COVID 19 intax news αποζημιωση Επιδόματα ΕΡΓΑΝΗ ΝΕΑ Πληρωμες

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ νέες αποφάσεις οι οποίες προβλέπουν :
α) Παράταση της χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για τον μήνα Μάιο 2021

Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, για τον μήνα Μάιο 2021, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 121 του ν. 4764/2020, οι δικαιούχοι της παρούσας υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 της απόφασης 1638/45/14-1-2021.

Δείτε τη σχετική απόφαση : 45409/1-7-2021

β) Χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021.
Οι εποχικά εργαζόμενοι, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α’ 46) και με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (Α’ 79), σε συνδυασμό με ευνοϊκότερες διατάξεις που ισχύουν με βάση νόμους, διατάγματα, συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις, σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα ή σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι δεν επαναπροσλαμβάνονται και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη εντάσσονται στον ειδικό μηχανισμό στήριξης .Οι εν λόγω εργαζόμενοι προκειμένου να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 2 δεν δύνανται ταυτόχρονα να λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021.
Στους δικαιούχους – εργαζόμενους καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού, η οποία ανέρχεται σε πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534) ευρώ, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, για κάθε έναν από τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021, που αυτοί δεν απασχολούνται. Για μικρότερη περίοδο απασχόλησης, καταβάλλονται αναλογία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Δείτε τη σχετική απόφαση : 45866/2-7-2021

γ) Για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021, δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι και οι :

– Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e – ΕΦΚΑ καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν από διετούς φοίτησης Σχολές Ξεναγών εντός του 2019 και του 2020 και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα.
– Οι τουριστικοί συνοδοί, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών μέχρι 31/3/2021, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλος.
Ύψος, διάρκεια και Προϋποθέσεις Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού

Τα πρόσωπα αυτά είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) ανά μήνα, εφόσον κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού:
α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη,
β) δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και
γ) δεν λαμβάνουν την αποζημίωση εδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία.

Δείτε τη σχετική απόφαση : 45410/1.7.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven