GOV.GR intax news myCAR ΝΕΑ τελη κυκλοφοριας

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα από 3.4.2023

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προτείνεται μεταξύ άλλων η υλοποίηση του παρεχόμενου κινήτρου στους ιδιοκτήτες ακινητοποιημένων οχημάτων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Ι.Χ., για την άρση της ακινησίας για το έτος 2023, με μερική και αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας οχήματος από 3.4.2023 (άρθρο 33).

Δείτε αναλυτικά:

Αιτιολογική έκθεση
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση και γιατί αποτελεί πρόβλημα.

Άρθρο 33

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα επιλογής, άπαξ εντός του έτους 2023, για άρση της ακινησίας επιβατικού οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος. Επιδιώκεται να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που είναι σε ακινησία και αδυνατούν να καταβάλλουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, να προβούν σε προσωρινή άρση αυτής, για χρονικό διάστημα που επιθυμούν, καταβάλλοντας τα αναλογούντα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τέλη κυκλοφορίας.

Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που τελούν σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας για λόγους ανωτέρας βίας κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.2367/1953 (Α’82), εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας αυτής εντός του έτους 2023, να καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους αυτού και όχι το σύνολο των ετησίων τελών κυκλοφορίας.

Λόγω της ακινησίας, στην οποία έχουν τεθεί οχήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες αδυνατούν να καταβάλουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας παρέχεται η δυνατότητα να προβούν σε άρση αυτής, για χρονικό διάστημα που επιθυμούν, καταβάλλοντας τα αναλογούντα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τέλη κυκλοφορίας.

 

Άρθρο 33
Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2023 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 2093/1992

1. Στο πέμπτο και το ενδέκατο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (Α’ 181) η λέξη «2022» αντικαθίσταται με τη λέξη «2023» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2367/1953 (Α’ 82), τα τέλη κυκλοφορίας στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, στις επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, στα τύπου JEEP αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών και στα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα) είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους.

Στα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα του ανωτέρω εδαφίου περιλαμβάνονται και τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστημένων στην Ελλάδα, βάσει του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), όπως ισχύει.

Τα ανωτέρω οχήματα θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν εντός του έτους και οφείλονται γι’ αυτά τέλη κυκλοφορίας για ολόκληρο το έτος, εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία, κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 για ολόκληρο το έτος.

Η ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση.

Κατ’ εξαίρεση, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2023, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος.

Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται για τους σκοπούς του παρόντος, ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Τα τέλη κυκλοφορίας στις παραπάνω περιπτώσεις καταβάλλονται πριν την άρση της ακινησίας.

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, κατά την επόμενη εργάσιμη για τη φορολογική διοίκηση, ημέρα.

Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους 2023, καταβάλλονται κατ’ εξαίρεση αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.

Τα τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός εξαιτίας του οποίου ήρθη η αναγκαστική ακινησία, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση της αναγκαστικής ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.
Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό, με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα.».

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 3η Απριλίου 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

GOV.GR intax news myCAR ΝΕΑ οχηματα παρατασεις-προθεσμιες Πληρωμες τελη κυκλοφοριας

Παράταση τελών κυκλοφορίας ανακοίνωσε ο Χρ. Σταϊκούρας

Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας 2023 για δύο μήνες, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο Υπ. Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ. Η επίσημη ανακοίνωση θα εκδοθεί εντός εβδομάδος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

myCAR intax news myAADE ΝΕΑ τελη κυκλοφοριας

«myCAR»: Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή στην ΑΑΔΕ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας με το μήνα

1

Στην πλατφόρμα myCAR, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχετε τη δυνατότητα να:

  • Θέσετε σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά σας, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να πρέπει να επισκεφθείτε τη ΔΟΥ σας.
  • Κατεβάσετε το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και να λάβετε βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.
  • Άρετε την ακινησία του οχήματός τους και να πληρώσετε τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα myCAR της ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/mycar
Πηγή ΑΑΔΕ
intax news myCAR ΝΕΑ παρατασεις-προθεσμιες Πληρωμες τελη κυκλοφοριας

Παράταση προθεσμίας για καταβολή των τελών κυκλοφορίας 2022 και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10563 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
e-mail: press@minfin.gr

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021

Δελτίο Τύπου

Παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2022 και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, θα παραταθεί η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2022, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Όπως επισημαίνει σε δήλωσή του ο κ. Βεσυρόπουλος, «η Κυβέρνηση έχει πλήρη αντίληψη και συναίσθηση των δυσκολιών, αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών, που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Η παράταση για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας είναι επιβεβλημένη, για να διευκολύνει τους πολίτες και να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωση».

Το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση και η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας πρέπει να γίνει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

intax news εφορια ΝΕΑ οχηματα τελη κυκλοφοριας

myCAR: Σε λειτουργία η εφαρμογή για πληρωμή τελών κυκλοφορίας με τον μήνα

myCAR

Στην πλατφόρμα myCAR, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχετε τη δυνατότητα να:

  • Θέσετε σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά σας, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να πρέπει να επισκεφθείτε τη ΔΟΥ σας.
  • Κατεβάσετε το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και να λάβετε βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.
  • Άρετε την ακινησία του οχήματός τους και να πληρώσετε τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.

Για την άρση της ακινησίας απαιτείται:
 Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η άρση ακινησίας ή των αναλογικών/μηνιαίων
τελών κυκλοφορίας, που αναλογούν στο χρονικό διάστημα άρσης ακινησίας, εφόσον προβλέπεται από ισχύουσες διατάξεις .

 Η ύπαρξη ενεργού συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος.

Θα πρέπει να επιλέξετε το πλήθος των μηνών για τους οποίους επιθυμείτε να καταβάλετε τέλη κυκλοφορίας.
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που έχετε ήδη πληρώσει αναλογικά τ.κ. και επιθυμείτε να πληρώσετε ετήσια (π.χ. γιατί πρόκειται
να μεταβιβάσετε το αυτοκίνητό σας) επιλέγοντας ετήσια τέλη θα υπολογισθεί από το σύστημα το υπόλοιπο ποσό που οφείλετε.

Ο έλεγχος ενεργού ασφαλιστηρίου συμβολαίου διενεργείται μέσω web service με την ένωση ασφαλιστικών εταιρειών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή ΑΑΔΕ

intax news ΝΕΑ οχηματα τελη κυκλοφοριας

Ανοίγει η πλατφόρμα myCAR, πώς θα καταθέσετε πινακίδες χωρίς να πληρώσετε τέλη κυκλοφορίας 2021

Ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myCAR, για να καταθέσουν όσοι θέλουν χωρίς να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2021.

Παράταση δύο μηνών πήραν τα τέλη κυκλοφορίας 2021, έως τις 26 Φεβρουαρίου του 2021, ωστόσο, όσοι θέλουν να καταθέσουν πινακίδες θα μπορούν έως τις 26 Φεβρουαρίου του 2021 να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά τη διαδικασία μέσω υπολογιστή, λάτποπ ή και κινητού smartphone μέσω της νέας πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, myCAR.

Mέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ , οι ιδιοκτήτες οχημάτων, που θέλουν να καταθέσουν τις πινακίδες τους και να μην πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας φέτος, μπορούν να το κάνουν ψηφιακά.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καλεί όσους θέλουν να καταθέσουν πινακίδες, να μην επισκεφτούν τις εφορίες, αλλά να το κάνουν μέσω της νέας πλατφόρμας. Το μόνο, που χρειάζεται είναι να τις αφαιρέσουν και να τις κρατήσουν σπίτι τους.

Έτσι, σταματούν οι επισκέψεις στις εφορίες για αυτό το θέμα, που φτάνουν έως και τις 630.000 ετησίως (ακινησίες και επανακυκλοφορίες).

Oσοι θέλουν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μια υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο

Τα πρόστιμα

Αν προχωρήσετε σε δήλωση ακινησίας, τότε απαγορεύεται να το μετακινήσετε. Αν παρόλα αυτά το κάνετε, θα κληθείτε να πληρώσετε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

Αν σας πιάσουν πάνω από μία φορά, τότε το πρόστιμο τριπλασιάζεται και θα αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης για τρία χρόνια.

Αν το όχημα εντοπιστεί σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό που έχει δηλωθεί θα θεωρηθεί ότι το κυκλοφορήσατε.

Η ΑΑΔΕ έχει στόχο να μειωθεί η κίνηση στις εφορίες για κατάθεση πινακίδων και απευθύνει έκκληση στους φορολογούμενους να περιμένουν την έναρξη της πλατφόρμας.