρος των εν λόγω επιχειρήσεων και η επιστροφή των εισπραχθέντων ποσών άτοκα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.  (άρθρο 85)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

intax news myAADE myDATA εφορια ΝΕΑ παρατασεις-προθεσμιες

myDATA: Παράταση προθεσμίας διαβίβασης δεδομένων σε περίπτωση αποκλίσεων

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΑΔΕ: Παράταση προθεσμίας διαβίβασης δεδομένων στο myDATA σε περίπτωση αποκλίσεων

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνεται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η προθεσμία διαβίβασης από τους λήπτες, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, των λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χονδρικής, των δεδομένων εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης, στις περιπτώσεις αποκλίσεων στα προαναφερόμενα διαβιβασθέντα δεδομένα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

GOV.GR intax news myAADE ΝΕΑ παρατασεις-προθεσμιες φορολογικες δηλωσεις

Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έως 30 Αυγούστου

Με νομοθετική διάταξη του Υπ. Οικονομικών παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου 2022 – Οι δύο πρώτες μηνιαίες δόσεις (Ιουλίου και Αυγούστου) του οφειλόμενου φόρου θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10563 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
e-mail: press@minfin.gr

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022

Δελτίο Τύπου

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου 2022

Με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου 2022.

Παρά το γεγονός ότι φέτος η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 30 Μαρτίου 2022 και μέχρι χθες είχε υποβληθεί το 81% των φορολογικών δηλώσεων, η χρονική αυτή παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι πολίτες, οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί, εξαντλώντας κάθε χρονικό περιθώριο παράτασης.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος έκαναν την ακόλουθη δήλωση:
«Η Κυβέρνηση, έχοντας πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αλλά και του αυξημένου φόρτου εργασίας των λογιστών και φοροτεχνικών το τελευταίο διάστημα, λόγω της ενεργειακής κρίσης που απαιτεί την υποβολή αιτήσεων σε ποικίλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες ενισχύσεων, αλλά και λόγω της πανδημίας που οδηγεί σε καθυστερήσεις των εργασιών πολιτών και λογιστών που νοσούν, προχωρά σε παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 30 Αυγούστου. Πρόκειται για την τελευταία παράταση που δίνεται, ώστε να μπορέσουν όλοι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους».

Επισημαίνεται ότι οι δύο πρώτες μηνιαίες δόσεις (Ιουλίου και Αυγούστου) του οφειλόμενου φόρου θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

myAADE intax news taxinet voucher ΔΥΠΑ Επιδόματα κοινωνικος τουρισμος ΝΕΑ οαεδ

Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ): Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Αθήνα, 12.07.2022

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ)

Αύριο, Τετάρτη 13.07.2022 και ώρα 08:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ).

Το πρόγραμμα αφορά σε 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκ. ευρώ. Με το νέο πρόγραμμα ενισχύεται περαιτέρω ο εσωτερικός τουρισμός και προστίθεται μία ακόμη κατηγορία δικαιούχων στα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής της ΔΥΠΑ. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνταξιούχοι του e ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ που έχουν καταβάλει την αντίστοιχη εισφορά ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή κατά τον μήνα Ιούνιο 2022 (παρ. 5 του άρθρ. 69 του ν. 3863/2010).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά κατά τις ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους και έως τις 18.07.2022 και ώρα 23:59, οπότε η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για όλα τα ψηφία ΑΦΜ. Συγκεκριμένα:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΑΦΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1,2

13.07.2022

3,4

14.07.2022

5,6

15.07.2022

7,8

16.07.2022

9,0

17.07.2022

ΟΛΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑ

18.07.2022

Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων οικονομικών και οικογενειακών κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες, όπως ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση, ενώ  πάροχοι που έχουν υποβάλει αίτηση και για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2022-2023 στην οποία έχουν ήδη επισυνάψει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, αρκεί να υποβάλουν μια απλή αίτηση και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ  κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο, καταβάλλοντας μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά για καταλύματα στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στον νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις και στα καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και της νήσου Σάμου έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Εκτός από την διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%.

Και στο νέο πρόγραμμα ισχύουν αυξημένες τιμές επιδότησης, οι οποίες αφορούν σε όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων, ώστε να καλυφθεί το αυξημένο κόστος και να εξασφαλιστεί μεγάλη συμμετοχή. Επιπλέον, για τον μήνα αιχμής Αύγουστο προβλέπεται αύξηση της επιδότησης κατά 20%, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων τη συγκεκριμένη περίοδο. Η  αύξηση θα ισχύει για όλο το χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

Πηγή: Taxheaven.gr

COVID 19 intax news myAADE αποζημιωση επιστρεπτεα προκαταβολη ΝΕΑ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Παράταση έναρξης αποπληρωμής για το τέλος Ιουλίου και σε 96 δόσεις

Παράταση μειωμένου ΦΠΑ στην εστίαση, στις μεταφορές, στο τουριστικό πακέτο, στους κινηματογράφους και στα γυμναστήρια για άλλους 6 μήνες, έως το τέλος του 2022

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα:

Το Υπουργείο Οικονομικών διευκολύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, παρατείνοντας την έναρξη αποπληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής για το τέλος Ιουλίου και σε 96 δόσεις.

Όπως τόνισα στη σημερινή ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, συνολικά, από τα 8,3 δισ. ευρώ που έλαβαν οι επιχειρήσεις μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, εκτιμάται ότι θα επιστραφούν τα 2,3 δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας ότι μετατρέψαμε το μέτρο από χαμηλότοκο δάνειο σε άμεση επιδότηση.

Παράλληλα, η Κυβέρνηση θα παρατείνει τον μειωμένο ΦΠΑ στην εστίαση, τις μεταφορές, το τουριστικό πακέτο, τους κινηματογράφους και τα γυμναστήρια για άλλους 6 μήνες, έως το τέλος του 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

GOV.GR intax news myAADE εφορια ΝΕΑ

myAADE – Τα Αιτήματά μου: Τέλος στα e-mail προς τις ΔΟΥ από 9 Μαΐου – Νέες λειτουργίες για ευκολότερη πλοήγηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 03 Μαΐου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

myAADE – Τα Αιτήματά μου: Τέλος στα e-mail προς τις ΔΟΥ από 9 Μαΐου – Νέες λειτουργίες για ευκολότερη πλοήγηση

Αποκλειστικά ψηφιακά θα γίνεται, από τις 9 Μαΐου 2022, η επικοινωνία με τις ΔΟΥ, για τις διαδικασίες, που έχουν ή πρόκειται να ενταχθούν στην ψηφιακή εφαρμογή, Τα Αιτήματά μου.

Έτσι, η ψηφιακή υποβολή των αιτημάτων, των εντύπων δηλώσεων προς τις ΔΟΥ και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για αυτές τις διαδικασίες θα γίνεται μόνο από τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Η υποβολή των αιτημάτων και δηλώσεων μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή διευκολύνει τόσο τους πολίτες στην παρακολούθηση των αιτημάτων τους, όσο και το προσωπικό της ΑΑΔΕ, στη διεκπεραίωση αυτών και τη σχετική αυτοματοποιημένη ενημέρωση των πολιτών.

Από την ίδια ημερομηνία, παύει η διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Όσα αιτήματα θα υποβάλλονται στις ΔΟΥ μέσω e-mail από τις 9/5/2022 και μετά, για διαδικασίες, που έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή, Τα Αιτήματά μου, θα θεωρούνται ως μη υποβαλλόμενα και δεν επιφέρουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Πλέον, μέσω της αναβαθμισμένης ψηφιακής πύλης,  myAADE, οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να απευθύνουν ψηφιακά αιτήματα μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου»  ή να προγραμματίσουν  ψηφιακά την επίσκεψή τους μέσω της πλατφόρμας «Τα Ραντεβού μου» στο σύνολο των ΔΟΥ της επικράτειας,  έχουν τη δυνατότητα, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον:

· Να εντοπίσουν περισσότερες από 250 ομαδοποιημένες διαδικασίες ανά θεματική κατηγορία, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους,

· Να λάβουν, μέσω υπερσυνδέσμων, τα απαιτούμενα ψηφιακά αρχεία, και να έχουν πρόσβαση στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

· Να αναζητήσουν «έξυπνα» τη διαδικασία που τους ενδιαφέρει, κάνοντας χρήση λέξεων – κλειδιά.

Δείτε εδώ τις νέες λειτουργίες εντοπισμού Διαδικασιών, για τις οποίες μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα ή να προγραμματίσετε ραντεβού στις ΔΟΥ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

intax news myAADE εφορια ΝΕΑ

Διακοπή λειτουργίας εφαρμογών ΑΑΔΕ λόγω ενοποίησης ΔΟΥ στην Πάτρα

Αθήνα, 29 Απριλίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ

Διακοπή λειτουργίας εφαρμογών λόγω ενοποίησης ΔΟΥ

Για την περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης και με σκοπό την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων, συνεχίζεται η υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ).

Συγκεκριμένα, από τις 09.05.2022, ενοποιείται η ΔΟΥ Γ’ Πατρών, Α’- Β’ τάξης, με τη ΔΟΥ Α’ Πατρών, Α’ τάξης, με την πρώτη να μεταφέρεται στη δεύτερη, η οποία παραμένει και μετονομάζεται σε ΔΟΥ Πατρών.

Αυτό σημαίνει ότι στις 04, 05, 06 και 09.05.2022 οι εν λόγω ΔΟΥ θα είναι κλειστές για το κοινό και από την Τρίτη, 10.05.2022, οι συναλλαγές των φορολογουμένων, που υπάγονται στις ΔΟΥ αυτές, θα πραγματοποιούνται στη ΔΟΥ Πατρών, που βρίσκεται στην οδό: Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 15, στην Πάτρα.

● Για όλους τους φορολογούμενους:

Την Τετάρτη 04.05.2022 μεταξύ 10:00-17:00, δεν θα είναι διαθέσιμη η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων VIES.

●  Για τους φορολογούμενους των προαναφερόμενων ΔΟΥ:

Από την Τρίτη 03.05.2022 ώρα 23:00 έως τη Δευτέρα 09.05.2022 ώρα 12:00, δεν θα είναι δυνατή η οριστικοποίηση των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικών ετών 2015-2020, Εισφοράς Συναλλάγματος ν.4111/2013 φορολογικού έτους 2020, καθώς και η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης δηλώσεων Ε9 ετών 2014-2020.

Από την Τετάρτη 04.05.2022 ώρα 10:00 π.μ. έως τη Δευτέρα 09.05.2022 ώρα 12:00, δεν θα είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή «Οφειλές, πληρωμές & επιστροφές» του myAADE, οι παρακάτω λειτουργίες :
• η πληρωμή των οφειλών αυτών των ΔΟΥ με τη χρήση καρτών πληρωμών ή με IRIS.
• η υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών αυτών των ΔΟΥ.

Από την Τετάρτη 04.05.2022 ώρα 10:00 π.μ. έως τη Δευτέρα 09.05.2022 ώρα 12:00, δεν θα είναι δυνατές οι μεταβολές Μητρώου μέσω του myAADE που αφορούν στις ανωτέρω ΔΟΥ.

Από την Τετάρτη 04.05.2022 έως και τη Δευτέρα 09.05.2022, θα είναι απενεργοποιημένη η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εφαρμογής “Τα Ραντεβού μου” ενώ τυχόν ραντεβού που έχουν προγραμματιστεί σε αυτό το διάστημα θα ακυρωθούν για τις ανωτέρω ΔΟΥ.

Από την Τετάρτη 04.05.2022 θα είναι απενεργοποιημένη η δυνατότητα εισαγωγής αιτημάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εφαρμογής “Τα Αιτήματά μου” για την ΔΟΥ Γ’ Πατρών.

● Τέλος, για τους φορολογούμενους που υπάγονται στις ανωτέρω ΔΟΥ, σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/19.3.2002 (Β΄524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών:

Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής περιοδικών, εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων και δηλώσεων INTRASTAT, εφόσον ο ΑΦΜ τους τελειώνει σε ψηφίο, του οποίου η λήξη συμπίπτει με την ημέρα που οι συγκεκριμένες ΔΟΥ παρέμειναν κλειστές, μέχρι την εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας της ΔΟΥ για το κοινό. Ακολουθούν ανά εργάσιμη ημέρα οι λήξεις των προθεσμιών των φορολογουμένων που ο ΑΦΜ τους τελειώνει στα επόμενα του ανωτέρω ψηφία.

Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής όλων των άλλων δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών και τελών που λήγουν κατά την ημέρα που οι αρμόδιες για την υποβολή ΔΟΥ παρέμειναν κλειστές, μέχρι την εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων χρεών στις εν λόγω ΔΟΥ, κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που αυτά γίνονται (κατά ΚΕΔΕ) ληξιπρόθεσμα μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

intax news myAADE εφορια ΝΕΑ

Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ΔΟΥ. Σε ποιά εφορία θα ανήκουν πλέον οι φορολογούμενοι με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα την μόνιμης κατοικίας τους

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ

 

Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ΔΟΥ

 

Με σκοπό τη διαρκή αναβάθμιση της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης, για την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, ανακαθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των κατωτέρω ΔΟΥ:

Α’ Πατρών, Γ’ Πατρών, Αμαλιάδας, Πύργου, Μεσολογγίου, Αγρινίου.

Η αλλαγή στις χωρικές αρμοδιότητες γίνεται, ώστε η περιοχή κάθε Ταχυδρομικού Κωδικού να ανήκει εξ ολοκλήρου σε συγκεκριμένη ΔΟΥ και να μη μοιράζεται σε 2 ή περισσότερες.

Με αυτό τον τρόπο, η ΑΑΔΕ μπορεί να εντοπίζει αυτόματα την αρμόδια ΔΟΥ και να αναπτυχθούν περαιτέρω ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, όπως την αλλαγή κατοικίας, την έναρξη ατομικής επιχείρησης, την απόδοση ΑΦΜ.

Ο ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των ανωτέρω ΔΟΥ ισχύει:

α) από την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 για τους φορολογούμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες  που θα αποκτήσουν ΑΦΜ  και για όσους θα προβούν σε έναρξη εργασιών, ενώ

β) η μεταγραφή των φορολογουμένων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, στη νέα ΔΟΥ, στην οποία αυτοί θα υπάγονται, θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι ταχυδρομικοί κώδικες στους οποίους αντιστοιχούν οι ταχυδρομικές διευθύνσεις για τους οποίους μεταβάλλεται η κατά τόπων αρμοδιότητα των ΔΟΥ έχουν ως εξής:

 

  • Οι Τ.Κ. 26221 και 26225 από τις ΔΟΥ Α΄ Πατρών και Γ΄ Πατρών θα υπάγονται στη ΔΟΥ Α΄ Πατρών
  • Ο Τ.Κ. 27061 από τις ΔΟΥ Αμαλιάδας, Πύργου και Καλαμάτας θα υπάγεται στη ΔΟΥ Πύργου
  • Οι Τ.Κ. 30001 και 30022 από τις ΔΟΥ Μεσολογγίου και Αγρινίου θα υπάγονται στη ΔΟΥ Μεσολογγίου

 

Παρατίθεται σχετικός πίνακας με τις αλλάγες σε όλη την Ελλάδα:

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ

2

ΣΤΗΛΗ

3

ΣΤΗΛΗ

4

ΣΤΗΛΗ

5

Α/Α Τ.Κ.            ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΣ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΟΥ

NEA ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ
1. 10432

ΑΘΗΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ΑΘΗΝΩΝ Α΄ΑΘΗΝΩΝ
Δ΄ΑΘΗΝΩΝ
2. 10434

ΑΘΗΝΑ

Α΄ΑΘΗΝΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
Δ΄ΑΘΗΝΩΝ
3. 10445

ΑΘΗΝΑ

Α΄ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ
4. 10446

ΑΘΗΝΑ

Α΄ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ
5. 10557

ΑΘΗΝΑ

Α΄ΑΘΗΝΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
Δ΄ΑΘΗΝΩΝ
6. 10558

ΑΘΗΝΑ

Α΄ΑΘΗΝΩΝ Α΄ΑΘΗΝΩΝ
Δ΄ΑΘΗΝΩΝ
7. 10562

ΑΘΗΝΑ

Α΄ΑΘΗΝΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
Δ΄ΑΘΗΝΩΝ
8. 10563

ΑΘΗΝΑ

Α΄ΑΘΗΝΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
Δ΄ΑΘΗΝΩΝ
9. 10564

ΑΘΗΝΑ

Α΄ΑΘΗΝΩΝ Α΄ΑΘΗΝΩΝ
Δ΄ΑΘΗΝΩΝ
10. 10679

ΑΘΗΝΑ

Α΄ΑΘΗΝΩΝ Α΄ΑΘΗΝΩΝ
Δ΄ΑΘΗΝΩΝ
11. 10681

ΑΘΗΝΑ

Α΄ΑΘΗΝΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
Δ΄ΑΘΗΝΩΝ
12. 10682

ΑΘΗΝΑ

Α΄ΑΘΗΝΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
Δ΄ΑΘΗΝΩΝ
13. 10683

ΑΘΗΝΑ

Α΄ΑΘΗΝΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
Δ΄ΑΘΗΝΩΝ
14. 11251

ΑΘΗΝΑ

Δ΄ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ
15. 11257

ΑΘΗΝΑ

Δ΄ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ
16. 11362

ΑΘΗΝΑ

Δ΄ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ
17. 11471

ΑΘΗΝΑ

Δ΄ΑΘΗΝΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ
18. 11473

ΑΘΗΝΑ

Δ΄ΑΘΗΝΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ
19. 11475

ΑΘΗΝΑ

Δ΄ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ
ΨΥΧΙΚΟΥ
20. 11476

ΑΘΗΝΑ

ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΨΥΧΙΚΟΥ
21. 11521

ΑΘΗΝΑ

Δ΄ΑΘΗΝΩΝ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ
22. 11522

ΑΘΗΝΑ

ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ
23. 11526

ΑΘΗΝΑ

ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΨΥΧΙΚΟΥ
24. 11528

ΑΘΗΝΑ

Δ΄ΑΘΗΝΩΝ ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ
ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ
25. 11634

ΑΘΗΝΑ

Δ΄ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ
26. 11635

ΑΘΗΝΑ

Δ΄ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ
27. 11743

ΑΘΗΝΑ

Α΄ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ
28. 11745

ΑΘΗΝΑ

Α΄ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ
29. 12242

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
30. 12243

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
31. 13121

ΙΛΙΟΝ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
32. 13123

ΙΛΙΟΝ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
33. 14235

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
34. 20500

ΝΕΜΕΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
35. 23051

ΣΚΑΛΑ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
36. 26221

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑΣ Α΄ΠΑΤΡΩΝ Α΄ΠΑΤΡΩΝ
Γ΄ΠΑΤΡΩΝ
37. 26225

ΠΑΤΡΑ

Α΄ΠΑΤΡΩΝ
Γ΄ΠΑΤΡΩΝ
38. 27061

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ

ΗΛΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
39. 30001

ΝΕΟΧΩΡΙ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
40. 30022

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
41. 32001

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΩΝ  

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
42. 32300

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
43. 33056

ΕΥΠΑΛΙΟ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
44. 33057

ΓΡΑΒΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
45. 33058

ΕΡΑΤΕΙΝΗ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
46. 35010

ΔΟΜΟΚΟΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
47. 35015

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
48. 42200

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
49. 44001

ΠΡΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
50. 47043

ΑΓΝΑΝΤΑ

ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
51. 48200

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
52. 50007

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
53. 52055

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
54. 53070

ΦΙΛΩΤΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
55. 54248

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
56. 54249

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
57. 54250

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
58. 54351

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
59. 54453

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
60. 54454

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
61. 54628

MENEMENH

A’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
62. 54629

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
63. 54630

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
64. 54632

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
65. 54633

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
66. 54636

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
67. 54642

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
68. 54646

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
69. 55131

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
70. 55534

ΠΥΛΑΙΑ

Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
71. 55535

ΠΥΛΑΙΑ

Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
72. 56431

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
73. 56430

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
74. 57006

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
75. 57011

ΓΕΦΥΡΑ

ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
76. 57012

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
77. 57014

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
78. 62055

ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ

ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
79. 68400

ΣΟΥΦΛΙ

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
80. 69300

ΣΑΠΕΣ

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
81. 74055

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή ΑΑΔΕ

myCAR intax news myAADE ΝΕΑ τελη κυκλοφοριας

«myCAR»: Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή στην ΑΑΔΕ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας με το μήνα

1

Στην πλατφόρμα myCAR, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχετε τη δυνατότητα να:

  • Θέσετε σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά σας, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να πρέπει να επισκεφθείτε τη ΔΟΥ σας.
  • Κατεβάσετε το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και να λάβετε βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.
  • Άρετε την ακινησία του οχήματός τους και να πληρώσετε τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα myCAR της ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/mycar
Πηγή ΑΑΔΕ

Πλοήγηση άρθρων