intax news ΕΣΠΑ ΝΕΑ οαεδ

Επιχορήγηση από 5.000 έως 25.000 ευρώ (σ.σ. μπορεί να φθάσει και τις 50.000 ευρώ σε περιπτώσεις συνεργασιών) μπορούν να λάβουν οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ή προτίθενται να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση. Αυτή τη δυνατότητα δίνει το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», για το οποίο προκηρύχθηκε ο δεύτερος κύκλος του, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ.

Ουσιαστικά, στόχος του προγράμματος, είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη ή την υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι πτυχιούχοι Σχολών Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένων από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι Μουσικών Εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το κράτος. Βασική προϋπόθεση που τίθεται, είναι το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995.

Ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες επιδοτούνται
Στο πλαίσιο του προγράμματος, περιλαμβάνονται εκατοντάδες δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να επιχορηγηθούν. Αναλυτικά αυτές αναφέρονται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος (παράρτημα ΙΙ).

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Με βάση τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος, στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν δύο κατηγορίες δικαιούχων:

Στην πρώτη κατηγορία (Α) περιλαμβάνονται άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.

Στη δεύτερη κατηγορία (Β) περιλαμβάνονται υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

 

Το ποσό της επιδότησης
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 5.000€ έως 25.000 ευρώ. Το ανώτατο ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού των 25.000 ευρώ αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων/ωφελούμενων, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως και 40.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων ωφελούμενων έως και 50.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Πότε είναι επιλέξιμες οι δαπάνες
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους. Επισημαίνεται, ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την Απόφαση Ένταξης είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση.

Περίοδοι υποβολής αιτήσεων

Για την καλύτερη κατανομή των αιτήσεων, καθορίστηκαν τρεις περίοδοι υποβολής αιτήσεων.

1η περίοδος υποβολής: από 5/7/2017 έως 9/8/2017

2η περίοδος υποβολής: από 6/9/2017 έως 11/10/2017

3η περίοδος υποβολής: από 8/11/2017 έως 13/12/2017

Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του www.ependyseis.gr/mis. Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής σε μία μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο του Α΄κύκλου της Δράσης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής.

Εισοδηματικά κριτήρια

Πέρα από την ημερομηνία απόκτησης του πρώτου πτυχίου, για να υπαχθεί κάποιος στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληροί και τα εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται.

Για τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού ισχύουν τα εξής:

Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 και 2013 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015, τις 22.000 ευρώ για ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 ευρώ για οικογενειακό εισόδημα.

Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 και 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται, είναι οι εξής:

– Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

– Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

– Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποιες δαπάνες μπορούν να κριθούν επιλέξιμες

Στο πλαίσιο του προγράμματος, επιλέξιμες μπορούν να κριθούν μια σειρά δαπανών. Ωστόσο, τίθενται όρια ως προς το ύψος τους σε σχέση με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου.

Μεταξύ των δαπανών περιλαμβάνονται οι εξής:

– Λειτουργικά (όπως ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες). Οι δαπάνες αυτές μπορούν να ανέλθουν έως το 60% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

– Δαπάνες για αμοιβές τρίτων όπως νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης (έως 20% του προϋπολογισμού)

– Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις όπως σχεδιασμός και παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας (έως 10%)

– Προμήθεια αναλωσίμων όπως δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών σε άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων για επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα (έως 15%)

– Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου επιχειρηματία/εταίρων (έως 30%)

– Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας έως 12.000 ευρώ

– Αποσβέσεις παγίων/χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (έως 20% χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας)

– Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (έως 40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας.

Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης (ανεξαρτήτως της ένταξης ή μη του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου), επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων.

Επιπροσθέτως, δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούμενοι οι οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του α’ κύκλου της δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του β’ κύκλου της Δράσης, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Β’ κύκλο της Δράσης.

 

Πηγή: eisodima.gr