COVID 19 intax news απασχοληση ασφαλιση ΕΡΓΑΝΗ ΙΚΑ ΝΕΑ

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Οκτώβριο 2020 – Οι ΚΑΔ και οι λοιπές λεπτομέρειες

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπ.Εργασίας 42774/1072/20-10-2020 με την οποία ορίζονται δίνονται οι λεπτομέρειες για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Οκτώβριο 2020

Α1. Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής για τον μήνα Οκτώβριο 2020

Άρθρο 1

1. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και συνεχίζεται κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020 βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της άρσης της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής.

2. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που λήγουν μετά την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών, τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής τους οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

3. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Α2. Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά, για τον μήνα Οκτώβριο 2020

Άρθρο 1

1. Επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά και ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, δύνανται:

α. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και

β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους.

Τα ανωτέρω δύνανται να εφαρμοστούν για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4722/2020 (Α’ 177), για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31ής.10.2020.

2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

3. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του παρόντος άρθρου, οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν την 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4722/2020 (Α’ 177) και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι πέραν της 31ης.10.2020.

Άρθρο 2

Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας -Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας -Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου – Ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας

1. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος υποκεφαλαίου, για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η.10.2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων.

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδό-τησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 30 ημερών.

3. Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος υποκεφαλαίου δύναται να παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο έως 30 ημέρες και όχι πέραν της 31ής.10.2020. Επίσης, δύναται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων.

4. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως και την 31.10.2020.

5. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος υποκεφαλαίου δύνανται να:

α. προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνο-ϊού COVID-19, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90),

β. κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) όπως ισχύει, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή ή για εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή.

Α3. Αποζημίωση ειδικού σκοπού – Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Άρθρο 1

Αποζημίωση ειδικού σκοπού

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις – εργοδότες των υποκεφαλαίων Α1 και Α2 του παρόντος κεφαλαίου, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακο-σίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες.

2. Η αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος των αναστολών καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 2

Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες των υποκεφαλαίων Α1 και Α2 του παρόντος κεφαλαίου προβαίνουν είτε σε αρχική δήλωση των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή για πρώτη φορά είτε σε εκ νέου δήλωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε αναστολή, είτε βεβαιώνουν ότι παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, για τον μήνα Οκτώβριο. Επίσης, οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες δηλώνουν τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται.

2. Για την περίπτωση των εργαζομένων των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

Για την περίπτωση των εργαζομένων που τίθενται για πρώτη φορά ή εκ νέου οι συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή, αυτοί προβαίνουν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees. yeka.gr). Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

4. Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των επιχειρήσεων – εργοδοτών και των εργαζομένων του παρόντος υποκεφαλαίου υποβάλλονται για τον μήνα Οκτώβριο συγκεντρωτικά στις αρχές του Νοεμβρίου.

……….

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
• Δικαίωμα να θέσουν σε προσωρινή αναστολή εργασίας το 100% των εργαζομένων τους

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών
15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών
33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων
46.42.11.29 Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)
46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών
46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών
46.90.10.06 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
47.71.71.27 Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός καλυμάτων κεφαλής)
47.71.71.34 Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα
47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
52.21.29.03 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά
52.21.29.04 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά
52.21.29.05 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους
52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Aλλα μεταφορικά μέσα
55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων (56.29.20.03), Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (56.29.20.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια (56.29.20.05)
56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά
59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες
74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).
90.01 Τέχνες του θεάματος
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
91.02 Δραστηριότητες μουσείων
91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
92.00.11 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού
93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01) και Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) (96.04.10.02)
96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.
70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

COVID 19 intax news απασχοληση ΝΕΑ

Πως θα χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων ή μονάδων φροντίδας, καθώς και τμημάτων αυτών λόγω κρούσματος κορωνοϊού

Με την εγκύκλιο οικ. 39683/1259/01-10-2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρέχονται οδηγίες για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, ως ισχύει, σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων ή μονάδων φροντίδας παιδιού, καθώς και τμημάτων αυτών λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 17787/520/8.5.2020 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.

Στο ανωτέρω πλαίσιο επισημαίνονται τα εξής για τους εργαζόμενους γονείς:

Ο εργαζόμενος γονέας ενημερώνει τον εργοδότη προσκομίζοντας με κάθε πρόσφορο μέσο σχετική βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα ή μονάδα φροντίδας του παιδιού ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία συνολικά της δομής ή τμήματος αυτής, λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος COVID-19, στην οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας της εξαιτίας του οποίου έχει συσταθεί αρμοδίως στα παιδιά ή και στους γονείς αυτών κατ’ οίκον παραμονή.

Στη συνέχεια:

α) 1η περίπτωση:

Σε περίπτωση που εκτός από το παιδί και ο ίδιος ο εργαζόμενος γονέας απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., τότε ο εργαζόμενος απουσιάζει δικαιολογημένα από την εργασία του σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4722/2020 και με απόφαση του εργοδότη δύναται να παρέχει εξ’ αποστάσεως εργασία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για το διάστημα αυτό. Εφόσον δεν είναι εφικτή η παροχή εξ’ αποστάσεως εργασίας τότε, μετά τη λήξη του κατ’ οίκον περιορισμού του ο εργαζόμενος αναπληρώνει το ήμισυ των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής του κατ’ οίκον, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, ως αναλυτικά ορίζεται από τη σχετική διάταξη.

β) 2η περίπτωση

Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει σύσταση στους γονείς των παιδιών για κατ’ οίκον παραμονή, ως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, τότε, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας της μονάδας, συστήνεται η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτή είναι εφικτή. Εάν δεν είναι δυνατή η παροχή εξ’ αποστάσεως εργασίας, τότε ως εναλλακτική χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, ως ισχύει και σύμφωνα με τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες που έχουν ήδη εκδοθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού αποτελεί ένα ειδικό σχήμα άδειας τριών ημερών που ακολουθείται από τη χορήγηση μίας ημέρας ετήσιας κανονικής άδειας, σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται κυκλικά ανά τέσσερις ημέρες. Αναλυτικότερα, οι δύο πρώτες ημέρες χορηγούνται με αποδοχές από τον εργοδότη, η τρίτη ημέρα επιδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό και η τέταρτη ημέρα αφαιρείται από την ετήσια κανονική άδεια του εργαζόμενου.

Το σχήμα αυτό επαναλαμβάνεται κυκλικά, σύμφωνα με την αίτηση του εργαζόμενου, κατά το διάστημα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της εν λόγω σχολικής ή μονάδας φροντίδας του παιδιού.

Ωστόσο, προκειμένου για εργαζόμενους που έχουν ήδη εξαντλήσει το δικαίωμα της ετήσιας κανονικής άδειας για το 2020, γίνεται αποδεκτό ότι, κατά την τέταρτη μέρα του ανωτέρω σχήματος, μπορεί να δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη νόμιμη άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος, είτε αυτή χορηγείται με αποδοχές είτε χωρίς αποδοχές, όπως π.χ. άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών, άδεια λόγω ασθένειας τέκνου, άδεια άνευ αποδοχών.

Αναφορικά με τους δικαιούχους της άδειας εξακολουθούν να ισχύουν οι ήδη εκδοθείσες εγκύκλιες οδηγίες.

Σημειώνεται ότι η βεβαίωση της οικείας σχολικής μονάδας ή μονάδας φροντίδας του παιδιού για την αναστολή της λειτουργίας της συνολικά ή τμήματος αυτής, λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος COVID-19 θα πρέπει να αναφέρει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας της, το όνομα του παιδιού το οποίο αφορά αυτή και τα ονόματα των γονέων του. Η βεβαίωση αυτή τηρείται στο χώρο εργασίας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση νόσησης των παιδιών από τον κορωνοϊό COVID-19, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 16 του ν 4722/2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

COVID 19 intax news απασχοληση ΕΡΓΑΝΗ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΑ οαεδ

Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας – Δημοσιεύθηκε η απόφαση και το έντυπο συμπλήρωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Το νέο ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» δεν είναι ακόμη διαθέσιμο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Θα ενημερωθείτε μόλις αυτό γίνει διαθέσιμο.

Δημοσιεύθηκε η απόφαση οικ. 39539/996/30.9.2020 με όλες τις λεπτομέρειες για το ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Άρθρο 1

Σκοπός του προγράμματος – Διάρκεια

1. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, με την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- εργαζομένων), για έξι (6) μήνες, σε επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών κατά την 18/9/2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4726/2020 (Α’ 181).

2. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος είναι η 1-10-2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Άρθρο 2

Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας

1. Για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

2. Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την υποβολή της αίτησης-δήλωσης των επιχειρήσεων-εργοδοτών για ένταξη στο πρόγραμμα, η νέα πρόσληψη επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της επιδότησης της παρ. 1 του παρόντος με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του νεοπροσληφθέντα μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.

3. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα υποβάλλουν τη σχετική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο πρόγραμμα του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 4

Ωφελούμενοι του προγράμματος

1. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι προσληφθούν από την 1-10-2020 και εφεξής, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα του άρθρου 3.

2. Οι ανωτέρω ωφελούμενοι εργαζόμενοι, κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους δεν πρέπει:

α) να είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή με άλλον εργοδότη, για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους,

β) να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη.

Άρθρο 5

Διατήρηση θέσεων εργασίας –  Όροι και δεσμεύσεις

1. Στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18-9-2020, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.

2. Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:

α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συ-νταξιοδότησης ή θανάτου,

β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.

3. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος.

4. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ωφελουμένων εργαζομένων δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο. Διαφορετικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας.

5. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ωφελουμένου εργαζόμενου για σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο για το απολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου. Αντ’ αυτού οι επιχειρήσεις – εργοδότες δύνανται να αιτηθούν για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.

6. Μετά το πέρας των έξι (6) μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση -εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση – εργοδότη.

7. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

8. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι μπορούν να παράσχουν την εργασία τους και με το σύστημα της εξ απο-στάσεως, εφόσον η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει.

9. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τα προστατευτικά μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε σχέση με τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19, ως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως ισχύει, και στην υπό στοιχεία 37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011) κοινή υπουργική απόφαση, ισχύουν και για τους ωφελούμενους εργαζόμενους του προγράμματος, ως ειδικότερες, και υπερισχύουν της παρούσας.

Άρθρο 6

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα – αίτηση -έγκριση – πρόσληψη ωφελουμένων

1. Για την ένταξη επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να προβούν σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, υποβάλλουν για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α’ 75), με την οποία δηλώνουν τα εξής:

i) τα στοιχεία της επιχείρησης,

ii) τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, τις μηνιαίες μεικτές και τις αντίστοιχες καθαρές, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορούν να υπολείπονται για πλήρη απασχόληση του νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομίσθιου ή για μερική απασχόληση, της αντίστοιχης αναλογίας μισθού ή ημερομισθίου αυτού,

iii) εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος,

iv) το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης και μόνο για την περίπτωση που η επιχείρηση – εργοδότης αιτείται να προσλάβει μακροχρόνια άνεργο,

ν) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ,

vi) ότι θα διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

β) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση των επιχειρήσεων εργοδοτών και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα που αφορούν στον δυνητικά ωφελούμενο, ελέγχονται και διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ως εξής:

i) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν εργάζεται σε άλλον εργοδότη,

ii) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν είχε ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον ΑΦΜ ή με άλλον εργοδότη, για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία της πρόσληψης,

iii) σε περίπτωση που ο δυνητικά ωφελούμενος δηλώνεται ως μακροχρόνια άνεργος, ελέγχεται ότι είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους και ταυτόχρονα ενημερώνονται αν ο δηλωθέν ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

γ) Ύστερα από την έγκριση της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων – εργοδοτών για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου στο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, οι επιχειρήσεις -εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.
Δείτε την απόφαση με τις λοιπές λεπτομέρειες στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δημοσιεύθηκε επίσης στο ΦΕΚ και η απόφαση με το νέο έντυπο/αίτηση  που θα υποβληθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Συγκεκριμένα με την απόφαση 39551/Δ1.11831/30.9.2020 Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β’ 3520/) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

1. Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις – Εξαιρέσεις», προστίθεται παρ. 14.17, ως εξής:

«14.17. Σε εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) επιχειρήσεις-εργοδότες, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο ανοιχτό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας και στο πλαίσιο του προγράμματος να προβούν σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, υποχρεούνται να προβούν σε υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του νέου εντύπου «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία δηλώνουν:

i) τα στοιχεία της επιχείρησης,

ii) τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, τις μηνιαίες μεικτές και τις αντίστοιχες καθαρές αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορούν να υπολείπονται για πλήρη απασχόληση του νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομίσθιου ή για μερική απασχόληση, της αντίστοιχης αναλογίας μισθού ή ημερομισθίου αυτού,

iii) εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος,

iv) το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης για την περίπτωση μακροχρόνια ανέργου,

ν) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ,

vi) ότι θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με βάση τα προβλεπόμενα στην οικεία κοινή υπουργική απόφαση.

Στη συνέχεια οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες, εφόσον η αίτησή τους εγκριθεί, υποχρεούνται, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησής τους, να υποβάλλουν το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για κάθε νέα πρόσληψη εγκεκριμένου ωφελούμενου που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή σε αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής η αίτησή τους λογίζεται ως μη γενόμενη, ενώ σε μη επιλογή του ειδικού πεδίου στο έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ η πρόσληψη θα διενεργείται εκτός του προγράμματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

intax news απασχοληση ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΑ οαεδ

Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας, υπεγράφη η απόφαση, από 1/10 οι αιτήσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 28-9-2020

Γ. Βρούτσης: Υλοποιούμε άμεσα την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για το μεγάλο πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Υπεγράφη σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργείου Οικονομικών για το μεγάλο ανοικτό πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας η οποία υλοποιεί τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το νέο πρόγραμμα συνιστά μία εμπροσθοβαρή και δυναμική δράση που στηρίζει έμπρακτα την αγορά εργασίας μέσα από την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προσφέροντας σημαντικά οφέλη τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, επιδοτεί για 6 μήνες όλο το μη μισθολογικό κόστος που επωμίζονται επιχειρήσεις και εργαζόμενοι κινητροδοτώντας νέες προσλήψεις ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζει, με ειδική ρήτρα, την διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 345 εκατ. ευρώ διαθέτει ειδική μέριμνα για τους μακροχρόνια άνεργους καθώς η κάθε θέση εργασίας θα επιδοτείται επιπλέον με 200 ευρώ επί του καθαρού μισθού, πέραν της κάλυψης του μη μισθολογικού κόστους ενώ θα καλύπτει και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας. Τέλος, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από 1.10.2020 και θα «τρέχει» μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

COVID 19 intax news απασχοληση ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΑ οαεδ

Υπεγράφη η κ.υ.α. για το πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας – Ξεκινάει από 01/10 μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 28-9-2020

Γ. Βρούτσης: Υλοποιούμε άμεσα την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για το μεγάλο πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Υπεγράφη σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργείου Οικονομικών για το μεγάλο ανοικτό πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας η οποία υλοποιεί τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το νέο πρόγραμμα συνιστά μία εμπροσθοβαρή και δυναμική δράση που στηρίζει έμπρακτα την αγορά εργασίας μέσα από την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προσφέροντας σημαντικά οφέλη τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, επιδοτεί για 6 μήνες όλο το μη μισθολογικό κόστος που επωμίζονται επιχειρήσεις και εργαζόμενοι κινητροδοτώντας νέες προσλήψεις ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζει, με ειδική ρήτρα, την διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 345 εκατ. ευρώ διαθέτει ειδική μέριμνα για τους μακροχρόνια άνεργους καθώς η κάθε θέση εργασίας θα επιδοτείται επιπλέον με 200 ευρώ επί του καθαρού μισθού, πέραν της κάλυψης του μη μισθολογικού κόστους ενώ θα καλύπτει και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας. Τέλος, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από 1.10.2020 και θα «τρέχει» μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

*Επισυνάπτεται η σχετική ΚΥΑ για το πρόγραμμα

“Αθήνα,
Α.Π: οικ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110
Τηλ.: 213 1516091, 037, 596
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 28 του ν.4726/2020 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.» (Α΄181).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύουν.
4. Τον ν. 1545/1985  «Εθνικό σύστημα προστασίας  από  την  ανεργία  και  άλλες διατάξεις» (Α’ 91 ).
5. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
10.  Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
13. Τη με αριθμ. Υ44/6.8.2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).
14. Τη με αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β΄3520).
15. Τη με αριθμ. οικ. ………………. εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
16. Την ανάγκη τόνωσης της απασχόλησης, ανάσχεσης της ανεργίας και στήριξης  του εισοδήματος των εργαζομένων εξαιτίας των επιπτώσεων της εμφάνισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 μέσα από την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μέχρι ύψους έως τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (345.000.000€) η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310988001.

αποφασίζουμε:

την κατάρτιση ανοιχτού προγράμματος για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός του προγράμματος-Διάρκεια

1. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας,  με την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- εργαζομένων), για έξι (6) μήνες, σε επιχειρήσεις –εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας,  ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών κατά την 18/9/2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4726/2020  (Α’ 181).
2. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος είναι η 1/10/2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Άρθρο 2
Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας

1. Για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό προυπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
2. Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την υποβολή της αίτησης-δήλωσης των επιχειρήσεων-εργοδοτών για ένταξη στο πρόγραμμα, η νέα πρόσληψη επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της επιδότησης της παραγράφου 1 του παρόντος με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του νεοπροσληφθέντα μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.
3. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα υποβάλλουν τη σχετική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων  στο πρόγραμμα

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει  τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο πρόγραμμα  του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 4
Ωφελούμενοι του προγράμματος

1. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι προσληφθούν  από  την 1/10/2020  και εφεξής, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα του άρθρου 3.
2. Οι ανωτέρω ωφελούμενοι εργαζόμενοι, κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους δεν πρέπει:
α) να είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την  ημερομηνία πρόσληψής τους.
β) να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη.

Άρθρο 5
Διατήρηση θέσεων εργασίας – Όροι και δεσμεύσεις

1. Στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι  τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18/9/2020, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.
2. Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται  υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης  του μέσου όρου των θέσεων εργασίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αφορά στο σύνολο των  μισθωτών  αμειβομένων  με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:
α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,
β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
γ) οι οποίοι  αποχωρούν οικειοθελώς.
3. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος.
4. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ωφελουμένων εργαζομένων δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο. Διαφορετικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας.
5. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ωφελουμένου εργαζόμενου για σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο  για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου. Αντ’ αυτού οι επιχειρήσεις – εργοδότες δύνανται να αιτηθούν για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.
6. Μετά το πέρας των έξι (6) μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση – εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση – εργοδότη.
7. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄104) και οι  συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.
8. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι μπορούν να παράσχουν την εργασία τους και με το σύστημα της εξ αποστάσεως, εφόσον η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει.
9. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τα προστατευτικά μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε σχέση με τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19, ως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως ισχύει, και στη με αριθμ. 37095/1436/17-9-2020 (Β΄4011) κοινή υπουργική απόφαση, ισχύουν και για τους ωφελούμενους εργαζόμενους του προγράμματος, ως ειδικότερες, και υπερισχύουν της παρούσας.

Άρθρο 6
Διαδικασία ένταξης  στο πρόγραμμα – αίτηση – έγκριση – πρόσληψη ωφελουμένων

1. Για την ένταξη επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα,   ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να προβούν σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, υποβάλλουν για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία  δηλώνουν τα εξής:
i) τα στοιχεία της επιχείρησης,
ii) τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, τις μηνιαίες μεικτές και τις αντίστοιχες καθαρές, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορούν να υπολείπονται για πλήρη απασχόληση του νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομίσθιου ή  για μερική απασχόληση, της  αντίστοιχης αναλογίας μισθού ή ημερομισθίου αυτού,
iii) εαν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος,
iv) το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης και μόνο για την περίπτωση που η επιχείρηση – εργοδότης αιτείται να προσλάβει μακροχρόνια άνεργο,
v) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ,
vi) ότι θα διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
β) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση των επιχειρήσεων εργοδοτών και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα που αφορούν στον δυνητικά ωφελούμενο, ελέγχονται και διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ως εξής:
i) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν εργάζεται σε άλλον εργοδότη,
ii) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν είχε  ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον ΑΦΜ, για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την  ημερομηνία της πρόσληψης,
iii) σε περίπτωση που ο δυνητικά ωφελούμενος δηλώνεται ως μακροχρόνια άνεργος, ελέγχεται ότι είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ.
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους και ταυτόχρονα ενημερώνονται αν ο δηλωθέν ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ.
γ) Ύστερα από την έγκριση της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων – εργοδοτών για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου στο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, οι επιχειρήσεις – εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.

Άρθρο 7
Έλεγχος προϋποθέσεων- Κυρώσεις

1. Οι διασταυρώσεις των προϋποθέσεων των άρθρων 3 και 5 της παρούσας, πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΟΑΕΔ, και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.
2. Στο τέλος κάθε μήνα πραγματοποιείται έλεγχος από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τη διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
3. Κάθε μήνα παρακολουθείται η τήρηση των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της παρούσας και σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις, οι επιχειρήσεις-εργοδότες λαμβάνουν σχετική ενημέρωση.
4. Σε περίπτωση που κατά τον απολογιστικό έλεγχο συναχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 της παρούσας, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, εκπίπτουν του προγράμματος και οι επιδοτήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί του προγράμματος αναζητούνται από τις επιχειρήσεις – εργοδότες με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 10 της παρούσας.

Άρθρο 8
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι για όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες και τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα  το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ του Γ.Κ.Π.Δ..
3. Τα προσωπικά δεδομένα των επιχειρήσεων-εργοδοτών και των εργαζομένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα δύνανται να κοινοποιούνται σε ή να αντλούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  του ΣΕΠΕ, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), του ΟΑΕΔ και του ΕΤΕΑΕΠ, για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον έλεγχο του προγράμματος.
4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει στις επιχειρήσεις-εργοδότες και στους εργαζόμενους που εντάσσονται στο πρόγραμμα ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά τους σε σχέση με αυτήν, σε κάθε περίπτωση πριν ή κατά τη συλλογή τους.

Άρθρο 9
Λοιπές διατάξεις

1. Για τη διαδικασία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα καθώς και της επιδότησης των διακοσίων (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού για όσους εξ αυτών είναι μακροχρόνια άνεργοι, όπως ορίζονται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2.  Η καταβολή της επιδότησης των διακοσίων (200) ευρώ γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού των επιχειρήσεων-εργοδοτών. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων – επιχειρήσεων εργοδοτών, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό της καταβολής.
3. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων επιχειρήσεων-εργοδοτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων επιχειρήσεων εργοδοτών, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρωμών», και την πίστωση με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε. και των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων εργαζομένων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» προκειμένου να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.
7. Για την πληρωμή της επιδότησης των διακοσίων ευρώ (200) ευρώ,  η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4  επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
8.  Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
9.  Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

Άρθρο 10
Αχρεωστήτως καταβληθέντα – αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr

COVID 19 intax news απασχοληση ΕΡΓΑΝΗ ΝΕΑ

Ψηφίστηκε η τροπολογία του Υπ. Εργασίας για την υποχρεωτική τηλεργασία και το ευέλικτο ωράριο εργασίας

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο “Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.” με ευρεία πλειοψηφία.

Υπερψηφίστηκε επίσης και η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας για τη “λήψη έκτακτων προσωρινών μέτρων για την οργάνωση του τόπου και χρόνου εργασίας, για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας, για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19”

Υπενθυμίζουμε ότι  με την τροπολογία που ψηφίστηκε:

1.α. Εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων.

β. Υποχρεούνται, με επιβολή προστίμου τριών (3.000) ευρώ σε περίπτωση παράβασης, οι επιχειρήσεις – εργοδότες να προαναγγείλουν, εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση της υπό ψήφιση διάταξης, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους.

γ. Αναπροσαρμόζεται το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά την έναρξη και λήξη του.

δ. Τα ανωτέρω ισχύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής, από τη δημοσίευσή τους έως τις 4 Οκτωβρίου 2020.

Με κ.υ.α. είναι δυνατή:

i) η χρονική και γεωγραφική επέκταση της ισχύος των εν λόγω μέτρων και

ii) η τροποποίηση του ποσοστού του 40%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

intax news απασχοληση ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΑ

Από την 1η.10.2020 το νέο πρόγραμμα για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας – Όλες οι λεπτομέρειες στην τροπολογία που κατατέθηκε

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις», Θεσπίζεται ανοιχτό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας.

Οι νέες συμβάσεις εργασίας 6μηνης διάρκειας αφορούν κάθε είδους επιχείρηση – εργοδότη και είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, καταβάλλονται μετά την υποβολή από την επιχείρηση – εργοδότη της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού.

Προβλέπεται ότι σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο εγγεγραμμένο στον Οργανισμό Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν των ανωτέρω και με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης των θέσεων εργασίας μετά το πέρας του προγράμματος με μετακύλιση του ασφαλιστικού κόστους στους εργοδότες-επιχειρήσεις.

Ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που εντάσσουν τους εργαζομένους τους στο νέο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας δεν μπορούν να τοποθετήσουν τους ίδιους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ούτε να αναστείλουν τις σχετικές συμβάσεις εργασίας τους.

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων στο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας καθώς και οι κυρώσεις που δύναται να επιβληθούν στις επιχειρήσεις- εργοδότες που κατόπιν διασταυρώσεων προκύψει ότι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις υπαγωγής.

Το εν λόγω πρόγραμμα άρχεται την 1η.10.2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Αιτιολογική έκθεση  επί του άρθρου 1

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η ανάσχεση των συνεπειών της πανδημίας στην αγορά εργασίας μέσα από τη θέσπιση ενός προγράμματος δημιουργίας 100.000 νέων θέσεων εργασίας. Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να συμβάλλει στην τόνωση της απασχόλησης, στην ανάσχεση της ανεργίας και στη στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων μέσα από την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αναφορικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, προβλέπονται στην παρ. 2 η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας, η οποία είναι εξάμηνης διάρκειας, το πεδίο εφαρμογής της διάταξης, στο οποίο μπορεί να ενταχθεί κάθε είδους επιχείρηση-εργοδότης και η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμά, η οποία πραγματοποιείται μέσω υποβολής δήλωσης-αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ.

Περαιτέρω, με τις παρ. 3 και 4, προβλέπεται ότι επιδοτούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για διάστημα έξι μηνών το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύφους του καθαρού μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας μετά από την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από την επιχείρηση-εργοδότη. Επιπλέον, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο εγγεγραμμένο στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν των ανωτέρω και με διακόσια ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Επιπλέον, με την παρ. 5 δίνεται η δυνατότητα διατήρησης των θέσεων εργασίας μετά από το πέρας του προγράμματος με μετακύλιση του κόστους στους εργοδότες-επιχειρήσεις.

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που θα εντάξουν τους εργαζομένους τους στο νέο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας δεν μπορούν να τοποθετήσουν τους ίδιους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ούτε να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας τους. Επιπλέον, ορίζεται ότι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα:

α) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (, καθώς και

β) ότι θα διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για έξι μήνες, διάστημα κατά το οποίο θα επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Με την παρ. 11 ορίζονται οι κυρώσεις για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που κατόπιν διασταυρώσεων προκύπτει ότι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις υπαγωγής. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες εκπίπτουν του προγράμματος και καταβάλλουν οι ίδιες τις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές για τους έξι μήνες που αναλογούν στον μηνιαίο μισθό πρόσληψης. Αν ο εργαζόμενος προέρχεται από τους εγγεγραμμένους μακροχρόνια άνεργους στον ΟΑΕΔ, δεν καταβάλλεται ούτε η οικονομική ενίσχυση των διακοσίων ευρώ, ποσό το οποίο επίσης θα καταβάλλει, στην περίπτωση αυτή, η ίδια η επιχείρηση.

Με την παρ. 12 παρέχεται η εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίζουν με απόφασή τους κάθε όρο και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ενώ με την παρ. 13 παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίζει το ειδικό έντυπο αίτησης ένταξης-υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης-εργοδότη για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα που θεσπίζεται με το παρόν άρθρο στο Πληροφοριακό Συστήμα ΕΡΓΑΝΗ. Τέλος, με την παρ. 14 ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2020 ως ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, το οποίο ισχύει μέχρι την εξάντληση του αριθμού των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
Διάταξη  τροπολογίας

Άρθρο 1

Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

1. Θεσπίζεται ανοιχτό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας.

2. Οι συμβάσεις εργασίας της παρ. 1 έχουν διάρκεια έξι (6) μηνών και αφορούν κάθε είδους επιχείρηση-εργοδότη, η οποία υποβάλλει σχετική δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Ol θέσεις εργασίες του παρόντος είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύφους του καθαρού μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας καταβάλλονται, μετά την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από την επιχείρηση – εργοδότη, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για διάστημα έξι (6) μηνών.

4. Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στον Οργανισμό Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν της παρ. 3 και με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

5. Μετά το πέρας των έξι (6) μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση-εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση-εργοδότη.

6. Οι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

7. Η επιχείρηση-εργοδότης που προβαίνει σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι: α) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης,

β) ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

8. Ειδικά για τον υπολογισμό του αριθμού εργαζομένων της περ. β) της παρ. 7, λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση κατά τη δημοσίευση του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή, προσαυξημένες κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας του παρόντος. Δεν προσμετρώνται οι λύσεις σύμβασης εργασίας ένεκα συνταξιοδότησης, θανάτου ή οίκειοθελούς αποχώρησης και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

9. Ο νεοπροσληφθείς κατά τη στιγμή της πρόσληψής του δεν πρέπει να έχει ενεργή σύμβαση εργασίας για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την επιδοτούμενη πρόσληψή του.

10. Οι διασταυρώσεις όλων των ανωτέρω στοιχείων κατόπιν αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων-εργοδοτών πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΟΑΕΔ και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών,

11. Σε περίπτωση που κατόπιν των διασταυρώσεων της παρ. 10 συναχθεί ότι η επιχείρηση-εργοδότης δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εκπίπτει του προγράμματος και καταβάλλει η ίδια τις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές για τους έξι (6) μήνες που αναλογούν στον μηνιαίο μισθό πρόσληψης. Αν ο εργαζόμενος προέρχεται από τους εγγεγραμμένους μακροχρόνια άνεργους στον ΟΑΕΔ, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου δεν καταβάλλεται επίσης η οικονομική ενίσχυση των διακοσίων (200) ευρώ, ποσό το οποίο καταβάλει η ίδια η επιχείρηση.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

13. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται το ειδικό έντυπο αίτησης ένταξης-υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης-εργοδότη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του παρόντος στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ kol κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σε σχέση με το ανωτέρω έντυπο.

14. Το πρόγραμμα του παρόντος άρχεται την 1η.10.2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Taxheaven.gr

intax news απασχοληση ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΑ

Από αύριο, Πέμπτη 17/09 και ώρα 12:00 ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για 9.200 νέες θέσεις εργασίας με κατώτατο μισθό 830 € και επιδότηση 80%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 16.09.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

9.200 επιταγές μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιδότηση εργασίας με επιχορήγηση 80% για επιχειρήσεις και κατώτατο μισθό 830 € για ανέργους

Από αύριο, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για 9.200 νέες θέσεις εργασίας με κατώτατο μισθό 830 € και επιδότηση 80% (ανώτατο όριο τα 830 € μηνιαία) για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων όλων των ηλικιών, στο πλαίσιο του αναβαθμισμένου και ενισχυμένου «Προγράμματος μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιχορήγηση εργασίας μέσω της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Δηλαδή, για κάθε πρόσληψη, το ελάχιστο ποσό της επιχορήγησης των εργοδοτών ανέρχεται σε 826 € μηνιαία και σε 11.564 € ετήσια.

Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που προσλαμβάνουν επιδοτούμενους ανέργους με «επιταγές επανένταξης» σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησής τους, καθώς και στους επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, που αποφασίζουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Στοχεύοντας στη βελτίωση της λειτουργίας, των κινήτρων και της αποτελεσματικότητας του προγράμματος που είχε καλύψει μόνο 800 από τις 10.000 θέσεις από το 2017, η τροποποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές:

• Καθορίζονται στα 830 ευρώ το μήνα οι ελάχιστες ακαθάριστες αποδοχές των ανέργων που προσλαμβάνονται (περίπου 700 € καθαρά)
• Αυξάνεται στο 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους η ανώτατη μηνιαία επιδότηση των επιχειρήσεων, έως τα 830 ευρώ. Δηλαδή, η ανώτατη επιδότηση για την πρόσληψη ενός επιδοτούμενου ανέργου υπερδιπλασιάζεται
• Αφαιρείται ο περιορισμός συμμετοχής σε εργοδότες που απασχολούν έως 10 άτομα, διευρύνοντας τη συμμετοχή σε όλους τους εργοδότες, ανεξάρτητα από τον αριθμό  του προσωπικού τους
• Αφαιρείται ο περιορισμός συμμετοχής σε επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους στους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότησης, διευρύνοντας τη συμμετοχή σε όλους τους επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους
• Απλουστεύεται και γίνεται ταχύτερη η διαδικασία αίτησης και πρόσληψης ανέργων για τις επιχειρήσεις
• Μετατρέπεται σε ηλεκτρονική η διαδικασία αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών για την είσπραξη της επιχορήγησης από τις επιχειρήσεις
• Καταργείται η 3μηνη δέσμευση για διατήρηση προσωπικού μετά το τέλος της 12μηνης επιχορήγησης.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 71.293.000 € και καλύπτεται από πόρους του ΟΑΕΔ. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

COVID 19 intax news απασχοληση ΕΡΓΑΝΗ ΝΕΑ

ΕΡΓΑΝΗ : προθεσμίες για ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Αυγούστου (Β- φάση), Σεπτεμβρίου (A- φάση) – Αναστολές και ορθές επαναλήψεις Αυγούστου

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Ι. Για τον μήνα Αύγουστο – Β’ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ &
ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

ΑΠΟ 5/9/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 24/9/2020

ΙΙ. Για τον μήνα Σεπτέμβριο – Α’ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ &
ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

ΑΠΟ 1/9/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/9/2020

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

———
Σημείωση Taxheaven : Προσοχή δείτε τους ΚΑΔ που προστέθηκαν για τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να θέσουν σε αναστολή το 100% των εργαζομένων τους για τον μήνα Αύγουστο με την απόφαση 35955/923/10.9.2020.

Εδώ οι ΚΑΔ Αναλυτικά
——–

ΚΛΑΔΟΙ: Επισιτισμού – Τουρισμού – Μεταφορών – Πολιτισμού – Αθλητισμού και κάθε άλλου κλάδου βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, της αριθμ. οικ. 34236/860/1-9-2020 ΚΥΑ (Β’ 3770) καθώς και οι επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών ή τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β’) KYA, ως ακολούθως:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ &
ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

ΑΠΟ 14/9/2020 ΕΩΣ

ΚΑΙ 24/9/2020

ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ

ΑΠΟ 14/9/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 25/9/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ:

> Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποβάλλουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και δηλώνουν τους εργαζόμενούς τους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή είτε για όλο το μήνα Αύγουστο είτε χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα.

•  Στην περίπτωση αναστολής της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου/ων όλο το μήνα η επιχείρηση – εργοδότης υποβάλει μόνο ΜΙΑ δήλωση.

•  Στην περίπτωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζόμενου/ων για περισσότερα του ενός χρονικά διαστήματα εντός του μήνα η επιχείρηση – εργοδότης υποβάλει τόσες δηλώσεις όσα και τα χρονικά διαστήματα.

Για παράδειγμα:

Αναστολή σύμβασης εργασίας όλο το μήνα (1/8/2020-31/8/2020): 1 δήλωση αναστολής

Αναστολή για 3 χρονικά διαστήματα, π.χ. από 1/8/2020 – 8/8/2020, 13/8/2020-17/8/2020 και 25/8/2020-31/8/2020: 3 δηλώσεις αναστολής.

> Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση-εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και εντός των ανωτέρω προθεσμιών:

• Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ)

• Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης ΔΗΛΩΣΗΣ

3. (ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, βάσει του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β’) και της με Α.Π.: οικ.25480/755/24-6-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 967Μ46ΜΤΛΚ-9Κ1).

Αν η δήλωση αφορά όλο το μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανέρχεται στο ποσό των 534 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποζημίωση υπολογίζεται αναλόγως των δηλωθέντων ημερών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ) ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΠΟ 1/9/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/9/2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για την υποβολή ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

o Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που δεν επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται μονομερής υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο για κάθε μήνα, από 01/06/2020 και μέχρι 30/09/2020 εφόσον δεν έχει άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

o Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, για το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους.

o Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020 και επαναπροσλήφθηκαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που λήγουν πριν τις 30/09/2020. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις που καλύπτουν το χρονικό διάστημα α)από 01/06/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και β) από την ημερομηνία λήξης της ορισμένου χρόνου σύμβασης εργασίας τους και μέχρι την 30/9/2020, εφόσον δεν εργάζονται σε άλλον εργοδότη.

o Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, αλλά διέκοψαν οριστικά τις εργασίες τους, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού COVID – 19, πριν το πέρας της τουριστικής περιόδου, προβαίνοντας σε καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, (ανεξάρτητα από το αν τέθηκαν ή όχι σε αναστολή από τον εργοδότη τους). Σε αυτήν την περίπτωση, οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις που καλύπτουν το χρονικό διάστημα α)από 01/06/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και β) από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους και μέχρι την 30/9/2020, εφόσον δεν εργάζονται σε άλλον εργοδότη.

Υπενθυμίζεται ότι σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι (ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ υποβάλλονται συγκεντρωτικά τον επόμενο μήνα, από το μήνα αναφοράς.

Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή μονομερών δηλώσεων και για το μήνα Ιούνιο και Ιούλιο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven