εφορια ΝΕΑ

Από την εφορία και όχι από τους συμβολαιογράφους θα υπολογίζεται τελικά ο φόρος υπεραξίας των ακινήτων.

Πριν από την υπογραφή των συμβολαίων οι φορολογούμενοι – πωλητές των ακινήτων θα περνούν πρώτα από την εφορία τους, προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωση του φόρου υπεραξίας. Η εφορία θα ελέγχει τη δήλωση, θα βεβαιώνει τον φόρο υπεραξίας που προκύπτει και στη συνέχεια θα εκδίδεται η Ταυτότητα Οφειλής, με το ποσό του φόρου που θα πρέπει να καταβάλει ο πωλητής του ακινήτου. Ο συμβολαιογράφος μετά τη σύνταξη του συμβολαίου θα παρακρατεί το φόρο υπεραξίας και θα τον αποδίδει στο Δημόσιο. Δηλαδή, θα είναι υπεύθυνος μόνο για την παρακράτηση και απόδοση του φόρου υπεραξίας.

Στη λύση αυτή κατέληξε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών μετά τις αλλεπάλληλες συσκέψεις που είχε τις τελευταίες ημέρες με τους συμβολαιογράφους, προκειμένου να επιλυθούν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει με την επιβολή του φόρου υπεραξίας. Σήμερα οι αγοραπωλησίες ακινήτων έχουν «παγώσει» σε όλη τη χώρα, καθώς οι συμβολαιογράφοι απέχουν από τη σύνταξη σχετικών συμβολαίων μέχρι το υπουργείο Οικονομικών να ξεκαθαρίσει το νέο φορολογικό καθεστώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργική απόφαση με την οποία ο συμβολαιογράφος θα είναι υπεύθυνος μόνο για την παρακράτηση και απόδοση του φόρου υπεραξίας αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες. Επίσης θα εκδοθεί και δεύτερη υπουργική απόφαση, η οποία θα καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις, με στόχο ο προσδιορισμός της να γίνεται με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων και τιμών.

Με την έκδοση των δυο υπουργικών αποφάσεων εκτιμάται ότι θα δοθούν απαντήσεις στα περισσότερα προβλήματα που εντοπίζονται στην εφαρμογή του φόρου υπεραξίας και συγκεκριμένα στον προσδιορισμό της αξίας κτήσης των ακινήτων και ειδικά των περιπτώσεων που αφορούν: τις πωλήσεις ακινήτων από αντιπαροχή, τα δομημένα ακίνητα, τα ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσω χρησικτησίας. Σημειώνεται ότι ο φόρος υπεραξίας επιβάλλεται στη διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης του ακινήτου.

Πηγή: Ημερησία

Αφήστε μια απάντηση