intax news ΝΕΑ οαεδ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΟΑΕΔ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 14/7/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών επιχειρήσεων που, λόγω της θέσης τους, επηρεάζεται η λειτουργία τους από τα έργα κατασκευής του ΜΕΤΡΟ στη Θεσ/νίκη».

Στις 16-07-2014 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη διατήρηση θέσεων εργασίας με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών επιχειρήσεων που, λόγω της θέσης τους, επηρεάζεται η λειτουργία τους από τα έργα κατασκευής του ΜΕΤΡΟ στη Θεσ/νίκη.Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15-09-2014.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα αποθεματικά του ΕΛΕΚΠ και η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 3.000.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις (και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα) που λειτουργούν κατά την 7η /4/2014 και βρίσκονται με είσοδο ή και πρόσοψη μπροστά από τα εργοτάξια του ΜΕΤΡΟ στη Θεσ/νίκη με συνέπεια να έχουν υποστεί και να συνεχίζουν να υφίστανται, λόγω της θέσης τους, αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων του ΜΕΤΡΟ.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις επιχορηγούνται, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, για τους εργαζόμενους που απασχολούν κατά την 7η/4/2014, σε α) ποσοστό 100%, επί του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές (εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη), εφόσον βρίσκονται και λειτουργούν στο ισόγειο των κτιρίων με είσοδο ή και πρόσοψη μπροστά από τα εργοτάξια του ΜΕΤΡΟ στη Θεσ/νίκη, και β) ποσοστό 50%, εφόσον βρίσκονται και λειτουργούν αυτοτελώς σε υπόγεια ή σε ορόφους των κτιρίων της ως άνω παρ. α με την προϋπόθεση να διατηρήσουν το προσωπικό τους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους για οποιοδήποτε λόγο από την 7η/4/2014 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της, θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού της έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Είναι δυνατή η επιχορήγηση των επιχειρήσεων που αιτούνται ή/και για τα υποκαταστήματα τους που λειτουργούν και βρίσκονται με είσοδο ή και πρόσοψη μπροστά από τα εργοτάξια του ΜΕΤΡΟ στη Θεσ/νίκη.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι εργαζόμενοι των ανωτέρω επιχειρήσεων (δικαιούχοι), οι οποίοι κατά την 7η/4/2014 απασχολούνται στις επιχειρήσεις αυτές με καθεστώς μισθωτής εξαρτημένης εργασίας αορίστου (πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής) ή ορισμένου χρόνου (πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής) και συνεχίζουν να εργάζονται για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.

Τα ωφελούμενα άτομα θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην χώρα μας καθώς και υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην χώρα μας.

Το ποσό επιχορήγησης αφορά στην επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών σε ποσοστό:

i. εκατό τοις εκατό (100%) σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ισόγειο των κτιρίων και μπροστά από τα εργοτάξια όπου πραγματοποιούνται τα έργα κατασκευής του ΜΕΤΡΟ. Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

ii. πενήντα τοις εκατό (50%) σε επιχειρήσεις που λειτουργούν αυτοτελώς σε υπόγεια ή ορόφους των κτιρίων της ως άνω παρ. i. Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνσηwww.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.

___________________________________________

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.»

Ξεκινά στις 16-7-2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα αποθεματικά του ΕΛΕΚΠ και η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 4.500.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Δικαιούχοι είναι η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., η Ε.Σ.Ε.Ε. και οι Οργανώσεις μέλη αυτών, ο Σ.Ε.Β., ο Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και οι Πανελλήνιες Οργανώσεις μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε.. Δικαιούχοι επίσης είναι και οι Ενώσεις ή Σωματεία μέλη των Πανελληνίων Οργανώσεων του Σ.Ε.Τ.Ε.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή σε περίπτωση που οι δικαιούχοι (εγγεγραμμένοι στις ανωτέρω Συνομοσπονδίες και εργοδοτικές Οργανώσεις), έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα και μέχρι την ένταξή τους σε αυτό.

Οι ωφελούμενοι είναι άνεργοι που:

-Έχουν την ιδιότητα του ανέργου και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2.
-Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
-Είναι ηλικίας 18 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 19ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
-Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
-Ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ζήτησης από τους δικαιούχους, και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας έως 25 ετών ( να διανύουν δηλαδή κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους έως και το 25ο έτος της ηλικίας τους) ανέρχεται στο ποσό των 22 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης), ενώ για ωφελούμενους ηλικίας άνω των 25 ετών ( να έχουν συμπληρώσει δηλαδή κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους το 25ο έτος της ηλικίας τους) που θα προσληφθούν στα πλαίσια του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 25 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τριάντα εννιά (39) μήνες εκ των οποίων οι τριάντα έξι (36) μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και τρεις (3) μήνες σε δέσμευση του εργοδότη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνσηwww.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.

Αφήστε μια απάντηση