intax news εφορια ΝΕΑ

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις λανθασμένες χρεώσεις ΕΕΤΑ.

Διορθώσεις λαθών ΕΕΤΑ από υπαιτιότητα των Δήμων

1. Στις περιπτώσεις, στις οποίες, από υπαιτιότητα των δήμων, ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό του ΕΕΤΑ εσφαλμένα στοιχεία ακινήτων, που αφορούν την επιφάνεια του ακινήτου, την παλαιότητα ή την τιμή ζώνης, οι διορθώσεις των στοιχείων αυτών πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για υπόχρεους, που υπέβαλαν αίτηση διόρθωσης λαθών στα στοιχεία του ακινήτου τους στον αρμόδιο δήμο μέχρι και τη 15η Μαΐου 2013. Στις περιπτώσεις που, από υπαιτιότητα των δήμων, τα εσφαλμένα στοιχεία υπολογισμού του ΕΕΤΑ αφορούν την τιμή ζώνης, η διόρθωση αυτής πραγματοποιείται αποκλειστικά, εφόσον η τιμή ζώνης ήταν συμπληρωμένη εσφαλμένα στη βάση του ΔΕΔΔΗΕ και όχι περιπτώσεις που αυτή ήταν κενή.

Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων σε πολύ συμφέρουσες τιμές!!!
Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων σε πολύ συμφέρουσες τιμές!!!

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης από τον αρμόδιο δήμο, στην οποία περιλαμβάνονται τα ορθά στοιχεία του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο του κυρίου ή επικαρπωτή, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αυτού, η αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του Δ.Ο.Υ. καθώς και ρητή αναφορά ότι από υπαιτιότητα του δήμου δεν πραγματοποιήθηκαν οι διορθώσεις στο ΔΕΔΔΗΕ και αιτιολόγηση αυτής. Στη βεβαίωση αναγράφεται επίσης ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης του πολίτη, με την οποία ζητά τη διόρθωση των στοιχείων του ακινήτου του και η οποία επισυνάπτεται σε φωτοτυπικό αντίγραφο, και ότι έχει πραγματοποιηθεί η διόρθωση των στοιχείων του ακινήτου για την επιβολή του ΤΑΠ, το οποίο καταβάλλεται με τα ορθά στοιχεία. Υπόδειγμα βεβαίωσης παρατίθεται στο τέλος της παρούσας.
Η βεβαίωση αυτή κοινοποιείται στο ΔΕΔΔΗΕ και στη Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου υποβάλλει αίτηση για επανυπολογισμό του ΕΕΤΑ στον αρμόδιο, για τη φορολογία εισοδήματός του, Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1, επισυνάπτοντας τη βεβαίωση του δήμου, που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, με τα ορθά στοιχεία υπολογισμού του ακινήτου, και δήλωση ή εκκαθαριστικό φόρου ακίνητης περιουσίας έτους 2013 για τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα αντίστοιχα.

4. Η Δ.Ο.Υ., μετά την παραλαβή των ανωτέρω στοιχείων, προβαίνει σε νέα εκκαθάριση του ΕΕΤΑ, για τη συγκεκριμένη παροχή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύμα τος, στο όνομα του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου, εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Εκδίδει απόφαση διαγραφής της αρχικής βεβαίωσης του ΕΕΤΑ, ως το συνημμένο υπόδειγμα 2, συντάσσει ΑΦΕΚ και, εάν από τη νέα εκκαθάριση προκύψει ποσό προς διαγραφή, τούτο διαγράφεται, ενώ, εάν προκύψει ποσό προς επι στροφή, τούτο επιστρέφεται στο δικαιούχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Η διαδικασία πραγματοποιείται μετά την αποκοπή του ΕΕΤΑ από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και τη βεβαίωσή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

 

[av_blog blog_type=’posts’ link=’category’ blog_style=’blog-grid’ columns=’3′ contents=’title’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’3′ offset=’0′ paginate=’no’ av_uid=’av-29cpux’]

 

Άρθρο 2
Διορθώσεις λαθών ΕΕΤΑ από υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ

Παροχές κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες, κατά την 1-5-2013, αφορούσαν μεν γεωργική ή βιομηχανική χρήση, αλλά στο μηχανογραφικό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ δεν ήταν συμπληρωμένοι οι κωδικοί χρήσης τιμολογίου 3 ή 4, με αποτέλεσμα να υπολογιστεί ΕΕΤΑ για αυτές, μπορούν να τύχουν απαλλαγής με την εξής διαδικασία:
Υποβάλλεται αίτηση από το φορολογούμενο στον αρμόδιο, για τη φορολογία εισοδήματός του, Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 3, με επισυναπτόμενη βεβαίωση του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι την 1-5-2013, από υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, αντιστοιχήθηκε η παροχή σε γενικής χρήσης, λόγω μη συμπλήρωσης του πεδίου κωδικού χρήσης από τον πάροχο, και ότι η παροχή αυτή, τόσο πριν όσο και μετά την 1-5-2013, αντιστοιχεί σε κωδικό χρήσης 3 ή 4. Ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., κατόπιν παραλαβής της αίτησης του υπόχρεου και αφού εξετάσει και αποδεχθεί τις αιτιάσεις αυτού, εκδίδει απόφαση διαγραφής της αρχικής βεβαίωσης του ΕΕΤΑ, ως το συνημμένο υπόδειγμα 4, συντάσσει ΑΦΕΚ διαγραφής της οφειλής και, εάν προκύψει ποσό προς επιστροφή, τούτο επιστρέφεται στο δικαιούχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η διαδικασία πραγματοποιείται μετά την αποκοπή του ΕΕΤΑ από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και τη βεβαίωσή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Άρθρο 3

Αρμόδιος για τον έλεγχο και την έκδοση απόφασης περί της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 είναι ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Επιθεώρησης που εποπτεύει τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της φορολογίας εισοδήματος του υποκειμένου σε ΕΕΤΑ, ύστερα από σχετική εισήγηση Οικονομικού Επιθεωρητή της ίδιας Επιθεώρησης.

Άρθρο 4

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται, ως παράρτημα, τέσσερα (4) υποδείγματα αιτήσεων και αποφάσεων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση