intax news ΝΕΑ οαεδ

Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. απόφ. 1375/19/29.4.2014
Κατάρτιση Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.

Αριθμ. απόφ. 1375/19/29-04-2014(ΦΕΚ Β’ 1683/24-06-2014)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

Α. του Ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 112/Α708-07-1994)

Β. του Ν. 2336/1995, άρθρο 10 (ΦΕΚ 189/Α’/12-09-1995)

Γ. του Ν. 2434/1996, άρθρο 1 (ΦΕΚ 188/Α’/20-08-1996)

Δ. του Ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ 7, άρθρο 8 παρ 2 εδ. ΙΔ, αρθρο 9 παρ 2 εδ. 2 (ΦΕΚ 258/Α’/08-11-2001)

Ε. του Ν. 4144/2013, άρθρα 26 και 34 (ΦΕΚ 88/Α’/18-04-2013)

2. Τη με αριθμό 228/16/29-04-2014 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ

3. Τη γνώμη των μελών του,

αποφασίζει:

Την κατάρτιση Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε. ως εξής:Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων της αρμοδιοτήτων και αφού έλαβε υπόψη τις ανάγκες της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελλήνιων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε. με την με αριθμ. 228/16/29-04-2014 απόφασή της ενέκρινε την κατάρτιση «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.» ως εξής:

Κατά την παρούσα οικονομική συγκυρία της κρίσης, η σημασία της προσαρμοστικότητας και της ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εντείνεται, οδηγώντας στην ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσης των δράσεων προώθησης της απασχόλησης προς την κατεύθυνση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την προστασία και υποστήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Ειδικότερα στην χώρα μας, που οι συνέπειες της κρίσης φαίνεται να εξελίσσονται ακόμη πιο δραματικές για διάφορους λόγους αλλά και εξαιτίας κυρίως εγγενών διαρθρωτικών δυσλειτουργιών και ατελειών του όλου πλαισίου δραστηριοποίησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, η ανάγκη αυτή, γίνεται ακόμη πιο επιτακτική τόσο βραχυπρόθεσμα και κατά το δυνατόν άμεσα, όσο και σε βάθος χρόνου.

Με βάση τα ως άνω αναφερόμενα και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τα επιμέρους μέτρα πολιτικής για την ανάσχεση της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο, ο Ο.Α.Ε.Δ. ως κεντρική δομή διαχείρισης των πολιτικών αυτών, επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή συνεργασία, μέσω προγραμματικών συμφωνιών ή συμπράξεων, για την υλοποίηση των πολιτικών με φορείς των κοινωνικών εταίρων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, που ενεργοποιούνται για την καλύτερη δυνατή παροχή και την αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων με πρώτιστο στόχο την προστασία των εργαζομένων από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αλλά και η διαρκής ενημέρωση, ανατροφοδότηση και οι επιμέρους αναγκαίες διορθώσεις και αναπροσαρμογές των παρεμβάσεων αυτών δεν θα εφαρμόζεται «εν κενώ», αλλά σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους με ευθύνη του ΟΑΕΔ όσο και των Κοινωνικών Εταίρων.

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της οργανωτικής και επιχειρησιακής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε., για την αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω παρεμβάσεων.

Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος ορίζεται ο Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος- Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της απασχόλησης συνολικά διακοσίων (200) ανέργων ηλικίας 18-66 ετών, και η ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.. Συγκεκριμένα, θα απασχοληθούν πέντε (5) άτομα στον Σ.Ε.Β., ενενήντα (90) άτομα στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και Οργανώσεις – μέλη αυτής, εξήντα (60) άτομα στην Ε.Σ.Ε.Ε. και σε Οργανώσεις – μέλη αυτής καθώς και σαράντα πέντε (45) άτομα στο Σ.Ε.Τ.Ε. και στις Πανελλήνιες Οργανώσεις – μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε.

Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης – χρηματοδότηση

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα αποθεματικά του ΕΛΕΚΠ και η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 4.500.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493) το οποίο κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το έτος 2014: 750.000 ευρώ
Για το έτος 2015: 1.500.000 ευρώ
Για το έτος 2016: 1.500.000 ευρώ
Για το έτος 2017: 750.000 ευρώ

Η εκτιμώμενη δαπάνη από τη διενέργεια των ελέγχων, η οποία δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, ανέρχεται στο ποσό των 144.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
Για το έτος 2014: 24.000 ευρώ
Για το έτος 2015: 48.000 ευρώ
Για το έτος 2016: 48.000 ευρώ
Για το έτος 2017: 24.000 ευρώ

Άρθρο 3
Ρόλος του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα

α) με το άρθρο 25 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88) που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α’ 258) «Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας και μεριμνά ιδίως για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες», και το εδ. α της παρ.6 του άρθρου 34 του ανωτέρω νόμου «Από τα έσοδα του Ε.Λ.Ε.Κ.Π.: Η εισφορά 0,81 % διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ΛΑΕΚ.»,

β) το εδ. β της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 2434/1996 «Από τα έσοδα του ΛΑΕΚ: πoσό που αντιστοιχεί στο 0,36% προορίζεται για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης…», και

γ) με το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α’ 70) για τον σκοπό της καταπολέμησης της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

4.1. Δικαιούχοι-Προϋποθέσεις:

Δικαιούχοι είναι, η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., η Ε.Σ.Ε.Ε. και οι Οργανώσεις μέλη αυτών, ο Σ.Ε.Β., ο Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και οι Πανελλήνιες Οργανώσεις μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε. όπως αυτές αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Δικαιούχοι επίσης είναι και οι Ενώσεις ή Σωματεία μέλη των Πανελληνίων Οργανώσεων του Σ.Ε.Τ.Ε.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή σε περίπτωση που οι δικαιούχοι (εγγεγραμμένοι στις ανωτέρω Συνομοσπονδίες και εργοδοτικές Οργανώσεις), έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα και μέχρι την ένταξή τους σε αυτό.

Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η απουσία λόγω στράτευσης ή μακροχρόνιας ασθένειας καθώς και οι περιπτώσεις συνταξιοδότησης, φυλάκισης, θανάτου, λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επίσης δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των ανωτέρω δυνητικά δικαιούχων που έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε μερική απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κ.λπ.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για υπαγωγή μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν επίσης και οι ανωτέρω δυνητικά δικαιούχοι που κατά το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα και μέχρι την ένταξή τους σε αυτό δεν απασχολούσαν προσωπικό καθώς και οι οργανώσεις- μέλη που ιδρύονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4.2 Ωφελούμενοι- Άνεργοι- Προϋποθέσεις:

Τα ωφελούμενα άτομα είναι άνεργοι που:
– Έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2.
– Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
– Είναι ηλικίας 18 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 19ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
– Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
– Ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ζήτησης από τους δικαιούχους, και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
– Για άτομα που:
– είναι σύζυγοι και συγγενείς α’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας των μελών του Δ.Σ. του δικαιούχου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα
– κατά το τελευταίο 6μηνο πριν από την ημερομηνία αίτησής τους στο πρόγραμμα είχαν απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στους ανωτέρω δικαιούχους
– τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998

Άρθρο 5
Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων

Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι δυνητικά δικαιούχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http:// ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα του δικαιούχου επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. Επιπλέον οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο στην ως άνω ιστοσελίδα.

Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, ο δικαιούχος προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.

Άρθρο 6
Ποσό και συνολική διάρκεια επιχορήγησης

6.1 Ποσό επιχορήγησης.

Ο δικαιούχος επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.

Α) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας έως 25 ετών (να διανύουν δηλαδή κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους έως και το 25ο έτος της ηλικίας τους) ανέρχεται στο ποσό των 22 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Β) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας άνω των 25 ετών (να έχουν συμπληρώσει δηλαδή κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους το 25ο έτος της ηλικίας τους) που θα προσληφθούν στα πλαίσια του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 25 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Το ποσό ορίζεται σύμφωνα με την ηλικία του ωφελούμενου ανέργου κατά την ημερομηνία πρόσληψής του από τον δικαιούχο και δεν τροποποιείται καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του συνολικού μισθολογικού κόστους.

6.2 Διάρκεια επιχορήγησης.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τριάντα εννιά (39) μήνες εκ των οποίων οι τριάντα έξι (36) μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και τρεις (3) μήνες σε δέσμευση του εργοδότη.

Άρθρο 7
Διαδικασία και όροι επιχορήγησης

7.1 Υποβολή αίτησης

Αξιώσεις των δικαιούχων για είσπραξη της επιχορήγησης για άτομα που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα ασκούνται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης. Ειδικά για την πρώτη επιχορήγηση ως μήνας απασχόλησης θα υπολογίζεται ο μήνας πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον αριθμό ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν.

Για τη λήψη της επιχορήγησης ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του προγράμματος, τη χρονολογία πρόσληψης, τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα, το ποσό της ημερησίας επιχορήγησης, το ποσό με το οποίο βαρύνεται ο Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με το πρόγραμμα, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος το οποίο δεν θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες (Σ.Σ.Ε.) και στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.

• Μισθολογικές καταστάσεις ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση

• Γραμμάτιο είσπραξης ή βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών

– Αντίγραφα των γραμματίων κατάθεσης (αν η καταβολή έγινε σε Τράπεζα) ή των προσωρινών γραμματίων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε σε Υποκ/μα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ), που αντιστοιχούν στις μηνιαίες εισφορές, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει για τους μήνες που αναφέρονται στην τρέχουσα τριμηνιαία χρονική περίοδο.)

– Σε περίπτωση που οι Οργανώσεις – μέλη χρησιμοποιούν τους εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής για την απόδοση των ασφαλιστικών τους εισφορών (π.χ. Internet Banking, Phone Banking) τότε θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο συναλλαγής πληρωμής όπου αναγράφεται η ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΚΑ», «ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ», «ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ». Στην περίπτωση αυτή, οι Οργανώσεις – μέλη εκτός από το αντίγραφο συναλλαγής πληρωμής, θα πρέπει να προσκομίσουν και Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι τα αναγραφόμενα είναι ακριβή και αληθή.

Εάν η υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας ενδείκνυται να τα διασταυρώσει και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

• Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τις με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1./2407/26/01/2009 ΚΥΑ τα παραπάνω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία.

• Ακριβές αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΙΚΑ-Σ.Ε.Π.Ε. – ΟΑΕΔ (Ε4).

7.2. καταβολή της επιχορήγησης

α) Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), ύστερα από το σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών (διοικητικός έλεγχος) και τον επιτόπιο έλεγχο από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Οργανισμού και αφού διαπιστώσει ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης.

β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της αξίωσης για συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των δύο μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού με απόφασή του θα προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού, εφόσον η ενταγμένη Οργάνωση – μέλος εξακολουθεί να τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος.

γ) Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2 του Οργανισμού.

7.3 Όροι

Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.

Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσον αφορά στο δεσμευόμενο (επιχορηγούμενο και προϋπάρχον) προσωπικό, δεν είναι δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής κ.λπ. Οι ανωτέρω δεσμεύσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι και την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Εφόσον το προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης εργαζόταν λιγότερο από είκοσι (20) ημέρες το μήνα και εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς απασχόλησής του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση.

Οι αποδοχές των εργαζομένων (επιχορηγούμενου και μη προσωπικού) καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν ασκούν άλλο ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα. Σε διαφορετική περίπτωση απεντάσσονται από το πρόγραμμα.

Άρθρο 8
Διενέργεια ελέγχων/Υποχρεώσεις τήρησης αρχείων

Ύστερα από την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος (επιτόπια επαλήθευση), μετά την απόφαση ανάθεσης από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού, σε ελεγκτές προκειμένου να ελεγχθεί αν η δικαιούχος τηρεί τους όρους του προγράμματος (λειτουργία του δικαιούχου, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού κ.λπ.).

Επίσης οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες κάθε φορά υπηρεσίες) των προσωπικών δεδομένων μου, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργεια ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 29 Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ. – Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 4144/2013, ορίζει ότι:

«1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.»

Άρθρο 9
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες και μη θέσεις εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος (39 μήνες) και μέχρι την λήξη του.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το επιχορηγούμενο προσωπικό της λόγω οικειοθελούς αποχώρησης ή καταγγελίας σύμβασης και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει επιχορηγηθεί, τότε θα επιστρέφει στον Οργανισμό εντόκως το αναλογούν ποσό επιχορήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982).

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2).

Οι δικαιούχοι δεν δεσμεύονται για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης.

Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο επιχορηγούμενο και μη προσωπικό θεωρείται η καταγγελία σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού προσωπικό η κενή θέση που οφείλεται σε λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, οικειοθελή αποχώρηση, συνταξιοδότηση μισθωτού επιχείρησης.

Ο δικαιούχος μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού που μείωσε και με άλλο εργαζόμενο που προσέλαβε η επιχείρηση μετά την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα (και ανήκει στο μη δεσμευόμενο προσωπικό της), έχοντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης.

Άρθρο 10
Επιμήκυνση Προγράμματος

Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζομένου, β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου και γ) μη λειτουργίας του δικαιούχου λόγω θερινών διακοπών. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση του δικαιούχου και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Άρθρο 11
Διακοπή επιχορήγησης – Δημοσιονομική διόρθωση

Σε περίπτωση που το ποσό της ενίσχυσης έχει καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ αχρεωστήτως απευθείας στον δικαιούχο και διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων του προγράμματος, θα εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως ισχύει για την απόδοση στον ΟΑΕΔ, για την διακοπή της επιχορήγησης καθώς και οι διατάξεις της με αριθμό 1016784/1299-25/0016/26-02-1997 (ΦΕΚ Β’ 120) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (Ν. 2362/1995) και δυνάμει της οποίας η είσπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. ανατέθηκε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

Άρθρο 12
Επίλυση διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ μετά από σχετική διατύπωση γνώμης από το ΕΛΕΚΠ, ύστερα από ένσταση που θα υποβάλλεται μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.

Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις

1. Με δημόσια πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα και εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσας, στη βάση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

2. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

3. Το Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από διατύπωση γνώμης από το ΕΛΕΚΠ, δύναται με απόφαση του να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Η απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 6 Μαΐου 2014

Ο Διοικητής
Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Αφήστε μια απάντηση