COVID 19 intax news ΕΦΚΑ

Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών έως 72 δόσεις – Παράταση καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές που έληγαν την 30η.4.2021 έως 31.12.2021

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ειδικότερα προτείνονται τα ακόλουθα:

1.α. Παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2021 η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 30ή.4.2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού.

β. Παρέχεται η δυνατότητα να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίων δόσεων, αντί έως και σαράντα οκτώ (48), όπως ισχύει, οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές καθώς και οι οφειλές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουάριου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1ης.3.2020 έως 31η.7.2021, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, εφόσον πρόκειται για εργοδότες ή για αυτοπασχολούμένους και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, και καταβάλλεται η πρώτη δόση μέχρι την 31η.1.2022.

2.α. Παρέχεται η δυνατότητα, εφόσον απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από την 1η.3.2020 έως και την 31η.7.2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομένοντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης:

– οφειλέτες με ασφαλιστικές οφειλές, που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις (3) μήνες στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού,

– εργοδότες, αυτοπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και έχουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που ορίζεται σε σχετική υ.α.,

– εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με κύριο Κ.Α.Δ. της ως άνω υ.α., με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από την 1η.3.2020 μέχρι την 31η.7.2021,

β. Συντελείται η επανένταξη των ως άνω οφειλετών στη ρύθμιση με την καταβολή της δόσης του μηνάς Αυγούστου 2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021.

3. Επανακαθορίζεται η προθεσμία διατήρησης των δεδομένων που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταχώριση και διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, σε τριάντα (30) ημέρες από επτά (7) ημέρες που ισχύει σήμερα.

4. Προβλέπεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, η χορήγηση πιστοποιητικού δικαιωμάτων μεθοριακού εργαζομένου στους οριζόμενους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου που απασχολούνται ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί μεθοριακοί εργαζόμενοι.

Το εν λόγω πιστοποιητικό αναγνωρίζει στους ανωτέρω μεθοριακούς εργαζόμενους τη διατήρηση της ισχύος του δικαιώματος στην εργασία το οποίο κατοχύρωσαν πριν την 1/1/2021 και δεν χορηγεί καθεστώς διαμονής.

 

Αιτιολογική

Άρθρο 1

Επεκτείνεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές και σε όσους δεν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση για τις οφειλές περιόδου απασχόλησης Φεβρουάριου 2020 – Ιουνίου 2021, απαιτητές από 1/3/2020 έως και 31/7/2021 και αυξάνονται οι μηνιαίες δόσεις έως και σε εβδομήντα δύο (72) και μάλιστα άτοκες για έως και τριάντα έξι (36) δόσεις. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει μέχρι 31.01.2022 στο Κ.Ε.Α.Ο., οπότε και καταβάλλεται η πρώτη δόση.

Άρθρο 2

Παρέχεται δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση και την απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021.

Οι σχετικές διατάξεις

Άρθρο 1

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών -Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 4756/2020

Στο άρθρο 32 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), α) στην παρ. 1 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τον αριθμό των δόσεων και προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, β) στην παρ. 2 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τα αρμόδια όργανα, γ) στην παρ. 3 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τον αριθμό των δόσεων, δ) στην παρ. 4 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, ε) η παρ. 6 τροποποιείται ως προς την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής επιτοκίου, στ) στην παρ. 8, τροποποιούνται οι περ. α), γ), δ) και στ), ζ) στην παρ. 9 τροποποιείται η περ. β), η) η παρ. 11 τροποποιείται ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και το άρθρο 32 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών

1. Η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), το άρθρο όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), τα άρθρα εικοστό τρίτο και εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), το άρθρο 10 του ν. 4684/ 2020 και το άρθρο πέμπτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές, μετά τη λήξη της παράτασης της προθεσμίας καταβολής, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίων δόσεων.

Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να υπαχθούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, και οφειλές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουάριου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, εφόσον πρόκειται για εργοδότες ή για αυτοπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)· Κατ’ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών στον ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο.

3. Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 1 κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και, αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνονται από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με επιτόκιο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογιζόμενο. Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με επιτόκιο.

4. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 Ιανουάριου 2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα καταβολής της πρώτης δόσης. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

5. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ.

6. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου.

7. Η ρύθμιση του παρόντος απόλλυται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.

8. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής ευεργετήματα:

α) χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

β) στις επιχειρήσεις της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179) χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, εφόσον για το έργο, για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό, δεν υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή.

γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικά για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος, το μέτρο της κατάσχεσης αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης.

δ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136), και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.

ε) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της ρύθμισης.

9. Η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:

α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,

β) τη μετατροπή ως άμεσα απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων τόκων, πρόσθετων τελών καιπροσαυξήσεων,

γ) την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.

10. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται μέχρι τις 31.1.2022.

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής της σχετικής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και καταβολής της πρώτης δόσης, να επανακαθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής και τα αρμόδια όργανα της παρ. 2, να προβλέπονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος».

Άρθρο 2
Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών – Τροποποίηση άρθρου 33 ν. 4756/2020

Στο άρθρο 33 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), α) αντικαθίσταται η παρ. 1, β) τροποποιείται η παρ. 2 ως προς τον τρόπο συντέλεσης της επανένταξης των οφειλετών στη ρύθμιση, γ) τροποποιείται η παρ. 3 ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και το άρθρο 33 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 33

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών

1. Οφειλέτες που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31η Ιουλίου 2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομένοντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης:

(α) οφειλέτες με ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις (3) μήνες στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), την από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),

(β) εργοδότες, αυτοπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

(γ) εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας της ως άνω απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 μέχρι 31.7.2021,

2. Η επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Αυγούστου 2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021. Η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων της αναβιώσασας ρύθμισης παρατείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να ανακαθορίζεται το χρονικό διάστημα της απώλειας των ρυθμίσεων της παρ. 1, να παρατείνεται η ημερομηνία πληρωμής της παρ. 2, και να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διαδικασίας επανένταξης σύμφωνα με το παρόν».

Άρθρο 3
Διαγραφή προσωπικών δεδομένων – Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 4792/2021

Η περ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 27 ν. 4792/2021 (Α’ 54) τροποποιείται ως προς τον αριθμό των ημερών και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) (ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137):

α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.

β) Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» ορίζεται ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Η Εκτελούσα την Επεξεργασία αναλαμβάνει για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας, τον σχεδίασμά, την υλοποίηση και τη συντήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την τήρηση των προσωπικών δεδομένων υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας, την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας του παρόντος. Στο πλαίσιο της εν λόγω εκτέλεσης επεξεργασίας για λογαριασμό της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. η ΕΑΥΤΕ Α.Ε. επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον Εκτελούντα την Επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ. Μεταξύ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συνάπτεται Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ.

γ) Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (selftest), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021.

δ) Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην πλατφόρμα διαγράφεται οριστικά μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την καταχώριση.».

Άρθρο 4

Χορήγηση πιστοποιητικού δικαιωμάτων μεθοριακού εργαζομένου υπηκόου Ηνωμένου Βασιλείου

1. Στους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου που εργάζονται ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί μεθοριακοί εργαζόμενοι, σύμφωνα με την περ. β’ του άρθρου 9 του Μέρους Πρώτου της Συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, στην Ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με την περ. δ’ του άρθρου 9 του Μέρους Πρώτου της προαναφερόμενης Συμφωνίας, χορηγείται, μετά από αίτησή τους, πιστοποιητικό δικαιωμάτων μεθοριακού εργαζόμενου.

2. Το εν λόγω πιστοποιητικό αναγνωρίζει στους ανωτέρω μισθωτούς και μη μισθωτούς μεθοριακούς εργαζόμενους τη διατήρηση της ισχύος του δικαιώματος στην εργασία το οποίο κατοχύρωσαν πριν την 1η.1.2021 και δεν χορηγεί καθεστώς διαμονής.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου των δικαιολογητικών, η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, θέματα κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : https://www.taxheaven.gr

COVID 19 intax news ΕΦΚΑ εφορια ΝΕΑ παρατασεις-προθεσμιες Πληρωμες

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων Ιουνίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων για πληττόμενες επιχειρήσεις και εργαζομένους σε αναστολή

Παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσης Ιουνίου ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών
Δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. δύο ακόμη αποφάσεις του υπ. Οικονομικών που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας καταβολής της δόσης Ιουνίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Αναλυτικά :

Η απόφαση Α.1148/2021 προβλέπει :
1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιουνίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή ανά την επικράτεια είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περ. α’ της υποπαρ. 2Α του ενδέκατου άρθρου της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα πρόσωπα της παρ. 5 του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Η εν λόγω δόση Ιουνίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και των υπό στοιχεία Α. 1256/2020 (Β’ 5206), Α. 1279/2020 (Β’ 5638), Α. 1014/2021 (Β’ 286), Α. 1028/2021 (Β’ 726), Α.1055 (Β’ 1070), Α. 1095/2021 (Β’ 1714) και Α. 1109/2021 (Β’ 2092) αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών.

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται οι εργαζόμενοι: α) στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014, β) στα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) στις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου.

3. Τα στοιχεία των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή λαμβάνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Δείτε την απόφαση A.1148/2021 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Η απόφαση Α.1147/2021 προβλέπει :
1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιουνίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-3-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-2020.

Η εν λόγω δόση Ιουνίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και των υπό στοιχεία Α. 1254/2020 (Β’ 5223), Α. 1280/2020 (Β’ 5639), Α. 1015/2021 (Β’ 246), Α. 1029/2021 (Β’ 617), Α. 1071/2021 (Β’ 1201-η οποία διορθώθηκε με το Β’ 1513), Α.1096/2021 (Β’ 1728) και Α.1110/2021 (Β’ 2092) αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών.

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

intax news voucher ΕΦΚΑ ΝΕΑ ΟΑΕΕ

e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για την θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2021

Αθήνα, 15/6/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2021

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής για την θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2021. Δικαιούχοι είναι τα έμμεσα μέλη ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ καθώς και των παιδιών των εργαζομένων στον Φορέα.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr (https://www.efka.gov.gr/el/aiteseis-kataskenoseon-2021) κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης με τους κωδικούς του TAXIS.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από σήμερα 15/6/2021 (9.00 π.μ.) έως και την Δευτέρα 21/6/2021 (11:59 μ.μ.), και για τις 5 κατασκηνωτικές περιόδους ταυτόχρονα. Συγκεκριμένα:

– για την 1η κατασκηνωτική περίοδος (επικρατέστερες ημερομηνίες: από 1/7/2021 έως 15/7/2021),
– για την 2η κατασκηνωτική περίοδος (επικρατέστερες ημερομηνίες: από 16/7/2021 έως 30/7/2021),
– για την 3η κατασκηνωτική περίοδος (επικρατέστερες ημερομηνίες: από 31/7/2021 έως 14/8/2021),
– για την 4η κατασκηνωτική περίοδος (επικρατέστερες ημερομηνίες: από 15/8/2021 έως 29/8/2021), με διάρκεια 15 ημέρες έκαστη, για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, καθώς και
– για την 5η κατασκηνωτική περίοδο (επικρατέστερες ημερομηνίες: από 26/8/2021 έως 5/9/2021) με διάρκεια 10 ημέρες, που αφορά σε παιδιά με Αναπηρία.

Οι ακριβείς ημερομηνίες των κατασκηνωτικών περιόδων για κάθε κατασκήνωση αναφέρονται στην λίστα των κατασκηνώσεων που είναι αναρτημένη πριν την είσοδο στην πλατφόρμα.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων 15 τέως Ταμείων που έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν έχουν δικαίωμα της παροχής από οποιονδήποτε άλλο Φορέα για το έτος 2021.

Ειδικότερα οι δικαιούχοι είναι:

– Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, εν ενεργεία ασφαλισμένων των πρώην φορέων ΤΑΞΥ, ΤΥΔΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ/ΤΠΔΑ-ΤΥΔΑ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΠ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΘ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ (Δικαστικοί Επιμελητές), ΕΤΑΑ/ΤΑΣ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕ Μετάλλου

– Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, συνταξιούχων των πρώην φορέων ETAA/TAN, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ και ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ.

– Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, εν ενεργεία υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων των πρώην φορέων, που συγχωνεύτηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν μέχρι 5 κατασκηνώσεις με σειρά προτίμησης.

Λόγω της μείωσης των προσφερόμενων θέσεων (24.309 φέτος), εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν με βάση το ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΑΑΔΕ για το φορολογικό έτος 2019 (δηλώσεις του 2020).

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμα στις 28/6/2021 οπότε, όσοι έχουν υποβάλει αίτηση, θα λάβουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, με τις οδηγίες για την εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή, την οποία πρέπει να εκτυπώσουν, να υπογράψουν και να παραδώσουν στην κατασκήνωση κατά την άφιξη του παιδιού.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι προσβάσιμη και μέσα από την ενιαία διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου Gov.gr, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-eephka (Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Κατασκηνώσεις → Προγράμματα κατασκηνώσεων (e – ΕΦΚΑ)

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

intax news ΕΦΚΑ ΝΕΑ συνταξεις

Προκαταβολή σύνταξης: Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα, Τετάρτη 10 Μάρτιου 2021 η πλατφόρμα για την Ψηφιακή Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Σύνταξης. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου gov.gr και συγκεκριμένα μέσω του συνδέσμου prokatavoli.syntaxeis.gov.gr καθώς και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του e-EΦΚΑ (efka.gov.gr). H πλατφόρμα θα είναι ανοικτή μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

Αναλυτικά, oι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση απονομής σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου υποβάλλουν στην πλατφόρμα αίτηση χορήγησης του ποσού προκαταβολής έναντι της σύνταξης.

Η έγκριση του αιτήματος προκαταβολής πραγματοποιείται από τον e-ΕΦΚΑ, με βάση τα πληροφοριακά στοιχεία που τηρεί ο Οργανισμός και οι συνεργαζόμενοι φορείς, καθώς και των στοιχείων που δηλώνει ηλεκτρονικά ο αιτών.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία:

Οι κωδικοί ΤaxisNet του αιτούντα
Ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ
Το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού
Ο αριθμός Πρωτοκόλλου του αιτήματος συνταξιοδότησης, η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και ο τ. φορέας υποβολής/κατάθεσης του αιτήματος συνταξιοδότησης. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται εφόσον δεν είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση.
Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο αιτών χρησιμοποιεί του κωδικούς TaxisNet για την αυθεντικοποίησή του στην πλατφόρμα. Στη συνέχεια ζητείται ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του προκειμένου να ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του.

Στη συνέχεια συμπληρώνει το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα πιστωθεί το ποσό της προκαταβολής σύνταξης και θα πιστώνεται στη συνέχεια κάθε μήνα, καθώς και τα στοιχεία της αίτησης συνταξιοδότησης για την οποία υποβάλλει την αίτηση προκαταβολής.

Σε περιπτώσεις όπου μέρος του χρόνου ασφάλισης δεν εντοπίζεται στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ και των λοιπών φορέων, ζητείται από τους αιτούντες να συμπληρώσουν  σε σχετικό πεδίο το ιστορικό ασφάλισής τους.

Ειδικά στις περιπτώσεις χορήγησης προκαταβολής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου και στη μεταβίβαση κύριας σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου, ο αιτών θα πρέπει να δηλώσει τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του θανόντος.

Στην περίπτωση αίτησης προκαταβολής σύνταξης αναπηρίας ο αιτών θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία της τελευταίας απόφασης ΚΕΠΑ που έχει εκδοθεί.

Η διαδικασία υποβολής ολοκληρώνεται με το πάτημα του κουμπιού «Οριστική Υποβολή Αίτησης». H αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ότι κατά τον χρόνο υποβολής συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της προκαταβολής έναντι σύνταξης, εκδίδεται αυτοματοποιημένα μέσω του μηχανογραφικού συστήματος βεβαίωση χορήγησης αυτής, η οποία κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αιτούντα την ημέρα της πληρωμής. Η χορήγηση του ποσού δεν συνεπάγεται τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και η απόφαση χορήγησής του δεν συνιστά συνταξιοδοτική απόφαση.

Η προκαταβολή έναντι ποσού σύνταξης δεν χορηγείται στις εξής περιπτώσεις:

α. όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα όρια,

β. όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ οποιασδήποτε κατηγορίας,

γ. όταν η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή των Διακρατικών Συμβάσεων.

Η παροχή της προκαταβολής σύνταξης είναι ακατάσχετη και συμψηφίζεται με τα αναδρομικά ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν με την έκδοση προσωρινής ή και οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης μελλοντικά. Τυχόν οφειλές του ασφαλισμένου στον e-ΕΦΚΑ δεν παρακρατούνται από το ποσό της προκαταβολής, αλλά από τα ποσά της προσωρινής και της οριστικής σύνταξης.

Το ποσό προκαταβολής έναντι της σύνταξης χορηγείται μηνιαίως και αναδρομικά από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Επισημαίνεται ότι για τους ασφαλισμένους που θα υποβάλλουν αίτημα συνταξιοδότησης από 16/3 και μετά ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής τους στην «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης» του e-ΕΦΚΑ θα συμπληρώνουν και την επιλογή «προκαταβολή σύνταξης».

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Με την ενεργοποίηση σήμερα της ειδικής πλατφόρμας για την χορήγηση προκαταβολής σύνταξης σε όσους περιμένουν μήνες ή ακόμα και χρόνια για την απονομή της σύνταξής τους, υλοποιούμε μια βασική μας δέσμευση έναντι των συνταξιούχων. Στόχος της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ είναι πριν από το Πάσχα να έχουν πραγματοποιηθεί οι πληρωμές των προκαταβολών που θα περιλαμβάνουν και τα αναδρομικά για το σύνολο των μηνών καθυστέρησης στην απονομή των συντάξεων τους. Επιπλέον όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από τις 16/3 και μετά θα λαμβάνουν άμεσα την προκαταβολή της σύνταξής τους.

Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι λύσαμε το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων. Η προκαταβολή σύνταξης, για την οποία προβλέψαμε μια γρήγορη και σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη διαδικασία, αποτελεί ωστόσο μια σημαντική δράση ανακούφισης όσων περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπό αντίξοες συνθήκες τη συνταξιοδότηση τους. Είναι μια πράξη σεβασμού της Πολιτείας για την υπομονή τους».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

intax news Επιδόματα ΕΦΚΑ ΝΕΑ

Χορήγηση βοηθήματος από τον ΟΑΕΔ στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ – Δικαιούχοι, όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

Με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις Φ.80000/8285/253/26.3.2013, Φ.10035/οικ.1239/63/27.1.2014 και Φ. 10043/43602/Δ18.2592/2018 καθορίστηκαν οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις, το ύψος και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την καταβολή βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων του ΟΑΕΔ στους ασφαλισμένους π. Φορέων (π. ΟΑΕΕ – π. ΕΤΑΠ- ΜΜΕ και π. ΕΤΑΑ αντίστοιχα), σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 όπως ισχύει.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις των νέων Υπουργικών Αποφάσεων Φ.10035/24984/951/8.7.2020 και Φ.10043/24986/952/8.7.2020 επήλθαν τροποποιήσεις στις προγενέστερες ΥΑ, με σκοπό την εναρμόνισή τους, για τη χορήγηση του βοηθήματος από τον ΟΑΕΔ  στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ.

Για την ενιαία εφαρμογή των ως άνω Υπουργικών Αποφάσεων, κατά το μέρος που αφορά τους δικαιούχους, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά, με τη νέα εγκύκλιο 16/2021 του e-ΕΦΚΑ γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, είχαν υποχρέωση υπαγωγής στον π. ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΠ- ΜΜΕ και π. ΕΤΑΑ και καταβάλλουν την προβλεπόμενη εισφορά, βάσει της παρ.2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011, όπως ισχύει για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – ασφαλισμένων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Για τη χορήγηση του βοηθήματος στους δικαιούχους από τον ΟΑΕΔ, πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι ασφαλιστικές προϋποθέσεις, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση του βοηθήματος:

α. Συμπλήρωση τριών (3) ετών συνεχόμενης ή διακεκομμένης ασφάλισης, εμμίσθου αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία κατά την διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας με καταβολή της εισφοράς που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, όπως ισχύει, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων

β. Αποδεδειγμένη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας
Εξαιρούνται της χορήγησης επιδόματος περιπτώσεις διακοπής που επήλθαν προκειμένου οι αιτούντες να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους υπηρεσία ή να μετέχουν σε πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές (εξετάζεται από ΟΑΕΔ).
Επισημαίνεται ότι:
– Κατ’ εξαίρεση, για ασφαλισμένους του π. ΕΤΑΑ παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης του βοηθήματος χωρίς διακοπή της δραστηριότητας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρείται συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο (εξετάζεται από ΟΑΕΔ).
– Απαιτείται αποδεδειγμένη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του π.Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (π. ΤΣΑΥ) οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ανωτέρω Τομέα ως μέλη εταιρειών ή μέλη διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.982/1979, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 18 του ν.3232/2004.

γ. Μη παροχή εξαρτημένης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή (εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι που λαμβάνουν το βοήθημα βάσει εισοδηματικού κριτηρίου της προηγούμενης περίπτωσης).

δ. Μη υπαγωγή στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ε. Μη λήψη σύνταξης από τον e-Ε.Φ.Κ.Α ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή μη υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.

Προσοχή:
– Στην περίπτωση χορήγησης βοηθήματος πλέον της μίας φοράς εξετάζεται κάθε φορά η συνδρομή των απαιτούμενων νόμιμων προϋποθέσεων.

Χρόνος ασφάλισης που υπολογίστηκε για την καταβολή του βοηθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επαναχορήγησή του.

ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Το βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών και ανέρχεται στο ισόποσο του βασικού μηνιαίου επιδόματος ανεργίας των κοινών ανέργων.

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος και το χορηγούμενο ποσό προσδιορίζονται από το συνολικό χρόνο ασφάλισης ως εξής:

Συνολικός χρόνος ασφάλισης Διάρκεια καταβολής
3-4 πλήρη έτη 3 μήνες
5-6 πλήρη έτη 4 μήνες
7-8 πλήρη έτη 5 μήνες
9-10 πλήρη έτη 6 μήνες
11-12 πλήρη έτη 7 μήνες
13-14 πλήρη έτη 8 μήνες
14 πλήρη έτη και άνω 9 μήνες

Η χορήγηση του βοηθήματος διακόπτεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης ή από την ημερομηνία συνταξιοδότησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Η αίτηση για τη λήψη του βοηθήματος στον ΟΑΕΔ υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδικής βεβαίωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (π.OAEE, π. ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, π. ΕΤΑΑ).

ΕΙΔΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ χορηγούν Ειδική Βεβαίωση (συν/να) προς τον ΟΑΕΔ, για την καταβολή του βοηθήματος με την οποία πιστοποιούνται:
α. η ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης ή η συνέχιση αυτής
β. ο συνολικός χρόνος ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α (π. ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, π. Ε.Τ.Α.Α.)
γ. ο χρόνος καταβολής της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων  – Ασφαλισμένων (π. ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, π. Ε.Τ.Α.Α.).

Προσοχή! Σε περιπτώσεις καταβολής της ειδικής εισφοράς μέσω ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος καταβολής ο χρόνος που αντιστοιχεί στις καταβληθείσες δόσεις της ρύθμισης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

COVID 19 intax news ασφαλιση ΕΦΚΑ

e-ΕΦΚΑ: Ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας σε πάνω από 6,2 εκατ. πολίτες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ e-ΕΦΚΑ

Ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας σε πάνω από 6,2 εκατ. πολίτες

Σε πάνω από 6,2 εκατομμύρια πολίτες, άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους, ανανεώθηκε η πρόσβαση τους σε υγειονομική περίθαλψη και ασφαλιστική κάλυψη μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Συγκεκριμένα, από 1η Μαρτίου η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώθηκε για 12 μήνες σε 3.301.850 άμεσα ασφαλισμένους και σε 2.917.701 έμμεσους ασφαλισμένους.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ, τέθηκε από τα μέσα Φεβρουαρίου σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία «Απογραφής και χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας Εμμέσων Μελών». Ήδη πάνω από 3.000 ασφαλισμένοι έχουν αξιοποιήσει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προκειμένου να χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα στα μέλη των οικογενειών τους (έμμεσα μέλη), χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις κατά τόπους οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ.

Ειδική πρόνοια έχει ληφθεί για τα μέλη που φοιτούν σε ελληνικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης για τα οποία γίνεται απευθείας διασταύρωση της φοιτητικής ιδιότητας  τους μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

intax news ΕΦΚΑ ΝΕΑ συνταξεις

Προκαταβολή στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, έναντι της σύνταξης που δικαιούνται- Τι προβλέπει η σχετική τροπολογία που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Τις προϋποθέσεις προκαταβολής σύνταξης έως και 384 ευρώ στους δικαιούχους προβλέπει -μεταξύ άλλων-  τροπολογία που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορά σε θέματα μισθολογίου και ανθρωπίνου δυναμικού της ΑΑΔΕ.  Η νομοθετική ρύθμιση έρχεται σε συνέχεια σχετικών εξαγγελιών του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια επίσπευσης της διαδικασίας απονομής συντάξεων.

Η σώρευση πολλών αιτημάτων συνταξιοδότησης και ο χρόνος που μεσολαβούσε από την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την έκδοση των αποφάσεων απονομής συντάξεων κατέστησε επιτακτική την ανάγκη χορήγησης προκαταβολής μέρους της σύνταξης. Με αυτόν τον τρόπο, όσοι έχουν ήδη υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης θα έχουν ένα εισόδημα μέχρι την απονομή, αρχικά, της προσωρινής και τελικά  της οριστικής σύνταξης. Μάλιστα, Οι δικαιούχοι προβλέπεται να λάβουν το ποσό της προκαταβολής αφενός με γρήγορες, εν πολλοίς αυτοματοποιημένες διαδικασίες, αφετέρου αναδρομικά από το χρόνο που κατέθεσαν την αίτηση συνταξιοδότησης.

Τα βασικά σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης

1. Χορηγείται προκαταβολή στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, έναντι της σύνταξης που δικαιούνται. Η προκαταβολή αυτή δίνεται είτε βάσει των στοιχείων που τηρούνται στον e-ΕΦΚΑ, είτε με υπεύθυνη δήλωση για να συντομευθούν οι προθεσμίες.

2. Το ποσό της προκαταβολής υπολογίζεται από τον επόμενο μήνα της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έκδοση προσωρινής σύνταξης ή, για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αυτή, έως την έκδοση της οριστικής.

H ρύθμιση θα εφαρμοστεί στις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος της, αλλά και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση των εκκρεμών αιτήσεων, τα ποσά θα καταβληθούν αναδρομικά, μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του δικαιούχου στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου  gov.gr.

3. Όσον αφορά στις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, το ποσό που χορηγείται ως προκαταβολή, διαμορφώνεται ως εξής:
α) 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες εργασίας) και ηλικία 67 ετών και άνω
β) 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 20 έτη ασφάλισης (ή 6.000 ημέρες εργασίας) και ηλικία 62 έως 67 ετών
γ) 360 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες εργασίας) και ηλικία 62 έως 67 ετών
δ) 360 ευρώ αν ο αιτών έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης και είναι κάτω των 62 ετών.

4. Στους αιτούντες συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας χορηγείται ως προκαταβολή σύνταξης το ποσό των 384 ευρώ.

5. Χορήγηση προκαταβολής 384 ευρώ προβλέπεται και για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου.

6. Η προκαταβολή σύνταξης είναι ακατάσχετη και συμψηφίζεται με τα ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν με την προσωρινή και οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

7.Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης συνταξιοδότησης, τυχόν ποσά από προκαταβολές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στους ασφαλισμένους αναζητούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Σε κάθε περίπτωση, μπορούν να παρακρατούνται από τα ποσά που θα τους καταβληθούν στο μέλλον από τον e-ΕΦΚΑ, εφόσον καταστούν δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών.

8. Για την εφαρμογή της ρύθμισης θα εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα περιγράφει τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των αιτημάτων και άλλα ειδικά θέματα.

Σημειώνεται τέλος ότι η τροπολογία θεσπίζει την απαγόρευση για δυο χρόνια -από τη θέση της σε ισχύ- τις μετατάξεις, αποσπάσεις και άλλες μορφές μετακίνησης υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ. Τυχόν διαδικασίες που ήταν εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος της τροπολογίας δεν ολοκληρώνονται. Και αυτή η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης του e-ΕΦΚΑ σε αυτή την κρίσιμη φάση, τόσο για το γενικότερο έργο του, όσο και –ειδικότερα- για την απονομή των συντάξεων. Η αντιμετώπιση με θετικό τρόπο των αιτημάτων για μετατάξεις από τoν e-ΕΦΚΑ σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου θα προκαλούσε περαιτέρω προβλήματα στον Οργανισμό, τόσο ως προς την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, όσο ως προς τις άλλες υπηρεσίες που καλείται να παράσχει.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

intax news ΕΦΚΑ ΙΚΑ ΝΕΑ ΟΑΕΕ συνταξεις

Αναδρομικά κληρονόμων – eΕΦΚΑ: Καταβολή ποσών κληρονόμων α’ βαθμού

Αθήνα, 8/2/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΥΠΟΥ

Πληρωμή 40 εκ. € σε  63.207 κληρονόμους α’ βαθμού των θανόντων συνταξιούχων

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει την πρώτη πληρωμή των μειώσεων της περιόδου Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 στους δικαιούχους – κληρονόμους συνταξιούχων α΄ βαθμού χωρίς διαθήκη που υπέβαλαν ηλεκτρονικά  και οριστικοποίησαν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση/αίτηση.

Από τα 102.997 αιτήματα της κατηγορίας αυτής προέκυψε κατόπιν διασταυρώσεων ότι περίπου 30.000 αφορούν περιπτώσεις για τις οποίες δεν είχαν γίνει κρατήσεις προς επιστροφή την περίοδο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 στους θανόντες συνταξιούχους και θα σταλεί σχετικό ενημερωτικό email τις προσεχείς ημέρες.

Από τις 72.924 αιτήσεις εκκαθαρίστηκαν μηχανογραφικά 63.207 αιτήσεις και πληρώθηκαν σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2021 40.096.308,56 € στους δικαιούχους. Επιπλέον 626 αιτήσεις κληρονόμων τέως συνταξιούχων της ΕΤΕ θα πληρωθούν την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου,  λόγω ειδικής διαχείρισης (εξαίρεσης) που απαιτείται στις κρατήσεις υπέρ υγείας.

Από το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Φεβρουαρίου θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής της αίτησης ενημερωτικό σημείωμα για το ποσό που έλαβε ο κάθε δικαιούχος. Την ίδια ημέρα θα δοθεί η δυνατότητα διορθώσεων και σε όσους εσφαλμένα οριστικοποίησαν την αίτησή τους.

Για τις αιτήσεις που δεν εκκαθαρίστηκαν θα ζητηθεί από τους δικαιούχους να διορθώσουν τα στοιχεία τα οποία καταχώρησαν και δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματος τους και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα σταλούν στα τμήματα πληρωμών των υποκαταστημάτων του e-ΕΦΚΑ για διόρθωση και εκκαθάριση.

Στα τμήματα πληρωμών θα σταλούν επίσης  5.781 αιτήσεις κληρονόμων β΄ βαθμού για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη μηχανογραφική επεξεργασία με στόχο να πληρωθούν στην 3η προγραμματισμένη πληρωμή (10/4/2021).

Τέλος τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου θα δοθεί σε παραγωγική λειτουργία η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για τις αιτήσεις με διαθήκη.

*Υπενθυμίζεται ότι διευκρινίσεις αναφορικά με τα δικαιολογητικά που αναζητούνται στις περιπτώσεις των αιτήσεων επιστροφής αναδρομικών από κληρονόμους βρίσκονται στο site του e-ΕΦΚΑ στον ακόλουθο σύνδεσμο : https://www.efka.gov.gr/el/dieykriniseis-schetika-me-ta-dikaiologetika-poy-anazetoyntai-stis-periptoseis-ton-aiteseon

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

COVID 19 intax news αγροτες ασφαλιση ΕΦΚΑ ΝΕΑ ΟΑΕΕ

Ηλεκτρονικά πλέον στον ΕΦΚΑ η εγγραφή, διαγραφή και Επανεγγραφή επαγγελματιών και αγροτών

Τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, για μη μισθωτούς Ασφαλισμένους, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες, «Υποβολή Απογραφικής Δήλωσης», «Μεταβολή Δραστηριότητας», «Λήξη ασφάλισης» και «Βεβαίωση Επανεγγραφής» περιλαμβάνει γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα δίνονται οδηγίες για τη χρήση της κάθε υπηρεσίας μέσω διαδικτύου και μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής «Έσοδα –Ασφάλιση Μη Μισθωτών και γνωστοποιήθηκαν οι λειτουργικές δυνατότητες της κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μεταξύ των οποίων και η έκδοση Διοικητικών Αποφάσεων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ e-ΕΦΚΑ

Οι Αποφάσεις αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην οθόνη «Αποφάσεις eΕΦΚΑ». Για την πρόσβαση των ασφαλισμένων ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

• Είσοδος στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr

Επιλογή –> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους –>Εισφορές Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ

• Ταυτοποίηση του χρήστη με τη χρήση των κωδικών taxisnet της ΓΓΠΣ.

• Καταχώρηση ΑΜΚΑ

• Επιλογή –> Ηλεκτρονικές υπηρεσίες –> Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης –> Αποφάσεις e-ΕΦΚΑ

• Εμφανίζεται η Απόφαση και παρέχεται δυνατότητα

Εκτύπωσης

Γ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΈΣΟΔΑ –ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ»

Για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάρτησης των Διοικητικών Αποφάσεων, έχει δημιουργηθεί στο Μηχανογραφικό σύστημα «Έσοδα – Ασφάλιση Μη Μισθωτών» η νέα επιλογή –>Αποφάσεις στην οθόνη «ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ».

Για την πρόσβαση των χρηστών στη νέα επιλογή ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

• Επιλογή –> Έσοδα –Ασφάλιση Μη Μισθωτών

• Είσοδος στην οθόνη «Μητρώο Μη Μισθωτών»

• Επιλογή –> Διαχείριση ασφάλισης από ΑΑΔΕ

• Επιλογή από Διαθέσιμες υπηρεσίες –> Καρτέλα ασφαλισμένου

• Καταχώριση ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ

• Επεξεργασία

• Επιλογή –> Αποφάσεις

• Εμφανίζεται η Απόφαση και παρέχεται δυνατότητα Εκτύπωσης.

Εφεξής, μετά τη διεπικοινωνία με την ΑΑΔΕ, για τη διαπίστωση της έναρξης δραστηριότητας, και την έναρξη ασφάλισης και εισφοροδότησης στο Μητρώο θα αναρτώνται άμεσα οι, κατά περίπτωση, αποφάσεις.

Με τη δημιουργία και ανάρτηση των διοικητικών αποφάσεων στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και το Σύστημα «Έσοδα –Ασφάλιση Μη Μισθωτών» απλοποιούνται ακόμη περισσότερο οι διαδικασίες και μειώνεται η προσέλευση συναλλασσόμενων στις Υπηρεσίες καθόσον ολοκληρώνεται, μέσω διαλειτουργιών, η διαδικασία εγγραφής, επανεγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο e-ΕΦΚΑ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Dikaiologitika.gr

intax news ασφαλιση ΕΦΚΑ ΝΕΑ

Επιστροφές εισφορών μετά την εκκαθάριση 2019 – Προϋπόθεση η καταχώρηση ΙΒΑΝ μέχρι 14.01.2021 στον e-ΕΦΚΑ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 29-12-2020

Γ. Βρούτσης: Επιστροφές 135.346.225,11 ευρώ σε 158.600 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες μετά την εκκαθάριση εισφορών για το 2019 – Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση ν.4670/2020 έχει δημιουργήσει ένα απλό, δίκαιο και ανταποδοτικό σύστημα εισφορών ελεύθερης επιλογής για όλους

Από το απόγευμα της Τετάρτης 30 Δεκεμβρίου 2020 θα πιστωθούν 98.019.378,32 ευρώ στους λογαριασμούς 101.613 ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών ως επιστροφές που προέκυψαν μετά από εκκαθάριση που διενήργησε ο e-ΕΦΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές έτους 2019.

Συνολικά, προέκυψαν προς επιστροφή 135.346.225,11 ευρώ σε συνολικά 158.600 ενεργούς ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Δεδομένου ότι 56.987 εξ αυτών δεν δηλώσαν μέχρι σήμερα ΙΒΑΝ το ποσό των  37.326.847,79 ευρώ που τους αντιστοιχεί, θα επιστραφεί στο τέλος Ιανουαρίου ή θα συμψηφιστεί με τις εισφορές των επόμενων μηνών. Προϋπόθεση για την επιστροφή είναι να καταχωρήσουν τον ΙΒΑΝ στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ μέχρι 14 Ιανουαρίου 2021 (www.efka.gov.gr -> ηλεκτρονικές υπηρεσίες->Aτομικά Στοιχεία «Στοιχεία Επικοινωνίας»).

Με την επιστροφή των ποσών στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων ολοκληρώνεται οριστικά ο κύκλος ζωής του συστήματος εισφορών του νόμου 4387/2016 (νόμος ΣΥΡΙΖΑ), που υποχρέωνε τους ασφαλισμένους να καταβάλουν εισφορές βάσει των εισοδήματός τους,  μετατρέποντας το ασφαλιστικό σύστημα για 1,5 εκατ. και πλέον ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες αυτοαπασχολούμενους και αγρότες σε ένα δεύτερο φορολογικό.

Με το Ν 4670/2020, την ασφαλιστική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη που ψηφίστηκε το Φεβρουάριο του 2020, το πολύπλοκο και άδικο σύστημα του Ν 4387/2016 έχει αντικατασταθεί, από 1/1/2020 από ένα απλό, δίκαιο, αποτελεσματικό και, κυρίως, ανταποδοτικό σύστημα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

Πλοήγηση άρθρων