intax news Επιδόματα ΝΕΑ

Παράταση έως τις 27 Νοεμβρίου δίνεται από το Υπουργείο Εργασίας ώστε να μπορούν οι επικεφαλής εταίροι / δικαιούχοι του προγράμματος που αφορά την επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή (ΕΠΙ) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ), να υποβάλλουν προτάσεις έργων προκειμένου να ενταχθούν σε αυτό και να χρηματοδοτηθούν. Αυτό σημαίνει ότι πάει λίγες ημέρες πίσω η διανομή των τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους δικαιούχους

Συγκεκριμένα με απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Φωτίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προτάσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και αιτήσεων χρηματοδότησης έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015.

Υπολογίζεται ότι το 50,3% του φτωχού πληθυσμού στην Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα στέρησης διατροφής. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερα από 450.000 νοικοκυριά ή περισσότερα 1.170.000 εκατομμύρια άτομα. Η σοβαρότητα της στέρησης τροφής οδηγεί στην ανάγκη για σημαντική κατανομή του προϋπολογισμού του ΕΠΙ στη διανομή τροφίμων προς τους απόρους.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, το ΤΕΒΑ έχει ως στόχο να βοηθήσει έως 410.000 ωφελούμενους, με τη δαπάνη να ανέρχεται σε 102.416.150 ευρώ για την περίοδο 2015 – 2016.

Τα είδη των τροφίμων που θα προμηθευτούν και θα διανείμουν οι Επικεφαλής Εταίροι/Δικαιούχοι προσδιορίζονται από τους ίδιους στην πρότασή τους, ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων τους και πρέπει κατ’ ελάχιστο, υποχρεωτικά, να συμπεριλαμβάνουν ένα ή περισσότερα προϊόντα από τις κατωτέρω γενικές κατηγορίες:

* Κρέατα – Πουλερικά- Ιχθείς – Θαλασσινά

* Γαλακτοκομικά Προϊόντα

* Βρεφικές τροφές

* Είδη παντοπωλείου

* Είδη οπωροπωλείου

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 88,4% του φτωχού πληθυσμού έχει αδυναμία αντιμετώπισης των συνήθων αναγκών του (55,5% μεγάλη δυσκολία, 32,9% δυσκολία) ενώ είναι ανησυχητικό το γεγονός πως αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζει και το 67,1% του μη φτωχού πληθυσμού (27,8 μεγάλη δυσκολία, 39,3% δυσκολία). Μεταξύ αυτών των αναγκών είναι και η απόκτηση ειδών οικιακού καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής. Τέτοια είδη περιλαμβάνουν απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού, είδη προσωπικής υγιεινής. Η τακτική χρήση τέτοιων ειδών είναι απαραίτητη τόσο για την διατήρηση της υγείας των ωφελουμένων (ιδιαίτερα σε νοικοκυριά όπου διαμένουν παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, ασθενείς κλπ) όσο και για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Επιπλέον η χρήση τέτοιων ειδών έχει ουσιαστική συμβολή τόσο στην αξιοπρέπεια των ωφελουμένων όσο και στις δυνατότητες κοινωνικής και εργασιακής τους επανένταξης.

Οι κατηγορίες των ειδών βασικής υλικής συνδρομής που θα προμηθευτούν και θα διανείμουν οι Επικεφαλής Εταίροι/Δικαιούχοι προσδιορίζονται από τους ίδιους στην πρότασή τους, ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων τους και αφορούν σε είδη οικιακού καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής και ανάλογα με τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας, σε ρουχισμό, βρεφικά και παιδικά είδη. Στους αστέγους παρέχονται ρουχισμός και είδη προσωπικής υγιεινής σε ατομική συσκευασία.

Το ΤΕΒΑ στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα, συμπληρώνοντας την παροχή τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής καθώς και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων. Ως τέτοια ορίζονται οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται πέραν της διανομής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο. Ενδεικτικά μέτρα είναι τα εξής:

* Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη άτομα).

* Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής)

* Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού

* Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κλπ)

* Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο και επαρκείς και κατάλληλους χώρους για μελέτη για τα παιδιά / ωφελούμενους.

* Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους (π.χ. θεατρικές παραστάσεις αλλά και θεατρικά εργαστήρια για παιδιά).

* Εκδρομές (εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές).

* Παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική πρόσβαση.

Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής είναι:

* Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, πληρούν τα κριτήρια της υπ’ αριθμ.. Δ23/οικ.19162/1277/27-05-2015 Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’ 1066/05.06.2015) περί καθορισμού εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» και συμπεριλαμβάνονται στον Τελικό Πίνακα Ωφελουμένων που διαβιβάζεται στον Δικαιούχο από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας.

* Άστεγοι, οι οποίοι προκύπτουν από έρευνες πεδίου που διενεργούνται από το επιστημονικό προσωπικό του Δικαιούχου ή και άλλων εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης.

Οι Επικεφαλής Εταίροι/Δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους στο ΟΠΣ- ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, αφ ενός τα στελέχη του Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου για συμπλήρωση Τεχνικών Δελτίων και αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου για υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση http//logon.mnec.gr.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου, σε έντυπη μορφή, στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαχειριστική Αρχή ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, οδός Κωστή Παλαμά αρ. 6-8, Τ.Κ. 11141 Αθήνα, ώρες 09:00 – 14:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες, από την 6η Νοεμβρίου 2015 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 20η Νοεμβρίου 2015 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

 

 

 

 

 

[av_blog blog_type=’posts’ link=’category’ blog_style=’blog-grid’ columns=’3′ contents=’title’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’3′ offset=’0′ paginate=’no’ conditional=” av_uid=’av-uq7npt’]

 

 

 

 

ΠΗΓΗ : dikaiologitika.gr