intax news αγροτες εφορια ΝΕΑ

Με το ν.3986/2011 (άρθρο 31) επιβλήθηκε το τέλος επιτηδεύματος σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά και στους αγρότες του κανονικού καθεστώτος. Στις ατομικές επιχειρήσεις και στους αγρότες, η επιβολή γίνεται με το κλείσιμο της 5ετίας από την ημερομηνία έναρξης.

Οι αγρότες στην συντριπτική τους πλειοψηφία εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς την 01.01.2014, με αποτέλεσμα στο φορολογικό έτος 2019 να καλούνται όλοι να καταβάλλουν τέλος επιτηδεύματος.

Στις 21.08.2020 δημοσιεύθηκε η Ε.2140/2020, με θέμα την παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής της αναστολής του τέλους επιτηδεύματος στου αγρότες και αλιείς. Η απόφαση κοινοποίησε ουσιαστικά την διάταξη του άρθρου 8 του ν. 4714/2020. Φυσικά δεν θα υπήρχε η ανάγκη για την ύπαρξη αυτής της διάταξης, εάν η απόφαση για μη εφαρμογή του τέλους επιτηδεύματος στους αγρότες λαμβάνονταν σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης των φορολογικών δηλώσεων.
Στην ανωτέρω απόφαση διαβάζουμε, ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2019:

α) οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ,

β) οι αλιείς παράκτιας αλιείας (φυσικά πρόσωπα) που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων,

γ) οι συμπλοιοκτησίες ή κοινωνίες αστικού δικαίου παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.

Από το Σάββατο 22/8 (η για να είμαι πιο ακριβής από το βράδυ της Παρασκευής 21.8) σε όσες δηλώσεις υποβάλλονται αλλά και στις προσωρινά αποθηκευμένες που θα υποβληθούν, δεν υπολογίζεται πλέον το τέλος επιτηδεύματος σε αγρότες και αλιείς.

Για όσες δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή 21/8 και εμφανίζεται το τέλος επιτηδεύματος στο εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογουμένου, υπάρχουν δύο επιλογές για τον φορολογούμενο:

1. Να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση για να διαγραφεί στην επανεκκαθάριση το τέλος επιτηδεύματος.

2. Να περιμένει ώστε η διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος να γίνει αυτόματα από την ΑΑΔΕ, το 2ο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Επισημάνσεις:

– Στους φορολογούμενους που υπέβαλαν μέχρι τώρα τις δηλώσεις τους, έχει βεβαιωθεί το τέλος επιτηδεύματος των 650,00€ στην προσωποποιημένη τους πληροφόρηση. Και φυσικά δεν μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα. Όσοι τη χρειάζονται, θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση και να περιμένουν μερικές μέρες έως διαγραφεί από τις οφειλές το τέλος επιτηδεύματος.

– Πολλοί έχουν πληρώσει το φόρο που προέκυψε από την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης, συμπεριλαμβανομένου του τέλους επιτηδεύματος.
Στην περίπτωση αυτή, το ποσό των 650,00€ θα βεβαιωθεί ως ποσό για επιστροφή. Η απόφαση αναφέρει ότι “Σε περίπτωση που το τέλος επιτηδεύματος έχει ήδη καταβληθεί, συμψηφίζεται με υφιστάμενες οφειλές άλλως επιστρέφεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.”
Η απορία βέβαια παραμένει: εάν υποβάλει κάποιος τροποποιητική δήλωση, θα του επιστραφούν τα χρήματα; Ή θα μείνουν να καλύψουν τον επερχόμενο ΕΝΦΙΑ;

– Σύμφωνα με την απόφαση εξαιρούνται από την αναστολή του τέλους επιτηδεύματος, όσοι αγρότες έχουν τους δηλωμένους στο μητρώο κάτωθι ΚΑΔ:

01.61 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή
01.62 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή
01.63 Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
01.64 Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού
01.70 Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες
02.40 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες
03.11.7 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία

– Είναι βέβαιο ότι πολλοί αγρότες έχουν δηλώσει τους ανωτέρω ΚΑΔ αλλά δεν τους έχουν χρησιμοποιήσει: κάποια στιγμή στο παρελθόν χρειάστηκε να παρέχουν υπηρεσία και δηλώθηκε ο ανάλογος ΚΑΔ, ή δηλώθηκε με σκοπό να παρέχουν υπηρεσία, δεν το έκαναν ποτέ, αλλά δεν έγινε και η διαγραφή του/των ΚΑΔ αυτών, κλπ.

– Ενδεδειγμένη λύση στην περίπτωση αυτή θα ήταν, πριν την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, να γίνει εκπρόθεσμη διακοπή του/των ΚΑΔ που εξαιρούνται της αναστολής του τέλους επιτηδεύματος, με ημερομηνία 31.12.18. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά είναι να πληρούνται τα κριτήρια μιας εκπρόθεσμης διακοπής ΚΑΔ.

– Η εκπρόθεσμη διακοπή ΚΑΔ έχει πρόστιμο 100,00€. Για το λόγο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, να ενημερωθεί ο φορολογούμενος πριν από οποιαδήποτε ενέργεια. Διότι θα πρέπει να κατανοήσει πως, οι ενέργειες γίνονται για λογαριασμό του κι όχι επειδή ο λογιστής του δεν είχε τι να κάνει. Γι’ αυτό και θα αναλάβει το ανάλογο κόστος σε τέτοιες περιπτώσεις.

-Επίσης σύμφωνα με νεώτερη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ η οποία έχει ημερομηνία 21.8.2020 αλλά κοινοποιήθηκε εχθές στις 24.8.2020, “οι δικαιούχοι της διαγραφής του τέλους επιτηδεύματος θα λάβουν μήνυμα στο myTAXISnet, ότι είναι δικαιούχοι της διαγραφής του τέλους επιτηδεύματος και ότι η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε μαζική επανεκκαθάριση, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση