intax news ασφαλιση ΕΦΚΑ ΙΚΑ ΚΕΑΟ ΝΕΑ ΟΑΕΕ οφειλες

Σε 24 δόσεις μπορούν πλέον να ρυθμίζονται οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ

e-ΕΦΚΑ

Αθήνα, 29 Noεμβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε 24 δόσεις μπορούν πλέον να ρυθμίζονται οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ

Σε 24 – από 12 που ίσχυε μέχρι σήμερα- αυξάνονται οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50 ευρώ.

Η διαδικασία των αιτήσεων ρύθμισης έχει ανοίξει ήδη και γίνεται ηλεκτρονικά (https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronikes-yperesies-keao) για τους οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν για πρώτη φορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Προϋπόθεση είναι η  πιστοποίηση των οφειλετών στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο..

Όσον αφορά στους οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στην ρύθμιση των 12 δόσεων και οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στις 24, μπορούν να το πράξουν άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα η διαδικασία θα μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Για την έναρξη της ηλεκτρονικής αίτησης θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Η νέα ευνοϊκή ρύθμιση διευκολύνει τους οφειλέτες ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών να τηρήσουν τη ρύθμιση που έχουν αποδεχθεί, ενώ παράλληλα εναρμονίζεται το εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών με το εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών προς την Α.Α.Δ.Ε.
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

intax news ασφαλιση ΕΦΚΑ ΙΚΑ ΝΕΑ οφειλες Πληρωμες

Πάγια ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών – Αυξάνονται από 12 σε 24 οι μηνιαίες δόσεις

Με το σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» και με το άρθρο 7 αυτού. αυξάνεται η χρονική διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από έξι (6) σε εννέα (9) μήνες, για τις μητέρες ασφαλισμένες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), οι οποίες εργάζονται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και παρέχεται στη μητέρα το δικαίωμα μεταβίβασης έως επτά (7) μήνες, από την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, προς τον πατέρα υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 7 Με τις ρυθμίσεις της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον ν. 4646/2019 (Α’ 201) και ισχύει, προβλέπεται κατά τρόπο πάγιο η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών βεβαιωμένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις ή σε δύο (2) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογικών οφειλών. Αντιθέτως, η πάγια ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών, η οποία προβλέπεται στην υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, επιτρέπει τη ρύθμιση αυτών μόνο σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Κατά συνέπεια, με την προτεινόμενη ρύθμιση και προς τον σκοπό όχι μόνο της εναρμόνισης των κανόνων της ασφαλιστικής και της φορολογικής διοίκησης, αλλά και της διευκόλυνσης των οφειλετών για την εξόφληση των οφειλών τους και συνεπακόλουθα της αύξησης της εισπραξιμότητας ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον e- Ε.Φ.Κ.Α., ευθυγραμμίζεται το εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών με το εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών προς την Α.Α.Δ.Ε..

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 7
Ρύθμιση οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης – Αντικατάσταση υποπαρ. ΙΑ.1 παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013

Η υποπαρ. ΙΑ.1. της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), περί της δυνατότητας πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών, τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, προστίμων και λοιπών συνδεδεμένων με αυτές επιβαρύνσεων, δύνανται, μετά από αίτηση των οφειλετών, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται:
α) σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή
β) σε δύο (2) έως σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται μετά από ουσιαστικό έλεγχο. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.
2. Αίτηση για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση υποβάλλεται:
α) Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) για ληξιπρόθεσμες οφειλές του e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην αυτών του πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), και για βεβαιωμένες στο Κ.Ε.Α.Ο. οφειλές, καθώς και για ληξιπρόθεσμες οφειλές των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης, για τις οποίες η αρμοδιότητα είσπραξης ανήκει κατά νόμο αποκλειστικά στο Κ.Ε.Α.Ο.
β) Στον οικείο φορέα για ληξιπρόθεσμες οφειλές του πρώην Ν.Α.Τ. και για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για τις οποίες η αρμοδιότητα είσπραξης δεν ανήκει κατά νόμο αποκλειστικά στο Κ.Ε.Α.Ο.
3. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση είναι:
α) Οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. για οφειλές της περ. α) της παρ. 2. β) Ο προϊστάμενος της αρμόδιας οργανικής μονάδας του οικείου φορέα για οφειλές της περ. β) της παρ. 2.
4. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη (1η) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.
5. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, πλην του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, κατά τη διάρκεια αυτής και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:
α) Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τις ισχύουσες διατάξεις,
β) παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136), και η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Για την τυχόν απώλεια της ρύθμισης, που επέρχεται σύμφωνα με την παρ. 8, ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί, με σχετική βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθμισης και του υπολειπόμενου οφειλόμενου χρέους, τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος με πράξη του ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική διαδικασία. Ο διανυθείς χρόνος από την παύση της ποινικής διαδικασίας μέχρι τον χρόνο απώλειας της ρύθμισης δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της πράξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), περί αναστολής της παραγραφής. Σε περίπτωση ρύθμισης από οφειλέτη, που έχει απωλέσει ρύθμιση στο παρελθόν για την ίδια οφειλή, αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967, και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,
γ) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται,
δ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Εάν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται, και ε) αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών.
6. Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
7. α) Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας (1) δόσης ανά δωδεκάμηνο και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
β) Η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου ή η δημιουργία νέας οφειλής έχουν ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:
βα) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
ββ) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προσαυξήσεων,
βγ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
γ) Ειδικά η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου έχει ως συνέπεια και την απαγόρευση υπαγωγής της οφειλής σε νέα ρύθμιση.
8. Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογισμένο. Για τις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση το επιτόκιο επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο για τον υπολειπόμενο αριθμό των ανεξόφλητων δόσεων.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

COVID 19 taxinet επιστρεπτεα προκαταβολη οφειλες Πληρωμες

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Ξεκινάει σήμερα η βεβαίωση του επιστρεπτέου μέρους – Τρόπος υπολογισμού και εξόφλησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10563 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
e-mail: press@minfin.gr

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

Δελτίο Τύπου

Τρόπος υπολογισμού και εξόφλησης του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρώσει τις επόμενες ημέρες τη βεβαίωση του επιστρεπτέου μέρους όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η οποία χορηγήθηκε ως ενίσχυση των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν αρνητικά από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού.

Ειδικότερα, από το σύνολο των 605.530 Α.Φ.Μ. προς βεβαίωση του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, σήμερα θα πραγματοποιηθεί η βεβαίωση για 559.753 Α.Φ.Μ., ενώ 2.406 Α.Φ.Μ. απαλλάσσονται από την υποχρέωση επιστροφής του επιστρεπτέου ποσού ως πυρόπληκτοι. Για τους υπόλοιπους 43.371 Α.Φ.Μ. η βεβαίωση θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, κατόπιν επανελέγχου των στοιχείων τους.

Με σειρά τροποποιήσεων των αποφάσεων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής:

– Η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης ή εναλλακτικά δυνατότητας εφάπαξ καταβολής αυτού με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού μετατέθηκε την 29η Ιουλίου 2022.

– Αυξήθηκαν οι δόσεις για την αποπληρωμή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες είναι πλέον άτοκες.

– Το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης μειώθηκε και ανέρχεται στα κάτωθι ποσοστά επί της ληφθείσας ενίσχυσης, εφόσον τηρήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:
– 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με το 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή
– 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και έως 70% σε σχέση με το 2019 και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή
– 50% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:
– 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή
– 33,3% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

Στην περίπτωση της εφάπαξ επιστροφής του ανωτέρω επιστρεπτέου ποσού μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022, το ποσό της έκπτωσης του 15% προσαυξάνει το μη επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης το οποίο είναι αφορολόγητο, ενώ το ποσό της επιστροφής μειώνει το χορηγηθέν ποσό της ενίσχυσης και εφόσον η ενίσχυση έχει χορηγηθεί, είτε βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, είτε βάσει του Κανονισμού de minimis, δεν συνυπολογίζεται εφεξής στο όριο σώρευσης.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν αποδεδειγμένα από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από 1η Μαΐου έως και 2 Σεπτεμβρίου 2021, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/20.08.2021 (Β΄3905), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.13975/Α325/20.8.2021 (Β΄3898), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325/18.8.2021 (Β΄3863) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/11203/Α325/09.07.2021 αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, το επιστρεπτέο ποσό, δεν επιστρέφεται. Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι επλήγησαν από την πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου 2021, το επιστρεπτέο ποσό, δεν επιστρέφεται.

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού θα αναρτηθούν, σταδιακά κατά τη βεβαίωση, στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, στην επιλογή Μητρώο & Επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις, ενώ θα αποσταλεί και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δουν τις οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή “Ο Λογαριασμός μου”.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ θα αναρτηθεί ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του επιστρεφόμενου ποσού ανά Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των οφειλών είναι δυνατή και μέσω του συστήματος IRIS Online Payments, στο myAADE (myaade.gov.gr), με άμεση πίστωση των οφειλών.

 

 

Πηγή: Taxheaven.gr

COVID 19 GOV.GR intax news ασφαλιση ΕΦΚΑ ΝΕΑ ΟΑΕΕ οφειλες

e-ΕΦΚΑ: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη Μισθωτών»

Ασφαλιστική ικανότητα για όλους τους μη μισθωτούς μέχρι τις 31.5.2022

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ e-ΕΦΚΑ

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα από τον ΕΦΚΑ η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη Μισθωτών» όπου οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες που για οποιονδήποτε λόγο δεν λαμβάνουν εγκαίρως ασφαλιστική ικανότητα να μπορούν να υποβάλλουν αίτημα και να τους αποδίδεται άμεσα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και η είσοδος σε αυτή πραγματοποιείται με χρήση κωδικών TAXISNET και καταχώριση του ΑΜΚΑ.

Παράλληλα, με νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε εχθές στη Βουλή, παρατάθηκε αυτόματα από την 1η Μαρτίου έως και την 31η Μαΐου 2022, η ασφαλιστική ικανότητα όλων των μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολουμένων και αγροτών καθώς και των έμμεσων μελών τους, ανεξαρτήτως οφειλών και πλήρωσης προϋποθέσεων εκ μέρους τους.

Τονίζεται πως η παραπάνω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τους μη μισθωτούς. Οι μισθωτοί που δεν συμπλήρωσαν τουλάχιστον 50 ένσημα κατά το προηγούμενο έτος απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα όπως προβλέπεται στη νομοθεσία.

Τι ισχύει από 1η Ιουνίου

Στην ίδια νομοθετική διάταξη προβλέπεται μια ακόμα ευνοϊκή ρύθμιση προς τους μη μισθωτούς που αφορά στην αποπληρωμή του ελάχιστου ποσού από τις οφειλές τους που απαιτείται για να συνεχίσουν να έχουν ασφαλιστική ικανότητα. Συγκεκριμένα, από την Ιη Ιουνίου οι μη μισθωτοί που έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, θα συνεχίσουν να έχουν ασφαλιστική ικανότητα, εφόσον έχουν καταβάλει εντός του 2021 ή καταβάλουν εντός του 2022, αναδρομικά για το έτος 2021, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021. Μπορούν δηλαδή μόνο για φέτος να λάβουν ετήσια ασφαλιστική ικανότητα αποπληρώνοντας το ελάχιστο ποσό που απαιτείται και που καλύπτει τις παροχές σε είδος και χρήμα.

Τονίζεται τέλος πως όσοι μη μισθωτοί δεν έχουν καταβάλλει ή δεν καταβάλλουν μέχρι το τέλος Μαΐου το ανωτέρω ποσό, δεν θα ανανεωθεί η ασφαλιστική τους ικανότητα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

COVID 19 GOV.GR intax news myAADE εφορια ΝΕΑ οφειλες

Πρόστιμο ανεμβολίαστων άνω των 60 – Μ. Γκάγκα: «Άρση του μέτρου πιθανότατα από τον Απρίλιο»

Όπως ανέφερε η Αναπληρώτρια Υπ. Υγείας Μ. Γκάγκα στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στο ΣΚΑΪ, το μέτρο διοικητικού προστίμου των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών θα αρθεί, πιθανότατα, από τον επόμενο μήνα χωρίς όμως να παραγραφούν τα ήδη επιβληθέντα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠηγήTaxheaven

ΚΕΑΟ COVID 19 intax news ασφαλιση ΕΦΚΑ ΝΕΑ ΟΑΕΕ οφειλες

Βεβαιώθηκαν στο ΚΕΑΟ οι οφειλές για πληττόμενους λόγω COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ e-ΕΦΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 72 ΔΟΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι οφειλές χρονικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 – Ιουνίου 2021 για πληττόμενους λόγω COVID εργοδότες, έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ και οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν από σήμερα να προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών αυτών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΕΑΟ, το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022, οπότε και λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και καταβολής της πρώτης δόσης.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση παρακολουθείται αυτοτελώς, χωρίς να επηρεάζεται από την ύπαρξη τρεχουσών οφειλών ή την τήρηση άλλων παράλληλων ρυθμίσεων του ίδιου οφειλέτη. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ξεχωριστός ειδικός κωδικός πληρωμής, ο οποίος συνδέεται αποκλειστικά με την συγκεκριμένη ρύθμιση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους οφειλέτες για την καταβολή των δόσεων.

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven